Een preek voor elke dag

Bedankt!

Elke dag een nieuwe preek! Thuis of onderweg luisteren naar de Bijbel en de uitleg er van was nog nooit zo eenvoudig. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofstoerusting.nl

Geloofstoerusting is in 2012 opgericht door Maarten Baan en Marcel Vroegop met als doel om jongeren toe te rusten om God te verheerlijken, Jezus te volgen en elkaar te dienen. Bij Geloofstoerusting kunnen christenen terecht voor verdiepende artikelen, preken, boeken, video’s en andere Bijbelgetrouwe materialen. Veel materialen zijn vertaald vanuit het Engels, maar er raken ook steeds meer Nederlandse predikanten en sprekers betrokken bij de bediening van Geloofstoerusting.

Van een digitaal platform is Geloofstoerusting in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een beweging die jongeren en ouderen verenigt in hun verlangen om God te dienen en op diverse plaatsen in het land activiteiten organiseert. Het is een vreugde om te zien hoe God het werk van Geloofstoerusting gebruikt om de onwankelbare vreugde en de rijkdom van Zijn genade uit te delen aan jongeren én ouderen. Soli Deo Gloria!

Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar geloofstoerusting.nl/doneren

Ds. B.L.P. Tramper | In de wereld | 1 Johannes 2: 15-17


2021-12-07 - 51 min

Ds. B.L.P. Tramper | In de wereld | 1 Johannes 2: 15-17

2021-12-06 - 41 min

Ds. P.D.J. Buijs | Heilgeheim | Efeze 5:32

2021-12-05 - 31 min

Ds. A. Th. van Olst | God rekent af met het kwaad | Zacharia 5

2021-12-04 - 41 min

Dr. J.B. ten Hove | Dank offeren aan God | Psalm 50

2021-12-03 - 40 min

Ds. J.M. Molenaar | Blij met Jezus?! | Lukas 15: 1-7

2021-12-02 - 34 min

Ds. E. Meijer | Dankend doorgaan: veilig door het oordeel heen | Genesis 8:15-9:17

2021-12-01 - 56 min

Ds. M. Klaassen | Het evangelie voor heidenen | Handelingen 10 - 11: 18

2021-11-30 - 41 min

Ds. M.K. de Wilde | Jezus komt terug! | Openbaring 22: 12a

2021-11-29 - 30 min

Ds. A. Th. van Olst | Door Mijn Geest! Je hoeft het niet zelf te doen | Zacharia 4:6b

2021-11-28 - 43 min

Ds. B.L.P. Tramper | Door de zee heen | Exodus 14:1-22

2021-11-27 - 34 min

Ds. J.M. Molenaar | Wat is een mens waard | Lukas 15

2021-11-26 - 42 min

Ds. M. Messemaker | Psalm 73

2021-11-25 - 44 min

Dr. J.B. ten Hove | Levend geloof | 1 Thessalonicenzen 1: 9 en 10

2021-11-24 - 32 min

Ds. P.D.J. Buijs | Jozua wordt wat God wil | Jozua 1:1-9

2021-11-23 - 23 min

Ds. A. Th. van Olst | Altijd danken | 1 Thessalonicenzen 5:16-18

2021-11-22 - 45 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | De verbondstrouw van God aan Israël | Jeremia 31:3

2021-11-21 - 52 min

Ds. M. Klaassen | De drie wonderen van Jezus | Handelingen 9: 32-43

2021-11-20 - 42 min

Ds. B.L.P. Tramper | Sterven om te leven |Romeinen 7:1-13

2021-11-19 - 49 min

Ds. A.A.F. van de Weg | 'Trouw' | Galaten 5:22

2021-11-18 - 59 min

Ds. B.L.P. Tramper | Heilig Evangelie | 1 Kor: 1-18

2021-11-17 - 53 min

Ds. J. IJsselstein | Wat heb je eraan dat Jezus Koning is in de hemel? |Mattheus 24:29-44

2021-11-16 - 47 min

Ds. E. Meijer | Het vertrouwen van koning Hizkia | 2 Koningen 18:9-35 en 19:14-22 en 19:32-3

