Bedankt!

Artikel 3: van martelkamers tot illegale pushbacks

Het folterverbod kent geen uitzonderingen, maar dat betekent niet dat er geen inbreuken zijn. Françoise Tulkens vertelt over de bakermat van haar rechtenkeuze en de casussen van onmenselijkheid die zij als rechter van het Mensenrechtenhof kreeg voorgeschoteld. Arresten over illegale pushbacks van migranten zijn al 10 jaar oud, maar staten blijken soms hardleers. Heeft de Europese rechter nog impact? En waar blijft de creatieve advocaat die artikel 3 van het Verdrag in de strijd gooit tegen armoede? 

L'interdiction de la torture n'a pas d'exceptions, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de violations. Françoise Tulkens évoque l’origine du choix de ses études en droit et les cas d'inhumanité auxquels elle a été confrontée en tant que juge de la Cour des droits de l’homme. Les arrêts sur les refoulements illégaux de migrants ont déjà 10 ans, mais les États ne semblent pas toujours s'y conformer. Le juge européen a-t-il encore un impact ? Et où est l'avocat créatif qui lance l'article de la Convention dans la lutte contre la pauvreté ? 


Andere episodes voor #Tussenderegels

2021-12-27 - 29 min

Artikel 140: de huishouding van terreur

2021-12-20 - 22 min

Artikel 39bis: de Computer Crime Unit

2021-12-13 - 26 min

Artikel 463: getuige van fiscale fraude

2021-12-06 - 19 min

Artikel 550ter: virtueel gegijzeld

2021-11-22 - 21 min

Artikel 3: van martelkamers tot illegale pushbacks

2021-11-15 - 23 min

Artikel 24: binnen en buiten de gevangenismuren

2021-11-08 - 20 min

Artikel 1: “beleedigingen aan den Koning”

2021-11-01 - 21 min

Artikel 2bis: hoe sterk is de onverzekerde e-biker?

2021-10-25 - 24 min

Artikel 32: eerste hulp bij procedurefouten

2021-07-12 - 25 min

Artikel 75: hoe slachtoffers van oorlogsgeweld vergoeden?

2021-07-05 - 23 min

Artikel 149: motivatie is verplicht

2021-06-28 - 22 min

Artikel 6: de illusie van onschuld?

2021-06-21 - 21 min

Artikel 63: te lang in ‘t gevang

2021-06-14 - 11 min

Artikel 1: dood aan Otto

2021-06-07 - 24 min

Artikel 77bis: criminele reisorganisaties

2021-05-31 - 21 min

Artikel 371/1: zeg niet zomaar wraakporno

2021-05-24 - 21 min

Artikel 71: vrije wil bestaat niet

2021-05-17 - 23 min

Artikel 326: voorbij elke redelijke twijfel

2021-05-10 - 16 min

Artikel 395: oudermoord voor assisen

2021-05-03 - 18 min

Artikel 151: minister van een onafhankelijke justitie

2021-04-26 - 23 min

Artikel 35: dossier X

2021-04-19 - 20 min

Artikel 16: hoe voorlopig is de hechtenis?

2021-04-09 - 17 min

Artikel 25: journalistieke vrijheid, ongecensureerd