Een preek voor elke dag

Bedankt!

Elke dag een nieuwe preek! Thuis of onderweg luisteren naar de Bijbel en de uitleg er van was nog nooit zo eenvoudig. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofstoerusting.nl

Geloofstoerusting is in 2012 opgericht door Maarten Baan en Marcel Vroegop met als doel om jongeren toe te rusten om God te verheerlijken, Jezus te volgen en elkaar te dienen. Bij Geloofstoerusting kunnen christenen terecht voor verdiepende artikelen, preken, boeken, video’s en andere Bijbelgetrouwe materialen. Veel materialen zijn vertaald vanuit het Engels, maar er raken ook steeds meer Nederlandse predikanten en sprekers betrokken bij de bediening van Geloofstoerusting.

Van een digitaal platform is Geloofstoerusting in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een beweging die jongeren en ouderen verenigt in hun verlangen om God te dienen en op diverse plaatsen in het land activiteiten organiseert. Het is een vreugde om te zien hoe God het werk van Geloofstoerusting gebruikt om de onwankelbare vreugde en de rijkdom van Zijn genade uit te delen aan jongeren én ouderen. Soli Deo Gloria!

Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar geloofstoerusting.nl/doneren

Ds. G.A. van den Brink | Vader, Ik dank U | Johannes 11: 41-42


2023-12-08 - 34 min

Ds. G.A. van den Brink | Vader, Ik dank U | Johannes 11: 41-42

2023-12-07 - 26 min

Ds. E. Meijer | God, onze God, zegent ons.’ | Psalm 67:7

2023-12-06 - 47 min

Ds. F. van Binsbergen | Bidden met Hanna en Mirjam.. | 1 Samuel 2: 6-10

2023-12-05 - 25 min

Jurjen ten Brinke | Geduld | Jakobus 5 en Galaten 5

2023-12-04 - 49 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Gevouwen handen in een gebroken werkelijkheid | Nehemia 13:31b

2023-12-03 - 42 min

Antwoord uit een onweer | Job 38 | Dr. G.A. van den Brink

2023-12-02 - 39 min

Leven van Zijn liefde | Lukas 24:33-25 | Ds. A.A.F. van de Weg

2023-12-01 - 44 min

Ds. E. Meijer| De haat van de wereld naar hen die Jezus werkelijk volgen | Johannes 15:9 – 16:4

2023-11-30 - 45 min

Dr. G.A. van den Brink | De vreugde van het eeuwige leven | Job 42:12a

2023-11-29 - 16 min

Ds. A. Th. van Olst | Habakuk 1:1-4 | Waarom doet U er niets aan?

2023-11-28 - 64 min

Ds. A.T. Vergunst | Blus de Geest niet uit | 1 Thessalonicenzen 5 : 19 - 22

2023-11-27 - 42 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Het eerlijke verhaal van een christen | Psalm 51:1-8

2023-11-26 - 44 min

Ds. E. Meijer | Kinderen van God en kinderen van de duivel | 1 Johannes 3:1-10

2023-11-25 - 42 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Spreken met God (deel 8) | Mattheüs 6:25-34

2023-11-24 - 49 min

Prop. J. Matze | Enthousiasme gezocht | Johannes 2

2023-11-23 - 39 min

Ds. F. van Binsbergen | Geweld in het koninkrijk van God? | Mattheüs 11:1-30

2023-11-22 - 29 min

Tot Uw dienst bereid | 1 Petrus 4:10-11 | Ds. A.A.F. van de Weg

2023-11-22 - 46 min

Ds. J. IJsselstein | De verlossing van de mens | Zondag 5

2023-11-21 - 38 min

Jurjen ten Brinke | God gebruikt jou om een wonder te doen | Markus 6: 30-44

2023-11-20 - 37 min

Ds. M. Messemaker | Het Loofhuttenfeest | Leviticus 23: 33-44

2023-11-19 - 49 min

Ds. S.T Lagendijk | Jezus is Heer over de storm | Mattheüs 8:16-27

2023-11-18 - 33 min

Ds. E. Meijer | Houd vol, tot het einde! | Mattheüs 24:13

2023-11-17 - 42 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Spreken met God (deel 7) | Romeinen 12:1-2

2023-11-16 - 45 min

Ds. J.J. Mulder | Gods verborgen werk, in een inktzwarte tijd.| 1 Samuel 2:11-36

2023-11-15 - 45 min

Ds. C.J. Rijsdijk | We hebben een Hogepriester | Hebreeën 4:15

2023-11-14 - 41 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Het Loofhuttenfeest | Leviticus 23: 42-43

2023-11-13 - 39 min

Ds. J.M. Molenaar | Wandelen met God | Genesis 5:24

2023-11-12 - 43 min

Ds. S.T Lagendijk | Waar Jezus werkt komt weerstand | Mattheüs 9:32-38

2023-11-11 - 43 min

Ds. J. IJsselstein | Soep met brood | 2 koningen 4:38-44

2023-11-10 - 33 min

Ds. E. Meijer | Een loflied op de rijkom van Gods genade | Efeze 1:1-14

2023-11-09 - 46 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Spreken met God (deel 6) | Markus 1: 14-15

2023-11-08 - 43 min

Prop. J. Matze | Een ding... | Filippenzen 3

2023-11-07 - 30 min

Ds. P.D.J. Buijs | Salomo's verlanglijstje | 1 Koningen 3 : 9

2023-11-06 - 51 min

Ds. J.C. de Groot | Wilt u gezond worden? | Johannes 5: 6b

2023-11-05 - 43 min

Dr. P.J. Visser | Herkenbare vragen en eerlijke antwoorden | Psalm 96:9 Opb 19:1

2023-11-04 - 40 min

Ds. M. Messemaker | De genezing van de blindgeborene | Johannes 9 : 1 - 14

2023-11-03 - 51 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Een introductie vol genade | 1 Korinthe 1: 1-3

2023-11-02 - 45 min

Ds. J.J. Mulder | Verkondigen is zaaien | Mattheus 13:18-23

2023-11-01 - 19 min

Ds. E. Meijer | De liefde en macht van Jezus om ons te voorzien van eten | Markus 8:1-9

2023-10-31 - 41 min

Ds. F. van Binsbergen | Heb de wereld niet lief! | 1 Joh 2: 16-17

2023-10-30 - 40 min

Ds. M. Messemaker | 1 is meer dan 1000 | Psalm 84

2023-10-29 - 38 min

Ds. J.M. Molenaar | Vreugde van de wet | Psalm 1 : 1 - 2

2023-10-28 - 42 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Spreken met God (deel 5) | Psalm 145

