Smokkelbern de Podcast

Bedankt!

In 1942 begonnen Amsterdamse en Utrechtse studenten met het redden van Joodse kinderen, om ze uit handen van de Duitsers te houden. De kinderen werden naar pleeggezinnen op het platteland gesmokkeld. Honderden kinderen overleefden zo in Friesland de oorlog. In 'Smokkelbern, de podcast' de verhalen van die kinderen. Hoe hebben ze die tijd beleefd, dat ze ondergedoken zaten bij een Friese familie? En hoe ging het later met ze? Yn 1942 begûnen Amsterdamske en Utrechtske studinten mei it rêden fan Joadske bern, om se út hannen fan de Dútsers te hâlden. De bern waarden nei pleechgesinnen op it plattelân smokkele. Hûnderten bern oerlibben sa yn Fryslân de oarloch. Yn 'Smokkelbern, de podcast' de ferhalen fan dy bern. Hoe hawwe se dy tiid belibbe, dat se ûnderdûkt sieten by in Fryske famylje? En hoe gie it letter mei se? 'Smokkelbern' is een podcast en een serie Fryslân DOKs in het kader van het project 'De terugkeer van de Joodse kinderen'. Een samenwerking van Stichting de Verhalen, Tresoar, Omrop Fryslân, Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant.

Smokkelbern, de podcast #9: Sy koenen der noch wol ien by ha


2021-05-28 - 00:20:00

Smokkelbern, de podcast #9: Sy koenen der noch wol ien by ha

2021-05-20 - 00:24:05

Smokkelbern, de podcast #8: Ik heb hem in zijn donkerste uren meegemaakt

2021-05-14 - 00:38:17

Smokkelbern, de podcast #7: Ze moest altijd stil zijn

2021-05-06 - 00:49:30

Smokkelbern, de podcast #6: Moeders

2021-05-03 - 00:32:13

Smokkelbern, de podcast #5: Als we hadden geweten dat we Jopie zo zouden missen

2021-04-29 - 00:23:35

Smokkelbern, de podcast #4: Ze zijn een leven lang bij me gebleven.

2021-04-22 - 00:27:27

Smokkelbern, de podcast #3: Ik heb nooit een Jodenster gedragen

2021-04-15 - 00:35:44

Smokkelbern, de podcast #2: Hoor de vrouwen zingen

2021-04-08 - 00:43:40

Smokkelbern, de podcast #1: Ben ik hier bij Flim?

2021-04-01 - 00:01:59

Smokkelbern: Trailer