2021-11-15 - 42 min

Ds. P.J. Visser | Dringende gebeden en dreigende gerichten | Openbaring 8

2021-11-14 - 39 min

Ds. A. Th. van Olst | Welkom in de stad van God | Zacharia 2:4-5

2021-11-13 - 53 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Onderweg naar een nieuw begin | 1 Petrus 4:7-9

2021-11-12 - 51 min

Ds. H.J.T. Lubbers | U alleen kunt mijn hart vervullen |Jozua 24:1-23

2021-11-11 - 50 min

Ds. B.L.P. Tramper | Simson bij de Levensbron |Richteren 15:16-19 |

2021-11-10 - 42 min

Ds. P.D.J. Buijs | Het christelijk huwelijk | Efeze 5 : 32

2021-11-09 - 41 min

Ds. E. Meijer | Koning Hizkia, de man die de offerhoogten wegnam | Deuteronomium 17:14-20 en 2 Koningen 18:1-12 .

2021-11-08 - 30 min

Ds. A. Th. van Olst | 'Leven in geloof' | 1 Koningen 17:6-17

2021-11-07 - 40 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Een nieuw begin | Lukas 5: 27b.

2021-11-06 - 41 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Het genadewerk van God in de gelijkenis van de zuurdesem | Mattheüs 13 : 33

2021-11-05 - 52 min

Prop. C.J. Rijsdijk | Door het geloof in de Heere Jezus alleen rechtvaardig | Galaten 2:11-21

2021-11-04 - 43 min

Ds. J. Koppelaar | De goede strijd gestreden | 2 Timotheüs 4:6-8

2021-11-03 - 30 min

Ds. J. IJsselstein | Hoe dienaars van Christus behoren te zijn | Markus 10:43-44

2021-11-02 - 39 min

Dr. J.B. ten Hove | Bidden om brood | 1 Timotheüs 6:3-21

2021-11-01 - 52 min

Ds. M. Klaassen | De drie wonderen van Jezus | Handelingen 9: 32-43

2021-10-31 - 26 min

Ds. A. Th. van Olst | 'Mijn God is de HEERE' | 1 Koningen 17:1-7

2021-10-30 - 32 min

Ds. M.K. de Wilde | Geloven is doen! | Mattheüs 25:14

2021-10-29 - 85 min

Prop. H.A. Neervoort | Mattheus 25: 14-30

2021-10-28 - 27 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | De rijke verbondszegeningen van Jakob | Jeremia 31:12

2021-10-27 - 46 min

Dr. H. van den Belt | Hoe te leven in deze tijd | Romeinen 8:1

2021-10-26 - 36 min

Ds. E. Meijer | Levi en Melchizedek: een noodzakelijke overgang van priesterorde | Hebreeën 7:1-8:2

2021-10-25 - 43 min

Ds. M. Klaassen | Gelukkig de mens die op U vertrouwt! | Psalm 84: 12-13

2021-10-24 - 48 min

Ds. B.L.P. Tramper | Kom, bouw mee! | Nehemia 2:17 en 18

2021-10-23 - 36 min

Ds. M. Messemaker | Laat God nog wel van zich horen? |1 Samuel 3:1-10

2021-10-22 - 36 min

Ds. P.D.J. Buijs | God zien, of niet? | Johannes 1 : 14-18

2021-10-21 - 38 min

Ds. P.J. Visser | Door op Gods spoor | Filippenzen 1:3-6

2021-10-20 - 17 min

Ds. J. IJsselstein | Gescheiden wegen.