2023-10-27 - 47 min

Ds. C.J. Rijsdijk | Hebreeën 7:21-28

2023-10-26 - 49 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Een pastorale handreiking voor de kleingelovige

2023-10-25 - 46 min

Ds. J. IJsselstein | Gods weg met de Sunamitische vrouw | 2 Koningen 4 : 8-37

2023-10-24 - 38 min

Ds. J.J. Mulder | Vreugde van de Heere | 1 Samuel 2:1-10

2023-10-23 - 36 min

Ds. E. Meijer | Een nieuw hart om God lief te hebben en gehoorzamen | Deuteronomium 5:28 - 6:6

2023-10-22 - 40 min

Ds. G.A. van den Brink | God van levenden | Markus 12:24

2023-10-21 - 56 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | De vervolger wordt vervolgd | Handelingen 9:20-31

2023-10-20 - 36 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Spreken met God (deel 4) | Mattheüs 6: 1- 13

2023-10-19 - 39 min

Ds. J.J. Mulder | Slechts Eén Evangelie | Galaten 1 : 1 - 6

2023-10-18 - 36 min

Ds. M. Messemaker | Psalm 25: 4-5

2023-10-17 - 43 min

Ds. P.J. Visser | Gods blijdschap is onze sterkte | Nehemia 8

2023-10-16 - 61 min

Ds. M. Klaassen | De belijdenis van David | Psalm 63:4

2023-10-15 - 48 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Leven met de Heere | Efeze 5:1-2

2023-10-14 - 34 min

Ds. P.D.J. Buijs | De Evangelieschoenen | Efeze 6:15

2023-10-13 - 48 min

Ds. J.J. Mulder | De Vrijheid van een christen | Galaten 5:1-13

2023-10-12 - 48 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | De naam Jezus | Handelingen 4: 1-22

2023-10-11 - 51 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Hoe heerlijk is Uw Naam! | Psalm 104:33

2023-10-09 - 31 min

Jurjen ten Brinke | Jouw twijfels en Gods verbond | Genesis 15

2023-10-09 - 48 min

Ds. J. IJsselstein | Raad in radeloosheid | 2 Koningen 4:1 - 7

2023-10-08 - 40 min

Ds. J.M. Molenaar | Vreugde van de wet?! | Psalm 1

2023-10-07 - 45 min

Dr. H. van den Belt | Hoe kun je blij zijn in de verdrukking? |Jakobus 5:11

2023-10-06 - 45 min

Ds. F. van Binsbergen | Omgaan met trauma’s in je voorgeslacht… | Psalm 84: 7-9

2023-10-05 - 43 min

Ds. A. de Lange | Goede Schriftkritiek | Handelingen 17:11

2023-10-04 - 40 min

Ds. J.M. Molenaar | Vuurvaste verlossing! | Daniël 12:1-3

2023-10-03 - 50 min

Ds. J. IJsselstein | Raad in radeloosheid | 2 koningen 4:1-7

2023-10-02 - 31 min

Ds. E. Meijer | Gelukkig zijn de mensen die… | Mattheüs 5:1-12

2023-10-01 - 47 min

Ds. A. Simons | Zien op de overste Leidsman | Hebreeën 12:2a

2023-09-30 - 41 min

Ds. J.J. ten Brinke | Red door te getuigen | Spreuken 24 vers 11 en 12

2023-09-29 - 46 min

Ds. J.J. Mulder | Gods gedachten in Hanna's pijn | 1 Samuël 1

2023-09-28 - 41 min

Ds. J.M. Molenaar | Heilige tieners…!? | Daniël 1: 1-21

2023-09-27 - 38 min

Dr. H. van den Belt | Waarom staat dit in de Bijbel? | Spreuken 16:16 t/m 25

2023-09-26 - 50 min

Ds. C.J. Rijsdijk | Wie Jezus nu is voor de gelovigen | Hebreeën 7:20-28

2023-09-25 - 54 min

Ds. J. IJsselstein | Heidelbergse Catechismus vraag 3

2023-09-24 - 40 min

Ds. G.A. van den Brink | De heerlijkheid van Gods wet | 2 Korinthe 3: 15 -16

2023-09-23 - 44 min

Ds. E. Meijer| De haat van de wereld naar hen die Jezus werkelijk volgen | Johannes 15:9 – 16:4

2023-09-22 - 53 min

Ds. J. IJsselstein | Grachten in de woestijn van Edom | 2 Koningen 3 : 1-20

2023-09-21 - 48 min

Ds. W.J.C. Blijderveen | Een christen/Christen? | 1 Johannes 3 : 11 - 18

2023-09-20 - 37 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Spreken met God (deel 3) | Psalm 34

2023-09-19 - 43 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Spreken met God (Deel 2) | Hebreeën 10:19-22

2023-09-18 - 40 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Spreken met God (Deel 1) | Mattheüs 7: 7 - 12

2023-09-17 - 46 min

Ds. J.W. van Estrik | De bloeiende staf van Aaron. | Numeri 17:8

2023-09-16 - 53 min

Ds. J.J. Mulder | De moraal van een bekend verhaal | Galaten 4:21-5:1

2023-09-15 - 39 min

Ds. J.J. ten Brinke | Heb de wereld niet lief | 1 Johannes 2:15-17

2023-09-14 - 48 min

Ds. J. Koppelaar | Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven | Psalm 4

2023-09-13 - 54 min

Ds. J. IJsselstein | Elisa en de jeugd van Bethel | 2 Koningen 2:23 en 24

2023-09-12 - 45 min

Ds. F. van Binsbergen | Jezus pleit voor ons! | Romeinen 8: 31-39

2023-09-11 - 42 min

Ds. A. Th. van Olst | Als schapen te midden van wolven | Mattheüs 10:16

2023-09-10 - 45 min

Ds. C.J. Rijsdijk | God onze Vaderlijke beschermer | Romeinen 8 vers 31 - 32

2023-09-09 - 50 min

Dr. J.B. ten Hove | Heilig aanwezig | Openbaring 1: 17-18

2023-09-08 - 50 min

Ds. R. van Kooten | Christus en Zijn Geest werken door in Efeze | Handelingen 19:18-20

