Vorming voor elke dag

Bedankt!

De Vorming voor elke dag podcast. Goud uit het verleden. Gemunt voor vandaag.

Als de bazuin klinkt


2023-06-09 - 2 min

Als de bazuin klinkt

2023-06-08 - 6 min

Ds. L. Kievit: Pinkstervolheid (2)

2023-06-07 - 6 min

Ds. L. Kievit: Pinkstervolheid (1)

2023-06-06 - 8 min

De vrucht van Pinksteren: zendingswerk door ds. D.J. van Dijk

2023-06-05 - 6 min

Jezus roept een tollenaar tot navolging (5)

2023-06-02 - 5 min

Jezus roept een tollenaar tot navolging (4)

2023-06-01 - 1 min

Dag van oordeel en beslissing

2023-05-31 - 4 min

Ds. W.L. Tukker: de Heilige Geest en de prediking

2023-05-30 - 6 min

Jezus roept een tollenaar tot navolging (3)

2023-05-26 - 4 min

Ds. W.L. Tukker: dienaar van het Woord

2023-05-25 - 2 min

Roept uit aan alle stranden

2023-05-24 - 4 min

Ds. W.L. Tukker: dien elkaar!

2023-05-23 - 2 min

Calvijns’ uitleg van de tien geboden: tweede gebod

2023-05-22 - 4 min

Jezus roept een tollenaar tot navolging (2)

2023-05-19 - 2 min

Gij, Jezus Christus, opgestegen tot hoogste heerlijkheid

2023-05-17 - 2 min

Calvijns’ uitleg van de tien geboden: eerste gebod

2023-05-16 - 4 min

Spurgeon: wat is geloven? (1)

2023-05-15 - 6 min

Jezus roept een tollenaar tot navolging (1)

2023-05-12 - 2 min

Leer ons, Vader, U verwachten

2023-05-11 - 5 min

Het evangelie klinkt volgens Spurgeon voor zondaren

2023-05-10 - 4 min

Charles Haddon Spurgeon over de Zoon van God

2023-05-09 - 2 min

Calvijn over de woorden ‘Vergeef ons onze schulden’

2023-05-08 - 3 min

Jezus schenkt vergeving en genezing (5)

2023-05-05 - 3 min

Wie 't eigen leven wil verliezen

2023-05-04 - 5 min

Toon mij Uw heerlijkheid (2)

2023-05-03 - 4 min

Waarop moet je volgens Calvijn letten bij het bidden?

2023-05-02 - 4 min

God is altijd sterker

2023-05-01 - 5 min

Jezus schenkt vergeving en genezing (4)

2023-04-28 - 6 min

Toon mij Uw heerlijkheid (1)

2023-04-27 - 3 min

Gij, die kroonjuwelen zoekt

2023-04-26 - 4 min

Jezus’ afscheidswoorden aan Zijn discipelen (3)

2023-04-25 - 4 min

Thomas Boston over Gods voorzienigheid

2023-04-24 - 5 min

Jezus schenkt vergeving en genezing (3)

2023-04-21 - 2 min

Vat mijn hand

2023-04-20 - 5 min

Jezus schenkt vergeving en genezing (2)

2023-04-19 - 5 min

Jezus schenkt vergeving en genezing (1)

2023-04-18 - 4 min

Jezus’ afscheidswoorden aan Zijn discipelen (2)

2023-04-17 - 5 min

Jezus ontmoet een melaatse (4)

2023-04-14 - 1 min

Rust, mijn ziel! uw God is Koning,

2023-04-13 - 4 min

Jezus’ afscheidswoorden aan Zijn discipelen (1)

2023-04-12 - 3 min

Je moet het anders lezen

2023-04-11 - 6 min

Jezus ontmoet een melaatse (3)

2023-04-06 - 3 min

Niets dan Uw bloed kan redden

2023-04-05 - 6 min

Jezus ontmoet een melaatse (2)

2023-04-04 - 5 min

George Whitefield: Waarom de Bijbel onderzoeken? (4)

2023-04-03 - 4 min

Jezus ontmoet een melaatse (1)

