Licht op Legal

Bedankt!

Licht op Legal is de tweewekelijkse podcast van Van Benthem & Keulen met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over dé belangrijkste juridische thema’s van dit moment pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door Van Benthem & Keulens eigen experts. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

92. ESG: Waar moet u beginnen?


2023-09-19 - 10 min

92. ESG: Waar moet u beginnen?

2023-09-05 - 12 min

91. Indexering van huurprijzen van woningen: Aandachtspunten voor verhuurder op basis van recente uitspraken?

2023-08-22 - 12 min

90. Turboliquidatie: Wat verandert er voor ondernemingen per 15 november 2023?

2023-07-25 - 16 min

89. Functioneringsbeoordelingen en waarschuwingen: Wat moet u vastleggen in een personeelsdossier en waarom?

2023-07-11 - 12 min

88. Voorstel Europese Data Act: Wat staat u te wachten en wat kunt u nu al doen om voorbereid te zijn?

2023-06-27 - 13 min

87. Huurrecht en de (juridische) ontwikkelingen: Waar moet u rekening mee houden?

2023-06-13 - 14 min

86. De NIS2 richtlijn: Wat betekent de richtlijn voor uw onderneming en wat moet u doen?

2023-05-30 - 14 min

85. Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden: Wat betekent dit wetsvoorstel in de praktijk?

2023-05-16 - 7 min

84. Accountantsverklaringen: Welke vormen zijn er en wat betekenen ze?

2023-05-02 - 18 min

83. Stelselwetten: Hoe functioneren de wetten ten aanzien van extramuralisering en waar liggen de juridische knelpunten?

2023-04-18 - 14 min

82. Duurzaamheidsclaims: Waar moet u als organisatie rekening mee houden?

2023-04-04 - 14 min

81. Inzagerecht medisch dossier door nabestaanden: Wat moet u weten als zorgverlener?

2023-03-21 - 17 min

80. Commerciële Contracten: Hoe maakt u ze eenvoudiger?

2023-03-07 - 14 min

79. WHOA: Wat moet u als schuldeiser doen wanneer u een WHOA-akkoord krijgt aangeboden?

2023-02-21 - 11 min

78. Wet bescherming klokkenluiders: Wat betekent deze nieuwe wet voor uw organisatie?

2023-02-07 - 18 min

77. De Diversiteitswet: Wat, hoe en wanneer moet je als grote vennootschap rapporteren?

2023-01-24 - 14 min

76. Onderaanneming bij aanbestedingen: Hoe zit dat ook alweer?

2023-01-10 - 15 min

75. Structuurregime, de verplichte RvC voor grote ondernemingen: Hoe zat het ook al weer?

2022-12-13 - 11 min

74. Mogen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden worden gebruikt?

2022-11-29 - 16 min

73. Het rechtmatigheidsonderzoek in faillissement: Wat onderzoekt een curator?

2022-11-15 - 16 min

72. Fraude op de werkvloer: De juridische kaders en praktische handvatten

2022-11-01 - 13 min

71. De Huisvestingswet: Welke instrumenten zijn er voor gemeenten en wat moeten projectontwikkelaars weten over deze we…

2022-10-18 - 10 min

70. Terugbetaling van coronaschulden en overheidssteun: Hoe gaat u hiermee om?

2022-10-04 - 15 min

69. Energielabel C-verplichting per 1 januari 2023: Waar moet u als huurder, verhuurder, koper en verkoper van kantoorp…

2022-09-20 - 12 min

68. Milieubelastende activiteiten: Wat verandert er als de Omgevingswet in werking treedt?

2022-09-06 - 18 min

67. De Wet toetreding Zorgaanbieders (WTZA) en Governancecode zorg 2022: Wat verandert er voor zorgaanbieders?

2022-08-23 - 14 min

66. Het gebruiken van algemene voorwaarden in aanbestedingen; een beschouwing

2022-07-26 - 10 min

65. Het publiceren van consumentenbeoordelingen: aan welke regels moeten retailers voldoen?

2022-07-12 - 19 min

64. Promotieonderzoek: Het recht op vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel

2022-06-28 - 16 min

63. Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: Wat moet u per 1 augustus 2022 regelen?