2021-10-19 - 43 min

Ds. J.J. ten Brinke | De levende doet hopen | Zondag 17 (HC)

2021-10-18 - 44 min

Ds. E. Meijer | Abram en Melchizedek: een mysterieuze ontmoeting | Hebreeën 7:1-4

2021-10-17 - 37 min

Ds. M. Klaassen | De reis naar Sion | Psalm 84: 6-8

2021-10-16 - 46 min

Ds. A.A.F. van de Weg | 'Trouw' | Galaten 5:22

2021-10-15 - 13 min

Ds. A. Th. van Olst | 'Onze hulp' | Psalm 124:8

2021-10-14 - 38 min

Ds. H.J.T. Lubbers | De morgen ach wanneer! | 1Thessalonicenzen 5:1-11

2021-10-13 - 49 min

Ds. M. Klaassen | Op de proef gesteld | Jozua 7: 20 en 21

2021-10-12 - 50 min

Ds. J. IJsselstein| Efeze 2:1-10

2021-10-11 - 26 min

Dr. J.B. ten Hove | Omzien naar elkaar: Ontferming en voorspraak | Psalm 103

2021-10-10 - 28 min

Ds. J.M. Molenaar | Vasthoudende concentratie! | Esther 4:16a

2021-10-09 - 41 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Wat is de mens? Hoe groot is God! | Psalm 8:5

2021-10-08 - 51 min

Ds. B.L.P. Tramper | Onheilige heilige | Romeinen 7:24 en 25

2021-10-07 - 46 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Door de nacht van strijd en zorgen schreit de stoet van pelgrims voort | 1 Thessalonicenzen 5:12-22

2021-10-06 - 45 min

Prop. J.G. Blok | Titel en tekst nog toevoegen

2021-10-05 - 29 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Wat is Avondmaal vieren? | 1 Korinthe 11:26

2021-10-04 - 47 min

Ds. E. Meijer | Op de Markt van het gelukkige Leven: Kom, luister en leef! | Jesaja 55:1-9

2021-10-03 - 49 min

Ds. M. Klaassen | Verlangen naar God en Zijn huis | Psalm 84:1-5

2021-10-02 - 40 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Een kwetsbaar koor van kinderen | Psalm 8:3

2021-10-01 - 38 min

Dr. J.B. ten Hove | Lijden om Jezus' wil | Handelingen 9:16

2021-09-30 - 49 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Misstanden bij het avondmaal | 1 Korinthe 11:17-34

2021-09-29 - 42 min

Ds. B.L.P. Tramper | Sterven om te leven |Romeinen 7:1-13

2021-09-28 - 44 min

Ds. M. Klaassen | Paulus en Ananias | Handelingen 9:10-19

2021-09-27 - 43 min

Dr. J.B. ten Hove | Christus maakt vijanden tot vrienden | 1 Timotheüs 1:12-17

2021-09-26 - 45 min

Ds. J.M. Molenaar | Standhouden?! | Esther 3: 4 en 12

2021-09-25 - 21 min

Ds. A. Th. van Olst | Jezus: het Brood des levens | Johannes 6:35

2021-09-24 - 47 min

Ds. A. Simons | De tekenen van de tijd waarin wij leven |2 Thessalonicenzen 2:1-9

2021-09-23 - 38 min

Ds. P.D.J. Buijs | De gouden kandelaar | Exodus 25 : 31 – 40 en 27 : 20 en 21

2021-09-22 - 36 min

Ds. J.M. Molenaar | 'Ziehier, want daar!' | Psalm 133: 1b en 3b

2021-09-21 - 50 min

Ds. M. Klaassen | Een veranderd mens | Handelingen 9: 19-30

2021-09-20 - 27 min

Ds. A. Th. van Olst | Jezus: de ware Wijnstok : Johannes 15:5

2021-09-19 - 45 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | De verbondstrouw van God aan Israël | Jeremia 31:3

2021-09-18 - 53 min

Ds. J.J. IJsselstein | Het laatste van de vernedering van de Heere Jezus Christus |Mattheus 27:33-50

2021-09-17 - 35 min

Ds. E. Meijer | God maakt alle dingen nieuw en komt met heel de schepping tot Zijn doel | Openbaring 20