2023-09-07 - 44 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Gods uithangbord | Habakuk 2:4

2023-09-06 - 39 min

Ds. G.A. van den Brink | Beloften voor ons | Psalm 46

2023-09-05 - 67 min

Ds. M. Klaassen | Een blijde boodschap voor een schuldig volk | Jesaja 54:1-10

2023-09-04 - 55 min

Ds. P.J. de Raaf | Adviezen van levensbelang | Prediker 11:9 t/m 12:1

2023-09-03 - 34 min

Ds. A. Th. van Olst | Hoe zit het met jou? | Lukas 13:23,24

2023-09-02 - 46 min

Ds. J.C. Breugem | Rechtvaardigmaking | Romeinen 3:21-26

2023-09-01 - 40 min

Ds. A.J. Kunz | De doop van Lydia | Handelingen 16

2023-08-30 - 38 min

Ds. J.M. Molenaar | Want van U is het Koninkrijk | Daniël 2:44

2023-08-29 - 29 min

Ds. P.J. Visser | Als een Rank aan de Wijnstok | Johannes 15 : 1 - 8 (Bijbelgedeelte ontbreekt)

2023-08-28 - 51 min

Ds. C.J. Rijsdijk | Lofprijzing op Christus' waardigheid | Kolossenzen 1:9-20

2023-08-27 - 51 min

Ds. J.W. van Estrik | Markus 7:24

2023-08-26 - 39 min

Ds. J.M. Molenaar | Naderen door de Middelaar | Hebreeën 10:1-18

2023-08-25 - 45 min

Ds. A.J. Kunz | Elia bij de beek Krith | 1 Koningen 17:4 en 6

2023-08-24 - 51 min

Ds. B.L.P. Tramper | Christus' zondeloze leven bron van zonderlinge troost | Johannes 8:46a

2023-08-23 - 56 min

Ds. J.C. de Groot | 1 Korinthe 1:9

2023-08-22 - 37 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Als Christus je Redder is… | Romeinen 8:31,32

2023-08-21 - 35 min

Ds. H.J.T. Lubbers | De Trouw van God | Hosea 2

2023-08-20 - 24 min

Ds. P.D. Teeuw | De weduwe van Zarfath | 1 Koningen 17

2023-08-19 - 41 min

Ds. M. Messemaker | De Namen van de HEERE Jezus | Johannes 1 : 1 - 18

2023-08-18 - 44 min

Ds. J.C. Breugem | Verzoening | 2 Korinthe 5:18-21

2023-08-17 - 39 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Genesis 15:17-18a

2023-08-16 - 21 min

Ds. A.A.F. van de Weg | 'Van de vloek maakt Hij mij vrij…' | Romeinen 8:1

2023-08-15 - 55 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Jakob | Genesis 34

2023-08-14 - 39 min

Ds. A. Th. van Olst | Josafat kiest de beste wapens voor de strijd | 2 Kronieken 20:1-30

2023-08-13 - 39 min

Ds. P.J. Visser | Bekering op een heikel punt | Nehemia 5

2023-08-12 - 43 min

Dr. H. van den Belt | Hoogmoed komt voor de val | Spreuken 16

2023-08-11 - 56 min

Ds. J. IJsselstein | Roeping en opvolging | 1 Koningen 19

2023-08-10 - 42 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Zingen van Christus | Filippenzen 2:9-11

2023-08-09 - 49 min

Ds. J.C. Breugem | Geloof | Hebreeën 11:1-3

2023-08-08 - 37 min

Ds. P.D. Teeuw | Een huilende profeet | Jeremia 8:18-9:15

2023-08-07 - 50 min

Ds. J. Koppelaar | Noach | Genesis 9:25

2023-08-06 - 56 min

Ds. W. van Vlastuin | De rijkdom van het pinksterleven | Romeinen 8:15

2023-08-05 - 42 min

Ds. R.C. Boogaard | Ik geloof in God de Vader | HC Zondag 9

2023-08-04 - 47 min

Ds. F. van Binsbergen | Het geloof in de verzoening met God | Galaten 2:11-21

2023-08-03 - 40 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Nederlands Geloofsbelijdenis, artikel 2

2023-08-02 - 39 min

Ds. E. Meijer | God en God alleen! | Romeinen 9:1-5

2023-08-01 - 37 min

Ds. M.K. de Wilde | Een leesbare brief van Christus | 2 Korinthe 3 vers 3

2023-07-31 - 47 min

Ds. B.L.P. Tramper | Hoe de Heilige Geest het geloof werkt en versterkt | Efeze 2:1-10

2023-07-30 - 43 min

Dr. H. van den Belt | Hét Evangelie | Lukas 10

2023-07-29 - 40 min

Ds. M. Messemaker | God roept | Handelingen 8:29

2023-07-28 - 53 min

Ds. G. Herwig | Pinehas, een type van Christus | Numeri 25:10-13

2023-07-27 - 37 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | De blijvende zorg van de Herder | Johannes 10 : 27 – 28

2023-07-26 - 26 min

Ds. E. Meijer | Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop | Openbaring 3:20

2023-07-25 - 40 min

Ds. J.J. ten Brinke | Wie God kent... | 1 Johannes 2:3

2023-07-24 - 55 min

Ds. D.C. de Pater | Geloof alleen | Zondag 7 H.C.

2023-07-23 - 50 min

Dr. W. van Vlastuin | 2 Koningen 4: 1-7

2023-07-22 - 38 min

Ds. J.C. Breugem | Het Evangelie in Eén Naam | Handelingen 3:11 - 4:12

2023-07-21 - 49 min

Ds. A.T. Vergunst | De verloren zonen | Lukas 15

2023-07-20 - 36 min

Ds. P.D.J. Buijs | 'Geef ons heden ons dagelijks brood’ | Mattheüs 6:19-34

2023-07-19 - 51 min

Ds. J.C. de Groot | Handelingen 8: 35

2023-07-18 - 44 min

Ds. E.C. de Waard | De Heilige doop | Leviticus 16: 7-10

2023-07-17 - 38 min

Ds. E. Meijer | Kom tot God, in geloof! | Hebreeën 11:6

2023-07-16 - 52 min

Dr. H. van den Belt | De hemelvaart van Christus | HC Zondag 18

2023-07-15 - 24 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Kom, laat ons Zijn liefde prijzen | Efeze 3:18-19a

