Overheid en openbaarheid

Bedankt!

Update over de Wet openbaarheid van bestuur en andere wetten. Alles over overheidsdata, openbaarheid en geheimhouding.

WET OPEN OVERHEID | nog maar eens over de persoonlijke beleidsopvattingen


2021-05-31 -

WET OPEN OVERHEID | nog maar eens over de persoonlijke beleidsopvattingen

2021-04-26 -

WET OPEN OVERHEID | De nieuwe uitzonderingen (weigeringsgronden)

2021-03-10 -

WET OPEN OVERHEID | de voorgeschiedenis

2021-02-11 -

Het vervolg van de WhatsApp zaak. Beheren, behouden en beoordelen van elektronische berichten

2020-10-30 -

Over het vragen om beperkte kennisneming van processtukken (8:29 Awb)

2020-07-20 -

Reageren op een informatieverzoek? Pas op, u neemt sneller dan u denkt een onrechtmatig besluit!

2020-05-20 -

Is een verzoek om informatie een Wob-verzoek?

2020-04-18 -

Corona als reden om de behandeling van Wob-verzoeken lange termijn op te schorten

2020-03-11 -

Het begrip ‘bestuurlijke aangelegenheid’ in de Wob. Belangrijk of niet?

2020-02-14 -

Een ieder kan een Wob-verzoek indienen, dus ook een raadslid

2020-01-23 -

Zijn de documenten er wel of niet?

2020-01-22 -

Overheid en openbaarheid (Trailer)