2021-09-16 - 54 min

Ds. M. Klaassen | Een heilige naam | Prediker 5:1-6

2021-09-15 - 36 min

Ds. J.M. Molenaar | Kordaat?! | Esther 1:8 en 12a

2021-09-14 - 39 min

Ds. J.J. ten Brinke | Uw Heere komt | Jesaja 40:10-11

2021-09-13 - 36 min

Ds. P.D.J. Buijs | Open deuren in Europa | Handelingen 16 : 1 – 15

2021-09-12 - 52 min

Ds. J. IJsselstein | De Heere Jezus in onze plaats | Jesaja 53 |

2021-09-11 - 45 min

Ds. A.A.F. van de Weg | 'Goedheid' | Galaten 5:22

2021-09-10 - 39 min

Dr. G.A. van den Brink | Een discussie in de hel | Lukas 16:29

2021-09-09 - 34 min

Ds. A. Th. van Olst | Herders van de kudde | 1 Petrus 5:1-5a

2021-09-08 - 50 min

Ds. A.A.F. van de Weg | 'Vriendelijkheid' | Galaten 5:22

2021-09-07 - 59 min

Ds. J. Koppelaar | Vrijheid! | Galaten 5

2021-09-06 - 45 min

Dr. G.A. van den Brink | Het vergezicht van God | Mattheüs 5: 45b

2021-09-05 - 24 min

Ds. A. Th. van Olst | Rijk in God | Lukas 12:13-21

2021-09-04 - 19 min

Ds. A. Th. van Olst | Kan God van zo veel kwaad iets goeds maken? | Habakuk 1:5-17

2021-09-03 - 17 min

Ds. A. Th. van Olst | Hoelang? En waarom grijpt U niet in? | Habakuk 1:1-4

2021-08-30 - 41 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Het gescheurde voorhangsel | Mattheüs 27:51a (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-29 - 41 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Gods zorg voor elke dag | Exodus 25:30 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-28 - 44 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Bidden in crisistijd | Exodus 30:1-10 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-27 - 44 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Leven bij het wasvat | Exodus 30:17-21 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-26 - 47 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Gods geschenk van de gouden kandelaar | Exodus 25:31-40 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-25 - 23 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Cirkelen rond het altaar | Exodus 27:1-2 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-24 - 36 min

Ds. A.A.F. van de Weg | De poort in de voorhof | Exodus 27:16 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-23 - 46 min

Ds. A.A.F. van de Weg | God in ons midden | Exodus 25:8 en 22 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-22 - 45 min

De vreugde van het eeuwige leven | Job 42:12a | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-21 - 42 min

Antwoord uit een onweer | Job 38 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-20 - 39 min

Waarom zou je eerlijk leven? | Job 27:6 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-19 - 43 min

God met eigen ogen zien | Job 19:25-27 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-18 - 43 min

Een God van ver, een God van dichtbij | Job 10:4-7 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-17 - 35 min

Als je bang bent voor een antwoord | Job 9:16 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-16 - 20 min

Is er antwoord als ik roep? | Job 5:1 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-15 - 41 min

De bevindelijke Elifaz | Job 4:17 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-14 - 44 min

Maar ach hoewel mijn ziel dit weet... | Job 4:5-7 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-13 - 43 min

Huid voor huid | Job 2:4-5 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-12 - 41 min

Over troosten en verdriet | Job 2:11-13 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-11 - 41 min

Zeg God vaarwel! | Job 2:9-10 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-10 - 37 min

Satan in de hemel | Job 1:20-22 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-07 - 38 min

Dr. G.A. van den Brink | Doodsbang voor het leven | Job 3:25 (Prekenserie Job)

2021-08-06 - 19 min

Ds. A. Th. van Olst | Nochtans juichen | Habakuk 3:16-19 (Prekenserie Habakuk)

2021-08-05 - 19 min

Ds. A. Th. van Olst | Gelovig gebed als poort naar de vreugde | Habakuk 3:2 (prekenserie Habakuk)

2021-08-04 - 21 min

Ds. A. Th. van Olst | Leven bij Gods belofte | Habakuk 2:1-4 (Prekenserie Habakuk)

2021-08-03 - 19 min

Ds. A. Th. van Olst | Kan God van zo veel kwaad iets goeds maken? | Habakuk 1:5-17 (Prekenserie Habakuk)