2023-07-14 - 34 min

Ds. M. Messemaker | Markus 5: 21-24 en 35-43

2023-07-13 - 41 min

Ds. P.D.J. Buijs | Het gebed om Gods wil te doen | Mattheüs 7:13-29

2023-07-12 - 30 min

Ds. P.D. Teeuw | God die rijk is in barmhartigheid | Efeze 2 vers 4

2023-07-11 - 38 min

Ds. J.M. Molenaar | Kus of keuze | Ruth 1 vers 14

2023-07-10 - 40 min

Ds. P.D. Teeuw | Hoe lang hinkt u nog op 2 gedachten | 1 Kon. 18 vers 21

2023-07-09 - 35 min

Ds. A.J. Kunz | Wat levert Pinksteren op? | Romeinen 8:15

2023-07-08 - 20 min

Ds. M. Messemaker | Titel en tekst nog toevege

2023-07-07 - 46 min

Ds. J. IJsselstein | Doch sommigen twijfelden | Mattheüs 28:17

2023-07-06 - 42 min

Ds. R.C. Boogaard | Het zuchten van de Geest | Romeinen 8: 18-30

2023-07-05 - 33 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Voed mij dat ik groei naar U | Efeze 3:16 en 17

2023-07-04 - 47 min

Dr. H. van den Belt | Drie-eenheid | Lukas 10: 17-24

2023-07-03 - 40 min

Ds. J.B. ten Hove | Dorst naar God | Psalm 63:2

2023-07-02 - 47 min

Ds. B.L.P. Tramper | Bovennatuurlijke bevrijding | Handelingen 12 vers 17

2023-07-01 - 40 min

Ds. A.J. Kunz | Leven en Vrede | Romeinen 8 vers 6

2023-06-30 - 45 min

Ds. G.A. van den Brink | Dienaar van de Geest | 2 Korinthe 3:6

2023-06-29 - 38 min

Ds. F. van Binsbergen | Gods leiding in ons leven | Psalm 25: 4-5

2023-06-28 - 39 min

Ds. J. IJsselstein | Pinksteren en zending | Handelingen 2:5-11

2023-06-27 - 31 min

Ds. A. Simons | Niet te geloven!

2023-06-26 - 43 min

Ds. G.A. van den Brink | Veel meer! | Romeinen 5:10

2023-06-25 - 43 min

Dr. H. van den Belt | Christus werk | Filippenzen 2:7

2023-06-24 - 51 min

Ds. M. Klaassen | De opstanding van Christus en de gelovigen | 1 Korinthe 15:22-23

2023-06-23 - 45 min

Ds. J. IJsselstein | Pinksteren: Tekenen wind, tongen, vuur | Handelingen 2:1-4

2023-06-22 - 43 min

Ds. G.A. van den Brink | Tegenslag en toch niet moedeloos | Romeinen 5:1-11

2023-06-21 - 19 min

Ds. F. van Binsbergen | 'Loof de HEERE, mijn ziel…' | Psalm 103

2023-06-20 - 40 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Spreken met God | Mattheüs 7: 7 - 12

2023-06-19 - 42 min

Ds. J.J. ten Brinke | Wij verkondigen u het eeuwige leven! |1 Johannes 1:1-4

2023-06-18 - 49 min

Ds. J.C. Breugem | Genade | Handelingen 8:1-3

2023-06-17 - 51 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Petrus' volgen van Jezus | Lukas 24: 36 – 49

2023-06-16 - 50 min

Ds. F. van Binsbergen | Verzoening door Christus | 2 Korinthe 5: 11-21

2023-06-15 - 47 min

Ds. G.A. van den Brink | Veel meer! | Romeinen 5:10

2023-06-14 - 45 min

Ds. J. IJsselstein | De aanspraak aan het begin van het allervolmaakste gebed | Zondag 46

2023-06-13 - 50 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Worstelen met God | Habakuk 1: 2 en 12

2023-06-12 - 40 min

Ds. P.D. Teeuw | De eeuwige straf | 3 delen uit de Bijbel

2023-06-11 - 43 min

Ds. G. Herwig | Ik geloof de wederopstanding v.h. vlees | Lukas 20

2023-06-10 - 43 min

Ds. A.J. Kunz | Als Jezus jouw naam noemt | Johannes 20 vers 16 en 17

2023-06-09 - 30 min

Ds. F. van Binsbergen | Geloven onder druk | Psalm 56

2023-06-08 - 36 min

Ds. J.C. Breugem | 'Ik ga slapen, ik ben moe' | Psalm 31:1-8

2023-06-07 - 99 min

Ds. J.C. de Groot | De opstandingskracht van Christus kent geen grenzen. | Efeze 2: 4-6

2023-06-06 - 50 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Komt, nadert voor Mijn aangezicht! | Hebreeën 12: 18 - 24

2023-06-05 - 41 min

Ds. H. Russcher | Een slag om ons hart | Jakobus 4 : 1-12

2023-06-04 - 50 min

Ds. J. Koppelaar | Hoe ziet Jezus ingang in Jeruzalem eruit? | Handelingen 11:14

2023-06-03 - 39 min

Ds. G.A. van den Brink | Tegenslag en toch niet moedeloos | Romeinen 5:1-11

2023-06-02 - 41 min

Ds. J.M. Molenaar | Wie vraagt wordt niet overgeslagen! | Jakobus 1:5

2023-06-01 - 36 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Pinksterbelofte(n) | Jesaja 44

2023-05-31 - 25 min

Ds. A. Th. van Olst | Gemeente van de Geest | Handelingen 2:42-47

2023-05-30 - 40 min

Ds. F. van Binsbergen | Getuige zijn … ná Pinksteren | Johannes 16:7-11

2023-05-29 - 49 min

Ds. M. Klaassen | Pinksteren: het vuur van God | Handelingen 2:1-13

2023-05-28 - 45 min

Ds. P.D. Teeuw | Mozes verlangen naar Pinksteren | Numeri 11: 29

2023-05-27 - 42 min

Ds. M. Messemaker | Deo volente | Jacobus 4 : 13-17 & Mattheüs 26 : 36-39

2023-05-26 - 37 min

Ds. J.M. Molenaar | De grote scheiding | Psalm 45 & Mattheüs 10

2023-05-25 - 43 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Zondag 49 n.a.v. Psalm 119 en Mattheüs 26 | De derde bede

