De Meerkerk | Preken

Bedankt!

Podcast by Deze podcast bevat preken uit de zondagsdiensten van De Meerkerk

Een misdadiger


2023-12-03 - 39 min

Een misdadiger

2023-11-26 - 41 min

Een opgewekte man

2023-11-19 - 41 min

Een blinde man

2023-11-12 - 38 min

Een overspelige vrouw

2023-10-29 - 38 min

Een Samaritaanse vrouw

2023-10-22 - 29 min

Een Farizeeër

2023-10-15 - 46 min

Een visser

2023-10-08 - 35 min

Een tollenaar

2023-10-01 - 32 min

Een zondares

2023-09-24 - 41 min

Levende stenen

2023-09-17 - 42 min

Jezus belooft Zijn gemeente te bouwen

2023-09-10 - 39 min

Onze kracht is in de Heer

2023-09-03 - 37 min

Liefde in levenden lijve

2023-08-27 - 38 min

De liefde van Jezus in 3D

2023-08-20 - 37 min

Jezus is...

2023-08-13 - 37 min

Koninklijke tegendraadsheid

2023-08-06 - 31 min

Christus is Heer: over alles, altijd en overal

2023-08-05 - 31 min

Samen vieren

2023-07-23 - 39 min

Verbreding van kennis of verdieping van geloof?

2023-07-16 - 33 min

Van schermtijd naar stille tijd

2023-07-09 - 40 min

Van generatie op generatie

2023-07-02 - 41 min

Gods woonplaats

2023-06-25 - 38 min

Laat Uw glorie zien

2023-06-18 - 39 min

Het gouden kalf

2023-06-11 - 36 min

Vrij zijn door God te dienen uit liefde

2023-06-04 - 35 min

Een koninkrijk van priesters zul je zijn

2023-05-28 - 12 min

De komst van de Heilige Geest

2023-05-21 - 41 min

Brood uit de hemel

2023-05-14 - 39 min

Niet meer terug

2023-05-09 - 34 min

De tien plagen en het bloed van het Lam

2023-04-30 - 40 min

Wat wil God?

2023-04-23 - 44 min

Kan niet, wil niet, durf niet

2023-04-16 - 41 min

Op weg naar bevrijding

2023-04-10 - 32 min

De opgestane Hovenier (Pasen)

2023-04-10 - 30 min

Het is volbracht (Goede Vrijdag)

2023-04-02 - 39 min

De goede week

2023-03-26 - 50 min

Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud

2023-03-19 - 39 min

Geen aanklacht houdt stand

2023-03-05 - 46 min

Wie oren heeft moet horen wat de Geest zegt

2023-02-26 - 34 min

Toewijding - Een boodschap voor Laodicea

2023-02-19 - 34 min

Trouw - Een boodschap voor Filadelfia

2023-02-12 - 45 min

Echtheid - Een boodschap voor Sardes

2023-02-05 - 43 min

Heiligheid - Een boodschap voor Tyatira

2023-01-29 - 36 min

Waarheid - Een boodschap voor Pergamum

2023-01-22 - 38 min

Lijden - Een boodschap voor Smyrna

2023-01-15 - 39 min

Liefde - Een boodschap voor Efeze

2023-01-09 - 45 min

Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?

2023-01-05 - 20 min

Oudejaarsdienst

2023-01-03 - 22 min

U geeft rust

2022-12-22 - 38 min

De oorsprong van Licht

2022-12-12 - 36 min

Men zal Hem de Naam Immanuel geven

2022-12-08 - 39 min

Ik ben de Alfa en de Omega

2022-11-27 - 39 min

Ik ben het Licht voor de wereld

2022-11-20 - 39 min

Ik ben de Ware Wijnstok

2022-11-13 - 37 min

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

2022-11-06 - 37 min

Ik ben het Brood des levens

2022-10-23 - 38 min

Ik ben de Opstanding en het Leven

2022-10-17 - 44 min

Ik ben de Deur

2022-10-09 - 32 min

Ik ben de goede Herder

2022-10-04 - 37 min

Ik ben die Ik ben

2022-09-25 - 34 min

Bouwen als je balling bent

2022-09-19 - 40 min

Bouwen volgens het Bestemmingsplan

2022-09-11 - 30 min

Een hemels bouwwerk

2022-09-04 - 39 min

Ben jij een BodyBuilder?