2021-08-02 - 17 min

Ds. A. Th. van Olst | Waarom doet U er niets aan? | Habakuk 1:1-4 (Prekenserie Habakuk)

2021-08-01 - 51 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Wie goed doet, God ontmoet | 1 Petrus 3:8-12

2021-07-31 - 58 min

Ds. B.L.P. Tramper | Wat is uw enige troost? | Jesaja 40:1-11

2021-07-30 - 37 min

Ds. M.K. de Wilde | Oproep om te groeien in zekerheid | 2 Petrus 1:10

2021-07-29 - 41 min

Ds. G.A. van den Brink | In gesprek met een rechtvaardig God | Genesis 18:24

2021-07-28 - 26 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Verzoening en gehoorzaamheid | 1 Johannes 2:2-3

2021-07-27 - 56 min

Ds. B.L.P. Tramper | Titel en tekst nog toevoegen

2021-07-26 - 44 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Worden als een kind | Galaten 5:22

2021-07-25 - 50 min

Ds. G. Herwig | Dienstvaardig tot Gods eer | Kolossenzen 3 : 17, 20 – 21

2021-07-24 - 54 min

Ds. M. Klaassen | Verstrooiing – verkondiging – vrucht | Handelingen 8: 4-8

2021-07-23 - 43 min

Dr. J.B. ten Hove | Bidden tot onze Vader in de hemel | Mattheüs 6:5-15 en 7:7-12

2021-07-22 - 43 min

Dr. J.B. ten Hove | Bidden tot onze Vader in de hemel | Mattheüs 6:5-15 en 7:7-12

2021-07-21 - 46 min

Ds. J. IJsselstein | Glorie aan God | Psalm 29

2021-07-20 - 44 min

Ds. P.D.J. Buijs | U zult niet doodslaan | Galaten 5:13–26

2021-07-19 - 66 min

Ds. M. Klaassen | Beeldvorming: Over het juiste dienen van God | Exodus 32:1-8

2021-07-18 - 36 min

Ds. J.J. ten Brinke | Waar moet het naartoe? | Efeze 4:15

2021-07-17 - 46 min

Ds. M.M van Campen | Er is een God Die hoort | Psalm 147: 9

2021-07-16 - 35 min

Ds. A. Th. van Olst | De vuurproef | 1 Petrus 4:12-19

2021-07-15 - 52 min

Ds. M. Klaassen | Het blijft niet zoals het is… | Handelingen 8: 1-3

2021-07-14 - 45 min

Ds. G.A. van den Brink | De vreugde van het eeuwige leven | Job 42:12a

2021-07-13 - 21 min

Ds. A. Th. van Olst | Leven bij Gods belofte | Habakuk 2:1-4

2021-07-12 - 48 min

Ds. B.L.P. Tramper | Niet ik maar Christus | Galaten 2:20

2021-07-11 - 34 min

Ds. A. Th. van Olst | Toekomstgericht leven als christen | 1 Petrus 4:7-11

2021-07-10 - 33 min

Ds. E. Meijer | Volharden in de gemeenschap en het breken van het brood | Handelingen 2:42 en 44-46

2021-07-09 - 37 min

Ds. G.A. van den Brink | Wanneer vergaat de wereld? | Mattheus 24:1-14

2021-07-08 - 42 min

Ds. P.D.J. Buijs | Man en vrouw in Gods schepping | Genesis 1 : 26 – 31

2021-07-07 - 42 min

Dr. J.B. ten Hove | Wie is aan onze God gelijk? | Filippenzen 2:5-11

2021-07-06 - 40 min

Ds. E. Meijer | Het imago en de groei van de eerste gemeente | Handelingen 2:43 en 47