2023-05-24 - 29 min

Jurjen ten Brinke | Trouw - de boodschap aan Filadelfia

2023-05-23 - 41 min

Ds. C.J. Rijsdijk | Deze ontvangt zondaars en eet met hen | Lukas 15

2023-05-22 - 43 min

Ds. F. van Binsbergen | Jezus lijdt doelbewust | Lukas 9:511-56

2023-05-21 - 41 min

Ds. J.M. Molenaar | In therapie | Mattheüs 12

2023-05-20 - 43 min

Ds. Ron van der Spoel | Hoe zou Ik u kunnen prijsgeven? | Hosea 11:1-11

2023-05-19 - 38 min

Ds. M. Messemaker |Jesaja 64:8

2023-05-18 - 38 min

Ds. P.D. Teeuw | De gelijkenis van het visnet | Mattheüs 13 : 47-52

2023-05-17 - 26 min

Ds. A. Th van Olst | Jezus volgen | Lukas 9 : 57-62

2023-05-16 - 43 min

Ds. J. J. ten Brinke | Vrijgesproken vanaf het kruis | Lukas 23

2023-05-15 - 43 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Verlangend is ons hart... | Jakobus 1:12-15

2023-05-14 - 32 min

Ds. E. Meijer | Als een leger op weg naar het Beloofde Land | Numeri 10:1-6

2023-05-13 - 47 min

Ds. C.J. Rijsdijk | Gods liefde... | Johannes 3 : 14-21

2023-05-12 - 38 min

Ds. P.D. Teeuw | De twijfel van Johannes de Doper | Mattheüs 11 (vers 3)

2023-05-11 - 47 min

Ds. J. IJsselstein | De verheerlijking van de Heere Jezus | Mattheus 17:1-8

2023-05-10 - 52 min

Ds. M. Klaassen | Het uur is gekomen |Johannes 12:12-36

2023-05-09 - 51 min

Ds. G.J. Baan | Zegenrijk komen | Johannes 7:37.38

2023-05-08 - 53 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Wandelen met God | Filippenzen 3: 20

2023-05-07 - 50 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Uit je comfortzone | Mattheüs 16:21-25

2023-05-06 - 43 min

Ds. E. Meijer | Feestdagen: Heilige tijden om God te ontmoeten | Leviticus 23:1-44

2023-05-05 - 54 min

Ds. C.J. Rijsdijk | Johannes 13:1

2023-05-04 - 46 min

Ds. J. IJsselstein | Woorden van genade | Jesaja 8

2023-05-03 - 46 min

Ds. B.L.P. Tramper | Genade groot, oneindig groot | Johannes 4:29

2023-05-02 - 53 min

Dr. J.B. ten Hove | Zegen in een onveilige wereld | Genesis 14:18-20

2023-05-01 - 41 min

Ds. P.J. Visser | 'Wat zeg je als je deze dingen ziet gebeuren?' | 2 Petrus 3:7-13

2023-04-30 - 48 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Jouw roeping in de gemeente van Christus | Romeinen 14:17

2023-04-29 - 38 min

Ds. G.A. van den Brink | Zal God geen recht doen? | Lukas 18:7

2023-04-28 - 48 min

Ds. R.C. Boogaard | Heb je vijanden lief | Mattheüs 5:43-47

2023-04-27 - 37 min

Ds. E. Meijer | Wees heilig en rein als je nadert tot God! | Leviticus 10:1-11

2023-04-26 - 34 min

Ds. M. Messemaker | Een Koning die redt | Genesis 45: 1-20

2023-04-25 - 31 min

Ds. A. Th. van Olst | Psalm 11

2023-04-24 - 45 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Weeg je woorden | Jakobus 3

2023-04-23 - 38 min

Ds. R.C. Boogaard | Als u dan Mij zoekt... | Johannes 18 vers 8 en 9

2023-04-22 - 45 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Alle dingen zijn gereed. Kom tot de Bruiloft | Mattheüs 22 : 4

2023-04-21 - 51 min

Dr. H. van den Belt | Wees mij genadig, HEERE | Psalm 31 vers 10 en 11

2023-04-20 - 46 min

Ds. F. van Binsbergen | Als christen lijden | 1 Petrus 4:12-5:11

2023-04-19 - 45 min

Ds. G.A van den Brink | Reddend geloof, sterk geloof | Mattheus 5:21-34

2023-04-18 - 47 min

Ds. A. Simons | Genesis 38 & Mattheüs 1:3 en 16

2023-04-17 - 52 min

Ds. B.L.P. Tramper | In de kerk, bij God | Hebreeën 10:19-31

2023-04-16 - 50 min

Dr. W. van Vlastuin | Leven uit Pasen | 1 Petrus 1: 1 - 12

2023-04-15 - 40 min

Ds. F. van Binsbergen | Oefening in geduld | Jakobus 5:1-12

2023-04-14 - 36 min

Ds. P.D. Teeuw | Dat ene schaap... | Mattheus 18

2023-04-13 - 51 min

Ds. M. Klaassen | De opstanding van Christus en de gelovigen | 1 Korinthe 15:22-23

2023-04-12 - 37 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Uw Naam worde geheiligd | Jesaja 6

2023-04-11 - 29 min

Ds. A. Th. van Olst | Met Christus levend gemaakt | Efeze 2:5

2023-04-10 - 51 min

Ds. M. Klaassen | Hij lééft - en maakt een nieuw begin | Johannes 20: 1-18

2023-04-09 - 49 min

Ds. F. van Binsbergen | Pasen toont ons God grote barmhartigheid | 1 Petrus 1:12

2023-04-08 - 35 min

Ds A.J. Kunz | Het is volbracht | Jesaja 53, Johannes 19, Hebreeën 7

2023-04-07 - 35 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Psalm 31 en Lukas 23 | Ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven

2023-04-06 - 46 min

Ds. J.C. de Groot | Titel en tekst nog toevoegen

2023-04-05 - 23 min

Ds. A. Th. van Olst | De begrafenis van Jezus | Johannes 19:38-42

2023-04-04 - 47 min

Ds. F. van Binsbergen | Schuilen bij El Shaddai | Psalm 91

2023-04-03 - 42 min

Ds. J. IJsselstein | De Bijbelse instelling v.h. huwelijk | Genesis 2 vers 18 - 24