2022-06-14 - 13 min

62. Grensoverschrijdend gedrag in de zorg: Waar moet u op letten?

2022-05-31 - 10 min

61. Jaarrekeningen bij B.V.’s: Wat zijn de belangrijkste (juridische) zaken waar u op moet letten?

2022-05-17 - 15 min

60. Europese Richtlijn Modernisering Consumentenbescherming: Wat betekent dit voor de kortingsacties van retailers per …

2022-05-03 - 17 min

59. Grensoverschrijdend gedrag en overeenkomsten: Waar moet u op letten?

2022-04-19 - 18 min

58. Natuur en Stikstof: Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

2022-04-05 - 15 min

57. De Grossmann-doctrine: Hoe zat het ook alweer en welke veranderingen zie je in de praktijk?

2022-03-22 - 12 min

56. Concurrentiebeding: Waar moet u op letten als bedrijfsjurist en HR manager?

2022-03-08 - 15 min

55. Transparantie verplicht bij grondverkoop: Wat zijn de gevolgen voor overheden, projectontwikkelaars en bedrijfsjuri…

2022-02-22 - 13 min

54. Het overgangsrecht: Waar moet u straks rekening mee houden als de Omgevingswet in werking treedt?

2022-02-08 - 12 min

53. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie: Waar moet u op letten?

2022-01-25 - 12 min

52. Gedoogplichten: Wat verandert er als de Omgevingswet in werking treedt?

2022-01-11 - 11 min

51. Fraude en misbruik van vennootschappen: Hoe herkent u dit en wat kunt u er tegen doen?

2021-12-14 - 19 min

50. Onvoorziene omstandigheden: Waar moet u op letten en wat kunt u doen?

2021-11-30 - 16 min

49. Medisch tuchtrecht: Voor welk (medisch) handelen kunt u tuchtrechtelijk worden aangesproken?

2021-11-16 - 15 min

48. Rechtsbescherming achteraf: Wat zijn uw mogelijkheden?

2021-11-02 - 16 min

47. Onteigening: Wat verandert er onder de Omgevingswet?

2021-10-19 - 14 min

46. Zorgfraude: Over de Wet Bibob en andere mogelijkheden voor fraudebestrijding in het sociaal domein.

2021-10-05 - 15 min

45. Thuiswerken: Waar moet u op letten en welke afspraken moet u maken?

2021-09-21 - 17 min

44. Fraudefacturen: Wat zijn de (juridische) consequenties?

2021-09-07 - 12 min

43. Algemene Voorwaarden: Hoe zat het ook al weer en waar moet u op letten als u ze van toepassing verklaart of ter han…

2021-08-24 - 13 min

42. Wat is de arbeidsrechtelijke positie van de bestuurder van een vennootschap of stichting?

2021-07-27 - 11 min

41. Failliete bedrijven en lopende overeenkomsten: Wat moet u weten als wederpartij?

2021-07-13 - 18 min

Nieuw Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI): Fraudebestrijding en gegevensverwerking d…

2021-06-29 - 18 min

39. Exoneratieclausules: De achtergrond en de do’s en don’ts

2021-06-15 - 13 min

38. Digital Services Act (DSA): Wat gaat deze platformregulering betekenen voor online tussenpersonen, hosting provider…

2021-05-31 - 13 min

37. Vijf maanden na inwerkingtreding van de WHOA: Wat zijn de lessen?

2021-05-17 - 15 min

36. Nadeelcompensatie: Wat verandert er als de Omgevingswet in werking treedt?

2021-05-03 - 16 min

35. Aanbestedingen en raamovereenkomsten: waar moet u op letten?

2021-04-19 - 18 min

34. Nieuwe Europese Verordeningen Medische Hulpmiddelen (MDR & IVDR). Wat gaat er per 26 mei 2021 veranderen?

2021-04-05 - 14 min

33. Distressed M&A: Aandachtspunten en risico’s

2021-03-23 - 18 min

32. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: Wat gaat er veranderen?

