Oncologie.nu

Bedankt!

Oncologie.nu is de app van de bladen Oncologie Up-to-date en Immunoncologie.nl van Uitgeverij Jaap. In deze app vindt u de laatste ontwikkelingen op het gebied van kankeronderzoek, zowel nationaal als internationaal. Nieuwe studies, beleid, en verslagen van belangrijke congressen (ASCO, ESMO, ASH, WCLC en SABCS) worden toegelicht in interviews, podcasts en video’s. Toegang is beperkt tot verpleegkundig en medisch specialisten.

Resultaten van de COBRA-KAI-studie


2023-04-01 - 37 min

Resultaten van de COBRA-KAI-studie

2023-01-16 - 20 min

Rol artificial intelligence bij diagnostiek basaalcelcarcinoom

2023-01-11 - 18 min

SABCS22 - Highlights CDK4/6-remmers

2023-01-11 - 15 min

SABCS22 - Highlights triple-negatieve borstkanker

2023-01-08 - 31 min

ASH22 - Highlights multipel myeloom

2023-01-07 - 30 min

ASH22 - Highlights myelodysplastisch syndroom (MDS)

2023-01-07 - 32 min

ASH22 - Highlights lymfomen en met name CAR T-celtherapie

2022-12-01 - 23 min

10 jaar stichting DUOS

2022-11-25 - 36 min

Update van de COBRA-KAI-studie

2022-11-07 - 14 min

Uitzaaiingen in de hersenen bij longkanker

2022-09-19 - 34 min

Procedurele aspecten van geïndividualiseerde radio-embolisatie

2022-09-19 - 28 min

Plaatsbepaling van transarteriële radio-embolisatie in de behandeling van hepatocellulair carcinoom

2022-09-18 - 40 min

Leven met kanker: een gezond hart

2022-09-18 - 20 min

Onderschat niet het effect van kleine stappen

2022-09-16 - 17 min

ESMO22 - Neoadjuvante immunotherapie bij dMMR-coloncarcinoom

2022-09-16 - 28 min

ESMO22 - Highlights prostaat- en blaaskanker

2022-09-16 - 36 min

ESMO22 - Highlights longkanker

2022-09-16 - 29 min

ESMO22 - Highlights melanoom en niercelcarcinoom

2022-09-15 - 22 min

ESMO22 - Highlights gynaecologische tumoren

2022-09-13 - 19 min

ESMO22 - Highlights upper GI

2022-09-13 - 21 min

ESMO22 - Highlights coloncarcinoom

2022-09-08 - 19 min

Leven met kanker: kanker heb je niet alleen: de impact van (uitgezaaide) kanker op naasten

2022-08-24 - 28 min

CAPRI-cohort: een register van castratieresistente prostaatkankerpatiënten

2022-08-11 - 45 min

Organisatie oncologische zorg in Nederland

2022-08-10 - 26 min

Leven met kanker: gepersonaliseerde follow-up van patiënten met borstkanker en de waarde van PROM’s in de klinische pra…

2022-08-09 - 24 min

Leven met kanker: het Helen Dowling Instituut

2022-06-30 - 44 min

EHA22 - Highlights multipel myeloom

2022-06-30 - 41 min

EHA22 - Highlights lymfomen

2022-06-29 - 34 min

EHA22 - Highlights chronische myeloïde leukemie

2022-06-27 - 39 min

EHA22 - Highlights IKNL-gerelateerde studies

2022-06-10 - 23 min

ASCO22 - Highlights mammacarcinoom

2022-06-10 - 27 min

ASCO22 - Highlights colorectale tumoren

2022-06-10 - 33 min

ASCO22 - Highlights melanoom en niercelcarcinoom

2022-06-09 - 23 min

ASCO22 - Highlights longtumoren

2022-06-09 - 22 min

ASCO22 - Highlights maag- en slokdarmcarcinoom, pancreascarcinoom en galwegtumoren

2022-06-09 - 29 min

ASCO22 - Highlights prostaat- en blaascarcinoom

2022-06-09 - 18 min

ASCO22 - Highlights gynaecologische tumoren

2022-06-09 - 8 min

ASCO22 - PRADO: gunstige uitkomst responsgedreven therapie bij vroeg melanoom

2022-06-09 - 6 min

ASCO22 - CAIRO5: betere PFS met FOLFOXIRI plus bevacizumab bij mCRC

2022-06-07 - 14 min

ASCO22 - Oligometastasen bij borstkanker

2022-04-06 - 31 min

Partner van een borstkankerpatiënt

2022-03-25 - 31 min

Peptidereceptor radionuclidetherapie voor neuro-endocrine tumoren

2022-03-21 - 18 min

Fonds voor bestudering efficiënt gebruik nieuwe geneesmiddelen

2022-03-15 - 19 min

Langetermijnresultaten van de PREOPANC-studie

2022-03-09 - 24 min

Voorkomen ernstige bijwerkingen irinotecan

2022-02-25 - 24 min

Vroeg klinisch onderzoek

2022-02-12 - 30 min

Nieuw nationaal platform voor cel- en gentherapie

2022-01-25 - 31 min

Van internist-oncoloog naar ziekenhuisbestuurder

2021-12-30 - 35 min

Radionuclidetherapieën in Nederland: zijn we er klaar voor?

2021-12-16 - 42 min

ASH21 - Highlights non-hodgkinlymfoom

2021-12-16 - 31 min

ASH21 - Highlights multipel myeloom

2021-12-16 - 31 min

ASH21 - Highlights acute myeloïde leukemie en myelodysplastisch syndroom

2021-12-15 - 24 min

ASH21 - Highlights hodgkinlymfoom

2021-12-15 - 30 min

ASH21 - Highlights chronische lymfatische leukemie

2021-12-14 - 33 min

SABCS21 - Highlights moleculaire profielen bij borstkanker

2021-12-14 - 21 min

SABCS21 - Highlights triple-negatieve borstkanker

2021-12-14 - 27 min

SABCS21 - Highlights hormoon- en doelgerichte therapie

2021-12-11 - 20 min

SABCS21 - Effect COVID-19 op diagnostiek, behandeling en beloop van borstkanker

2021-10-14 - 34 min

Toegankelijkheid nieuwe oncologische middelen in Nederland