2023-04-02 - 44 min

Ds. H.J.T. Lubbers | En ze dwongen... | Markus 15 vers 21

2023-04-01 - 42 min

Ds. J.J. Mulder | Slechts een Evangelie| Galaten 1:1-12

2023-03-31 - 105 min

Dr. J.B. ten Hove | De Heere roept | Genesis 11:27- 12:8

2023-03-30 - 46 min

Ds. B.L.P. Tramper | Genade groot, oneindig groot | Johannes 8:1-11

2023-03-29 - 34 min

Ds. A. Th. van Olst | Jezus' lijden en sterven | Apostolische geloofsbelijdenis artikel 4

2023-03-28 - 41 min

Ds. P.D. Teeuw | De onbaatzuchtige Rechter | Mattheüs 18 : 21 - 35

2023-03-27 - 38 min

Ds. E. Meijer | Dien de HEERE met blijdschap! | Psalm 100

2023-03-26 - 44 min

Ds. H.J.T. Lubbers | U moet opnieuw geboren worden... Waarom, wat, hoe? | Johannes 3: 1-16

2023-03-25 - 44 min

Ds. J. IJsselstein | De Doop van de HEERE Jezus | Mattheüs 3

2023-03-24 - 36 min

Ds. K.M. Teeuw | Moeder en geliefde leerling verenigd | Johannes 19 vers 25-27

2023-03-23 - 37 min

Ds. P.D. Teeuw | De Man met het meetsnoer | Zacharia 2

2023-03-22 - 40 min

Ds. J.J. ten Brinke | Niemand wordt door goede werken zalig, niemand wordt zonder goede werken zalig.|Johannes 15/Efez…

2023-03-21 - 53 min

Ds. S.T. Lagendijk | Job, een vader naar Gods hart| Job 1:1-12

2023-03-20 - 46 min

Ds. J.J. Mulder | Met Christus mee gekruisigd, leef ik door het geloof. | Galaten 2:17-21

2023-03-19 - 49 min

Dr. H. van den Belt | De vreugde van Jezus Christus | Lukas 10:17-24

2023-03-18 - 50 min

Ds. B.L.P. Tramper | Gemeenschap der heiligen | Efeze 4: 1-16

2023-03-17 - 31 min

Ds. M. Messemaker | Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan | Psalm 127

2023-03-16 - 33 min

Dr. P. J. Visser | Aan de slag | Nehemia 3

2023-03-15 - 53 min

Ds. F. van Binsbergen | Een spannende ommekeer… | Jona 3

2023-03-14 - 48 min

Ds. W. van Vlastuin | Vrees niet, geloof alleen | Markus 5:21-25

2023-03-13 - 41 min

Ds. E. Meijer | De tabernakel als tent van ontmoeting | Leviticus 9:23

2023-03-12 - 33 min

Ds. S.T. Lagendijk | De HEERE zal voorzien | Genesis 22:1-19

2023-03-11 - 37 min

Ds. J.M. Molenaar | De overeenkomst met de doop van Johannes en onze doop | Jesaja 42

2023-03-10 - 30 min

Ds. M.K. de Wilde | Johannes 1:35-43

2023-03-09 - 43 min

Dr. J.B. ten Hove | Hoe kom je aan het geloof? | Romeinen 10:4-21

2023-03-08 - 45 min

Ds. B.L.P. Tramper | Gods weergaloze liefde | Johannes 3:1-21

2023-03-07 - 51 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Jacob in Mahanaim - Genesis 32:1-12

2023-03-06 - 64 min

Ds. V. S. van der Meer | Vindplaats van geloof, hoop en liefde - Johannes 3

2023-03-05 - 28 min

Ds. F. van Binsbergen | Niet opgeven maar doorgeven! | Psalm 78:7

2023-03-04 - 41 min

Ds. G.A. van den Brink | Genade zonder ergernis | Mattheüs 9:9-13

2023-03-03 - 60 min

Ds. R.C. Boogaard | De Heere vervult Zijn belofte | 2 Koningen 4 vers 8 - 37

2023-03-02 - 36 min

Dr. A.J. Kunz | Huilende moeders en een troostende Vader | Mattheüs 2: 16-18

2023-03-01 - 28 min

Jurjen ten Brinke | Volmaakt worden | Mattheüs 5:13-20

2023-02-28 - 27 min

Ds. E. Meijer | Genoeg genade voor het nieuwe jaar! | Psalm 84:12

2023-02-27 - 45 min

Ds. J.J. Mulder | Lief of laf | Galaten 2:11-16

2023-02-26 - 36 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Welzalig die man/vrouw | Psalm 1 en Mattheüs 7

2023-02-25 - 43 min

Ds. J.W. van Estrik | De hartelijke liefde tot God | Psalm 18

2023-02-24 - 35 min

Ds. J.M. Molenaar | Evangelie op het strijdtoneel | Jesaja 61 : 1-3 en Markus 1 : 1-28

2023-02-23 - 52 min

Ds. L. Kroneman | Wees nuchter | 1 Thessalonisenzen. 5:8

2023-02-22 - 56 min

Ds. A.A.F. van de Weg | De grens over met Jozua | Jozua 1:6a

2023-02-21 - 53 min

Ds. F. van Binsbergen | Jezus in de woestijn | Markus 1: 12-13

2023-02-20 - 44 min

Ds. P.J. Visser | Leven bij de gegeven Woorden | Lukas 2 en 1 Thessalonicenzen 1

2023-02-19 - 36 min

Jurjen ten Brinke | God zet jou in bij Zijn werk | Markus 6:30-44

2023-02-18 - 46 min

Ds. E. Meijer | De noodzaak en betekenis van de offerdienst om bij God te komen | Hebreeën 10:1-12

2023-02-17 - 42 min

Ds. A. Th. van Olst | "Ik geloof in God den Vader" | Jesaja 40:12-31

2023-02-16 - 42 min

Ds. J.M. Molenaar | Evangelie op het strijdtoneel | Jesaja 61:1-3

2023-02-15 - 39 min

Ds. R.C. Boogaard | Drie vragen aan God | HC zondag 4

2023-02-14 - 48 min

Ds. J.C. de Groot | “Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard…” | 1 Timotheüs 1: 15 en 16

2023-02-13 - 47 min

Ds. K. Hak | Meelopen met Johannes | Mattheüs 3

2023-02-12 - 41 min

Ds. F. van Binsbergen | Hizkia als voorbeeld voor goede voornemens… | 2 Koningen 18:1-8