2021-07-05 - 33 min

Ds. A. Th. van Olst | Leven tot zegen voor anderen | Handelingen 28:1-10

2021-07-04 - 49 min

Ds. J. IJsselstein | Aanwijzingen voor persoonlijk gebed | Psalm 5

2021-07-03 - 33 min

Ds. B.L.P. Tramper | Leven van vrije genade | Galaten 1:1-9, 2:15-21

2021-07-02 - 27 min

Ds. J.B. ten Hove | Christus verzoening en voorbeeld |Efeze 5:2a

2021-07-01 - 35 min

Ds. J.J. ten Brinke | Wie dient U? |Jozua 24:1-28

2021-06-30 - 23 min

Ds. A. Th. van Olst | Verlangen naar... | Handelingen 26:29

2021-06-29 - 52 min

Ds. M. Schreuder | Jefta |Richteren 11:1-33

2021-06-28 - 29 min

Ds. A. Th. van Olst | Leven naar de wil van God is niet gemakkelijk | 1 Petrus 4:1-6

2021-06-27 - 42 min

Ds. J.M. Molenaar | De nacht van Abram…! | Genesis 15:6

2021-06-26 - 45 min

Ds. M. Klaassen | Een Pinksterbelofte voor ons en onze kinderen | Jesaja 44: 1 - 5

2021-06-25 - 30 min

Ds. A. Th. van Olst | Kom er maar voor uit! | 1 Petrus 3:13-17

2021-06-24 - 40 min

Ds. J.M. Molenaar | De overheid: gave van God? | Romeinen 13:4a

2021-06-23 - 37 min

Ds. J.B. ten Hove | Bedroef de Geest niet | Efeze 4:17-32

2021-06-22 - 21 min

Ds. A. Th. van Olst | Leven onder leiding van de Heilige Geest | Handelingen 21:1-14

2021-06-21 - 56 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | De rijke verscheidenheid van het lichaam van Christus | Romeinen 12

2021-06-20 - 50 min

Ds. M. Klaassen | Wat laat Johannes 3 ons zien?| Ezechiël 36 & Johannes 3

2021-06-19 - 51 min

Ds. B.L.P. Tramper | Sterven om te leven | Galaten 2:19-20

2021-06-18 - 27 min

Ds. A. Th. van Olst | Bang voor de boodschap | Handelingen 24:25

2021-06-17 - 45 min

Ds. J.M. Molenaar | Als Abram je vader is…!? | Genesis 12: 1-4

2021-06-16 - 49 min

Ds. M. Klaassen | Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven | Johannes: 14: 6

2021-06-15 - 42 min

Ds. J.J. ten Brinke | Tegen de stroom in |Numeri 14:24

2021-06-14 - 48 min

Ds. A.A.F. van de Weg | De Pinkstervrucht | Galaten 5:22

2021-06-13 - 47 min

Ds. B.L.P. Tramper | In handen van de goede Samaritaan | Lukas 10:25-37

2021-06-12 - 49 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Vrees niet | Markus 5:36

2021-06-11 - 30 min

Ds. A. Th. van Olst | Jezus drijft de demonen uit | Mattheüs 8:28-34

2021-06-10 - 42 min

Ds. G.A. van den Brink | Jakob zegt: Het is genoeg | Genesis 45:1-9, 21-28

2021-06-09 - 42 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Zicht op Gods perspectief | Mattheus 28:16-20

2021-06-08 - 33 min

Ds. A. Th. van Olst | Het goede christelijke leven | 1 Petrus 3:8-12

2021-06-07 - 44 min

Dr. J.B. ten Hove | Waar verlang je naar? | Filippenzen 3:1-14

2021-06-06 - 34 min

Ds. M.K. de Wilde | Wat heb ik aan de doop? | Mattheus 28 & Markus 10

2021-06-05 - 37 min

Ds. J.P. Nap | Belijdenis door de Heilige Geest| Handelingen 2:14-21|

2021-06-04 - 34 min

Ds. G.A. van den Brink | Hemels leven | Kolossenzen 3: 1-11

2021-06-03 - 48 min

Ds. J. IJsselstein | De naam Jezus| Mattheus 1:18-25

2021-06-02 - 28 min

Dr. G.C. Vreugdenhil | Jezus, Heiland voor gebroken harten |Jesaja 61 & Lukas 4:16-30