2022-08-28 - 29 min

Zakdoeken & Zaken doen

2022-08-21 - 33 min

Jozef en het Evangelie (deel 2)

2022-08-16 - 39 min

Denk zo groot en zo klein als God

2022-08-16 - 38 min

Jozef en het Evangelie (deel 1)

2022-08-16 - 38 min

Profetische kalmte in een perfecte storm

2022-07-24 - 42 min

Gods woord in een stille periode (deel 2)

2022-07-17 - 36 min

Gods woord in een stille periode (deel 1)

2022-07-12 - 40 min

Genezing in Jezus' naam

2022-07-03 - 29 min

Heel De Meerkerk bouwt...

2022-06-26 - 33 min

Begin met het einde voor ogen

2022-06-19 - 36 min

Het hart van de Wet en de Profeten

2022-06-12 - 39 min

Goed doen aan degene die je kwaad doet

2022-05-29 - 34 min

Wie of wat verwacht jij met Pinksteren?

2022-05-22 - 54 min

Gelukkig de vredestichters

2022-05-15 - 37 min

Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid...

2022-05-08 - 37 min

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn

2022-05-02 - 35 min

Onze Vader

2022-04-24 - 29 min

Er zit waarde in het onzichtbare

2022-04-19 - 22 min

Via Dolorosa (Goede Vrijdag)

2022-04-17 - 34 min

Vaste Hoop (Pasen)

2022-04-10 - 36 min

Begraaf ‘m niet

2022-03-27 - 38 min

De mens achter het masker

2022-03-20 - 34 min

De hoop die wij hebben, omdat de Heilige Geest in ons woont

2022-03-13 - 38 min

Heb je vijanden lief

2022-03-06 - 31 min

Boontje komt om zijn loontje

2022-02-21 - 56 min

Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee

2022-02-13 - 38 min

Wie is God voor jou?

2022-02-08 - 42 min

Pleeg geen overspel

2022-01-30 - 36 min

Moorden met woorden

2022-01-23 - 44 min

Groter dan de gerechtigheid van de schriftgeleerden en farizeeën

2022-01-16 - 39 min

Jezus en de vervulling van de Schrift

2022-01-09 - 44 min

Zout en Licht

2022-01-08 - 31 min

Leven in verwachting

2021-12-19 - 46 min

De Zaligsprekingen en Vierde Advent: De Heer wil ik dienen

2021-12-12 - 29 min

Ben Ik er

2021-12-05 - 37 min

Wordt vervolgd...

2021-11-28 - 35 min

Het stralende licht

2021-11-23 - 33 min

Gelukkig de vredestichters

2021-11-14 - 35 min

Gelukkig wie zuiver van hart zijn

2021-11-07 - 37 min

Gelukkig de barmhartigen

2021-10-31 - 41 min

Gods woorden zijn betrouwbaar

2021-10-17 - 31 min

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid

2021-10-10 - 48 min

Gelukkig de zachtmoedigen

2021-10-03 - 34 min

Waarom laat God het lijden toe?

2021-09-26 - 39 min

Gelukkig de treurenden

2021-09-19 - 28 min

Gelukkig wie arm van geest zijn

2021-09-12 - 40 min

Hij nam het woord en onderrichtte hen...

2021-09-12 - 29 min

Niemand is als hij: Geloven als Job

2021-09-12 - 35 min

Geleerde geestelijke lessen in tijden van onzekerheid

2021-08-22 - 38 min

De opstanding van het lichaam

2021-08-22 - 37 min

Kolossenzen

2021-08-22 - 41 min

Thessalonicenzen

2021-08-03 - 28 min

Filippenzen

2021-07-26 - 35 min

Bevrijding van de twijfel

2021-07-26 - 38 min

Bevrijding van het stigma

2021-07-12 - 45 min

Bevrijding van regeltjes en wetten

2021-07-06 - 45 min

Bevrijding van vooroordelen

2021-06-27 - 30 min

De gemeente is een WIJ-ding

2021-06-27 - 45 min

En ze wijdden zich aan het gebed