2023-02-11 - 42 min

Ds. G.A. van den Brink | Het parlement van de ziel | Markus 9:14-29

2023-02-10 - 41 min

Ds. J.C. Breugem | Wat geloof jij van de opstanding van het lichaam? | Mattheüs 15:17-28

2023-02-09 - 43 min

Ds. A. Th. van Olst | Titel en tekst nog toevoegen

2023-02-08 - 38 min

Ds. M.K. de Wilde | De Koning komt! | Lukas 3:16

2023-02-07 - 42 min

Ds. M. Messemaker | U heft mijn hoofd omhoog | Lukas 13:10-17

2023-02-06 - 43 min

Dr. H. van den Belt | Christus werk | Filippenzen 2:7

2023-02-05 - 46 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Onderweg naar de stad waar Christus het Licht zal zijn | Hebreeën 11

2023-02-04 - 42 min

Ds. R.C. Boogaard | Het evangelie van de gouden kandelaar | Exodus 25:31-40

2023-02-03 - 46 min

Ds. J. IJsselstein | Wat wil God in het zesde gebod? |

2023-02-02 - 57 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Wees voorbereid op de Dag | Joël 2:11-14

2023-02-01 - 28 min

Ds. A. Th. van Olst | 'God maakt dat ik kan lachen' | Genesis 21:1 en 2

2023-01-31 - 42 min

Jurjen ten Brinke | Heere, wijst u mij de weg...! | Psalm 139

2023-01-30 - 59 min

Ds. J. Koppelaar | Vrijheid! | Galaten 5

2023-01-29 - 20 min

Ds. A. Th. van Olst | Leven bij Gods belofte | Habakuk 2:1-4

2023-01-28 - 40 min

Ds. F. van Binsbergen | Trouw moet blijken! | Hosea 11:9b

2023-01-27 - 34 min

Ds. G.A. van den Brink | Wat hebben ouders aan het verbond? | Genesis 17:7

2023-01-26 - 31 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Zachtmoedigen rond de Zachtmoedige | Psalm 18:33-41

2023-01-25 - 47 min

Ds. A.T. Vergunst | Gods overwinnende genade | Genesis 41:51,52

2023-01-24 - 34 min

Ds. A.C. Borsje | Jezus alleen! | Mattheüs 17:1-8

2023-01-23 - 24 min

Jurjen ten Brinke | Sterven om vrucht te dragen | Johannes 12:20-36

2023-01-22 - 43 min

Ds. J. Koppelaar | Aansporingen van Paulus | 2 Timotheüs 4 : 6-8.

2023-01-21 - 39 min

Ds. F. van Binsbergen | De dankdag van een visser | Lukas 5:1-11

2023-01-20 - 42 min

Ds. G.A. van den Brink | Een discussie in de hel...? | Lukas 16: 19-31

2023-01-19 - 32 min

Prekenserie Petrus #10 | De Levende Steen | 1 Petrus 2: 4b-6

2023-01-18 - 27 min

Prekenserie Petrus #9 | Kom, want alle dingen zijn gereed | 1 Petrus 2: 4a

2023-01-17 - 42 min

Prekenserie Petrus #8 | Puur verlangen | 1 Petrus 2:1-3

2023-01-16 - 41 min

Prekenserie Petrus #7 | Opnieuw geboren | 1 Petrus 1:22-25

2023-01-15 - 45 min

Prekenserie Petrus #6 | De rijkdom van een godvrezend leven | 1 Petrus 1:17-21

2023-01-14 - 47 min

Prekenserie Petrus #5 | Nuchter leven in crisistijd | 1 Petrus 1:13-16

2023-01-13 - 33 min

Prekenserie Petrus #4 | Die God is onze Zaligheid! | 1 Petrus 1:10-12

2023-01-12 - 46 min

Prekenserie Petrus #3 | Geloofsbeproeving | 1 Petrus 1:6-9

2023-01-11 - 40 min

Prekenserie Petrus #2 | Hoopvol leven | 1 Petrus 1: 3-5

2023-01-10 - 46 min

Prekenserie Petrus #1 | Een nieuwe identiteit | 1 Petrus 1:1-12

2023-01-09 - 19 min

Ds. A. Th. van Olst | Lukas 15:1-10

2023-01-08 - 53 min

Ds. J. IJsselstein | Dankbaar? | 2 Samuel 7

2023-01-07 - 47 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Dood heeft niet het laatste woord | 1 Korinthe 15:12-28

2023-01-06 - 44 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Het beste komt nog | 1 Korinthe 15:35-50

2023-01-05 - 36 min

Dr. P.J. Visser | Uitzien tegen de verdrukking in | Micha 7: 7-9

2023-01-04 - 37 min

Ds. G.A. van den Brink | Wees dankbaar | Kolossenzen 3:15b

2023-01-03 - 46 min

Ds. A.A.F. van de Weg | In de gemeente van Christus zijn wij geroepen tot aanvaarding van elkaar | Romienen 14:11

2023-01-02 - 34 min

Ds. J.M. Molenaar | Te vroeg gejuicht?..! |Openbaring 5:9 en 10

2023-01-01 - 36 min

Ds. R.C. Boogaard | Een prachtige aansporing voor het nieuwe jaar | Hebreeën 12: 18-20

2022-12-31 - 35 min

Ds. J.M. Molenaar | Goed uiteinde! | Openbaring 5: 5-6

2022-12-30 - 40 min

Dr. J.B. ten Hove | Hoop voor de toekomst | 1 Thessalonicenzen 4: 18

2022-12-29 - 42 min

Ds. R.C. Boogaard | Een onwankelbaar Koninkrijk | Hebreeën 12:27

2022-12-28 - 40 min

Ds. G.A. van den Brink | Het begin van het Evangelie | Markus 1: 1-8

2022-12-27 - 54 min

Ds. P.J. Visser | Een Hemelse tegenbeweging | Openbaring 10

2022-12-26 - 41 min

Ds. M. Messemaker | Een kind als Redder? | Lukas 1: 57-66

2022-12-25 - 39 min

Ds. G.A. van den Brink | Doet God iets aan het lijden van de wereld? | Mattheüs 8: 1-17

2022-12-24 - 38 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Kerst: Feest van Gods zichtbaarheid | Johannes 1:18