2021-03-09 - 13 min

31. Wet verbetering poortwachter: Hoe voorkom ik een loonsanctie door het UWV?

2021-02-23 - 13 min

30. Tips voor het opstellen van AVG-beleid naar aanleiding van de boete van de AP aan het OLVG

2021-02-09 - 15 min

29. Werkgeversaansprakelijkheid: Wat is uw verantwoordelijkheid als werkgever?

2021-01-26 - 11 min

28. De Wet Franchise: wat betekent dit voor de franchisebranche?

2021-01-12 - 17 min

27. Past performance als uitsluitingsgrond bij aanbestedingen: Hoe zat dat ook alweer?

2020-12-15 - 11 min

26. Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: Waar moet u op letten?

2020-12-01 - 12 min

25. Ontslag op staande voet: Waar moet u op letten?

2020-11-17 - 16 min

24. Is de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid waardoor een onderhandeling open- of afgebroken kan worden?

2020-11-03 - 12 min

23. Secundaire aansprakelijkheid: Wat betekent dit voor bedrijven, instellingen en zorgverzekeraars?

2020-10-20 - 13 min

22. Spoedwet aanpak stikstof: wat betekent dit voor u?

2020-10-06 - 15 min

21. De WHOA: Herstructurering nieuwe stijl (deel 2)

2020-09-22 - 15 min

20. De WHOA: Herstructurering nieuwe stijl (deel 1)

2020-09-08 - 17 min

19. Werknemersparticipatie via certificering van aandelen: Welke voordelen biedt dit ondernemers?

2020-08-25 - 13 min

18. Knelpunten in de wetgeving bij 18-/18+: hoe zorg je dat jong volwassenen de juiste zorg vanuit de gemeente krijgen?

2020-07-28 - 10 min

17. Grip op data: hoe zorg je ervoor dat je als onderneming zeggenschap en controle over data houdt?

2020-07-14 - 14 min

16. Wetsvoorstel Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020: wat betekent de wet voor schuldeisers en schuldenaars?

2020-06-30 - 14 min

15. Reorganisaties: waar moet u op letten?

2020-06-16 - 17 min

14. De Omgevingswet: wat gaat er veranderen?

2020-06-02 - 12 min

13. Rechtsbescherming tijdens de aanbestedingsprocedure: wat zijn de mogelijkheden?

2020-05-19 - 14 min

12. De Wmcz 2018 treedt per 1 juli 2020 in werking. Wat betekent deze wet voor zorgaanbieders en wat moeten zij vanaf 1…

2020-05-04 - 16 min

11. De AVG en verwerkersovereenkomsten: wanneer is een verwerkersovereenkomsten noodzakelijk?

2020-04-24 - 19 min

10. Digitaal vergaderen vanaf nu mogelijk: wat betekent dit voor uw aandeelhoudersvergadering?

2020-04-06 - 19 min

9. Overmacht en de coronacrisis: In hoeverre levert de coronacrisis overmacht op onder contracten en kan ik als schulde…

2020-03-24 - 18 min

8. Deal or No Deal: wanneer komt een overeenkomst tot stand?

2020-03-09 - 18 min

7. Aanbesteding: wat als er na gunning een wijziging plaatsvindt?

2020-03-06 - 12 min

Special | Het coronavirus: dé juridische aandachtspunten op de werkvloer

2020-02-24 - 19 min

6. Flexwerken onder de WAB: wat zijn de drie belangrijkste wijzigingen?

2020-02-10 - 9 min

5. Doorverkoop ebooks is in strijd met het auteursrecht: wat zijn de gevolgen voor de praktijk en wat betekent het arre…

2020-01-27 - 17 min

4. Het UBO-register: wat zijn de gevolgen voor bedrijven en de UBO zelf?

2020-01-13 - 14 min

3. De AVG: wanneer ben je gezamenlijk verantwoordelijk en wat moet je regelen?

2020-01-13 - 17 min

2. Afgebroken onderhandelingen; hoe zat het ook alweer? Wat is de laatste jurisprudentie en waar moet je op letten?

2020-01-13 - 15 min

1. Ontslagrecht en de WAB: wat betekent dat voor de onderhandelingspositie?