2023-03-31 - 6 min

Leven in de echte wereld

2023-03-30 - 3 min

Komt, maaiers, ’t is nu oogsttijd

2023-03-29 - 4 min

Simon buigt en volgt op Jezus’ Woord (4)

2023-03-28 - 6 min

George Whitefield: Waarom de Bijbel onderzoeken? (3)

2023-03-27 - 5 min

Simon buigt en volgt op Jezus’ Woord (3)

2023-03-24 - 4 min

Gods hartelijke uitnodiging (1)

2023-03-23 - 3 min

Ga niet alleen door ’t leven

2023-03-22 - 4 min

George Whitefield: Waarom de Bijbel onderzoeken? (2)

2023-03-21 - 8 min

George Whitefield: Waarom de Bijbel onderzoeken? (1)

2023-03-20 - 6 min

Simon buigt en volgt op Jezus’ Woord (2)

2023-03-17 - 4 min

Later dan we denken

2023-03-16 - 2 min

Jezus leven van mijn leven

2023-03-15 - 8 min

Om de lieve vrede

2023-03-14 - 6 min

Versterking van het geloof (2)

2023-03-13 - 4 min

Simon buigt en volgt op Jezus’ Woord (1)

2023-03-10 - 4 min

Versterking van het geloof (1)

2023-03-09 - 4 min

Gezonden naar een dorp

2023-03-08 - 2 min

Kruis en kroon in het lied: ik zie een poort wijd open staan

2023-03-07 - 3 min

Geloven volgens Wilhelmus à Brakel

2023-03-06 - 4 min

De Heere toont ons Zijn armen (3)

2023-03-03 - 3 min

Gouden ring

2023-03-02 - 2 min

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis

2023-03-01 - 7 min

Hoogmoed is niet dienstbaar

2023-02-28 - 5 min

Kohlbrugge over het Heilig Avondmaal

2023-02-27 - 6 min

De Heere toont ons Zijn armen (2)

2023-02-24 - 5 min

Geloven, hoe dan?

2023-02-23 - 3 min

O hoofd bedekt met wonden

2023-02-22 - 3 min

Ds. J. Catsburg: spreken tot God is niet spreken tot jezelf

2023-02-21 - 3 min

Het geloof volgens Calvijn: door Christus gerechtvaardigd (4)

2023-02-20 - 6 min

De HEERE toont ons Zijn armen (1)

2023-02-17 - 5 min

Luther over het Hogepriesterlijk gebed

2023-02-16 - 3 min

J.C. Ryle: Jezus’ gesprek met de Samaritaanse vrouw (3)

2023-02-15 - 3 min

Het geloof volgens Calvijn: een geschenk (3)

2023-02-14 - 5 min

J.C. Ryle: Jezus’ gesprek met de Samaritaanse vrouw (2)

2023-02-13 - 5 min

Wat voorbijgaat en wat blijft (2)

2023-02-10 - 5 min

J.C. Ryle: Jezus’s gesprek met de Samaritaanse vrouw (1)

2023-02-09 - 7 min

Zien op de Heere terwijl je omringd bent door verwoesting

2023-02-08 - 3 min

Het geloof volgens Calvijn: een waar geloof (2)

2023-02-07 - 7 min

Het geloof volgens Calvijn: de verkiezing

2023-02-06 - 5 min

Wat voorbijgaat en wat blijft (1)

2023-02-03 - 4 min

Een gebed tot God in de nacht

2023-02-02 - 4 min

Een lied in de winter

2023-02-01 - 5 min

Calvijn over wettische en evangelische bekering

2023-01-31 - 5 min

John Bunyan over Jezus’ werk als Voorspraak in de hemel (3)

2023-01-30 - 3 min

De Heere baant Zich een weg (2)

2023-01-27 - 4 min

Gebed door en voor een predikant

2023-01-26 - 7 min

John Bunyan over Jezus’ werk als Voorspraak in de hemel (2)

2023-01-25 - 4 min

John Bunyan over Jezus’ werk als Voorspraak in de hemel (1)