2022-12-23 - 43 min

Ds. L. Hak | Het licht de wereld |Johannes 1:9

2022-12-22 - 47 min

Ds. W.P. Emaus | Geboorte bericht uit de hemel | Lukas 2:8-20

2022-12-21 - 35 min

Ds. F. van Binsbergen | De geboorte van Jezus | Lukas 2:1-7

2022-12-20 - 29 min

Ds. J.H. Visser | Vaste grond | Hebreeën 11

2022-12-19 - 46 min

Ds. J.C. Breugem | Gods overvloedige goedheid | Psalm 36: 8-13

2022-12-18 - 43 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Leven bij de Dag | Joël 1: 15 en 19a

2022-12-17 - 53 min

Ds. J. Koppelaar | Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten | Lukas 1:48b

2022-12-16 - 41 min

Ds. J.J. ten Brinke | Waar leef je voor? | Filippenzen 1:21

2022-12-15 - 53 min

Ds. M. Klaassen | God en de regenboog | Psalm 8

2022-12-14 - 44 min

Ds. J. IJsselstein | De ontmoeting in Naïn | Lukas 7:11-17

2022-12-13 - 22 min

Dr. H. van den Belt | Lukas 10:21a

2022-12-12 - 39 min

Dr. J.B. ten Hove | De Heere roept | Genesis 12:1

2022-12-11 - 49 min

Ds. M. Klaassen | Waar hoor je bij? | Genesis 3

2022-12-10 - 43 min

Ds. H.A. Neervoort | Waar ligt uw hart? |2 Timotheüs 4:10a

2022-12-09 - 46 min

Ds. J. IJsselstein | Doden zullen horen de stem van de levende God en zij zullen leven | Lukas 7:11-17

2022-12-08 - 60 min

Ds. B.L.P. Tramper | Geen vloek, maar zegen | Numeri 23:1-26

2022-12-07 - 44 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Gods gave van vriendschap | Prediker 4: 7-12

2022-12-06 - 35 min

Ds. J.J. ten Brinke | Volle verzekering | Handelingen 16 - Filippenzen 1

2022-12-05 - 46 min

Ds. M. Messemaker | David sterkte zich in zijn God | 1 Samuël 30

2022-12-04 - 31 min

Ds. J.K.M. Gerling | De ballingschap | Nehemia 2:11-20

2022-12-03 - 49 min

Ds. T.A. Bakker | De doop zegt: Christus is uw kleed |

2022-12-02 - 44 min

Ds. M. Klaassen | Christus alleen, want Christus is alles | 1 Korinthe 1:30

2022-12-01 - 45 min

Ds. J.J. Mulder | Er is geen ander evangelie | Galaten 1: 1-12

2022-11-30 - 50 min

Ds. J. IJsselstein | Misbruik geenzins de naam des Heeren | Leviticus 24:10

2022-11-29 - 56 min

Ds. B.L.P. Tramper | Niet de mensen behagen, maar God | Galaten 1:10

2022-11-28 - 47 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Zuiver leven | 1 Korinthe 6: 13b

2022-11-27 - 30 min

Ds. F. van Binsbergen | Zichzelf verlossen kan Hij niet. | Markus 15:1-33

2022-11-26 - 40 min

Dr. G.A. van den Brink | De waarde van geloven | Johannes 9:37-38

2022-11-25 - 41 min

Ds. F. van Binsbergen | Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop… | Openbaring 3:20

2022-11-24 - 46 min

Ds. J. IJsselstein | De blinde Bartiméüs | Markus 10 : 46 - 52

2022-11-23 - 37 min

Ds. E. Meijer | De godsdienst van Abram | Genesis 12:7-8

2022-11-22 - 55 min

Ds. B.L.P Tramper | Genadig geroepen | Galaten 1:6

2022-11-21 - 41 min

Ds. J.J. ten Brinke | Trouw en liefde | 1 Korinthe 6&7

2022-11-20 - 34 min

Ds. A.J. Kunz | Crisistijd | Psalm 13 : 6

2022-11-19 - 45 min

Ds. J.C. Breugem | Schoon gepraat | Zacharia 3 vers 1 - 10

2022-11-18 - 43 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Leven bij de Dag | Joël 1

2022-11-17 - 45 min

Ds. M. Klaassen | De troostpoort | 1 Petrus 1: 13-25

2022-11-16 - 48 min

Ds. J. Koppelaar | De laatste wereldoorlog | Ezechiël 23

2022-11-15 - 57 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Het gebed van Paulus voor de gemeente | Efeze 1:15-18

2022-11-14 - 49 min

Ds. J. IJsselstein | Roeping van de gelovigen | Judas 17 - 25

2022-11-13 - 45 min

Ds. A. Simons | Hebreeën 12 18a en 22

2022-11-12 - 53 min

Ds. B.L.P Tramper | Uitnemende liefde | Hooglied 1

2022-11-11 - 33 min

Ds. J.H. Visser | God gaat Zelf de grens over | Handelingen 10

2022-11-10 - 37 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Wat een wonder dat ik mag bestaan! | Psalm 139

2022-11-09 - 37 min

Ds. J.J. ten Brinke | Er bij gerekend | Psalm 87 en Openbaring 21

2022-11-08 - 31 min

Ds. E. Meijer | Laaiend enthousiast | Romeinen 12:11

2022-11-07 - 59 min

Ds. B.L.P. Tramper | De Heilige Geest: goddelijke Trooster | 1 Korinthe 2

2022-11-06 - 50 min

Ds. F. van Binsbergen | Ons leven als liturgie voor God | Openbaring 12: 1-12

2022-11-05 - 40 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Wat zoek je? | Johannes 1:39-40

2022-11-04 - 42 min

Ds. J.J. ten Brinke | Het geheim van het huwelijk, de Liefde van Christus |Efeze 5:32

2022-11-03 - 34 min

Ds. A.D.L. Terlouw | Op het strijdveld | Richteren 7:1-22

2022-11-02 - 37 min

Dr. J.B. ten Hove | Zegen in een onveilige wereld |Genesis 14:1

2022-11-01 - 44 min

Ds. E. Meijer | Een berg zonden | Genesis 9:18-29

2022-10-31 - 52 min

Dr. W. van Vlastuin | Gedoopt | Romeinen 6:3 en 4

2022-10-30 - 53 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Single, maar niet alleen | 1 Korinthe 7

2022-10-29 - 43 min

Ds. M. Messemaker | Toekomst vol van hoop | Openbaring 4

2022-10-28 - 43 min

Ds. G.A. van den Brink | Leven onder de zon | Prediker 11:3b