2021-06-01 - 35 min

Ds. M.K. de Wilde | De verschijning van Jezus aan Johannes | Openbaring 1: 1-3 en 9-20

2021-05-31 - 34 min

Ds. A. Th. van Olst | Het Evangelie brengt de stad in opschudding | Handelingen 19:23-40

2021-05-30 - 41 min

Dr. J.B. ten Hove | De zegen van de Bron | Genesis 49:22

2021-05-29 - 53 min

Ds. M. Klaassen | Het hogepriesterlijk gebed | Johannes 17:24

2021-05-28 - 46 min

Ds. M. Messemaker | Gebed en verhoring | 2 Korinthe 12:8 en 9

2021-05-27 - 38 min

Ds. J. IJsselstein | Wachten op de vervulling van de belofte | Handelingen 1:13-26

2021-05-26 - 50 min

Ds. M. Klaassen | Leven na Pasen en Pinksteren: Niet zien, maar geloven | Johannes 20:29-31

2021-05-25 - 32 min

Ds. A. Th. van Olst | 'Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alles vlees' | Handelingen 2:16-18

2021-05-24 - 27 min

Ds. A. Th. van Olst | Ik zal u niet als wezen achterlaten... | Johannes 14:18

2021-05-23 - 41 min

Ds. J.M. Molenaar | Pinksteren! | Numeri 11:29

2021-05-22 - 41 min

Ds. M. Klaassen | Tussen Hemelvaart en Pinksteren | Handelingen 1: 12-14

2021-05-21 - 47 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Het evangelie van Hemelvaart | Johannes 14:1-6 en 15-17

2021-05-20 - 46 min

Ds. M. Messemaker | De keuze van Abraham | Genesis 13

2021-05-19 - 36 min

Ds. J.J. ten Brinke | Zijn naam zal voor eeuwig blijven | Psalm 72:17a

2021-05-18 - 40 min

Ds. A. Th. van Olst | Christen zijn in het huwelijk | 1 Petrus 3:1-7

2021-05-17 - 53 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Wat is bekering? | 1 Petrus 2:25

2021-05-16 - 43 min

Ds. J.J. ten Brinke | Volharding nodig | Hebreeën 10:19-39

2021-05-15 - 45 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Wat betekend het om volger van de Heere Jezus te zijn? |Markus 2:14|

2021-05-14 - 48 min

Ds. J. IJsselstein | Het Vaderschap van God | Romeinen 8:31-39|

2021-05-13 - 44 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Een vrouw naar Gods hart | 1 Petrus 3:1-6

2021-05-12 - 32 min

Ds. A. Th. van Olst | De kracht van het Evangelie | Handelingen 19:11-20

2021-05-11 - 42 min

Ds. E. Meijer | De vrede van God moet heersen in onze harten | Kolossenzen 3:5-17

2021-05-10 - 51 min

Ds. B.L.P. Tramper | Loof de Heere, mijn ziel | Psalm 103

2021-05-09 - 48 min

Dr. J.B. ten Hove | Volg Mij | Johannes 21:19

2021-05-08 - 55 min

Ds. M. Klaassen | Uw hart worde niet ontroerd | Johannes 14:1

2021-05-07 - 55 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | De inhoud van de dagelijkse bekering | Efeze 4:17-32

2021-05-06 - 41 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Leven zoals God het bedoeld heeft | 2 Korinthe 4:16 – 5:10

2021-05-05 - 32 min

Ds. A. Th. van Olst | Het is Gods werk! | Handelingen 18:9-10

2021-05-04 - 44 min

Ds. J. IJsselstein | Een tijdelijk verblijf en een eeuwige woning | 2 Kor 5-1-10

2021-05-03 - 41 min

Ds. P.D.J. Buijs | Hoe maken wij de onbekende God bekend? | Handelingen 17 : 22 en 23

2021-05-02 - 48 min

Ds. E. Meijer | Kolossenzen 3

2021-05-01 - 60 min

Ds. M. Klaassen | Wij en onze afgoderij | Romeinen 1: 18-32

2021-04-30 - 27 min

Ds. A. Th. van Olst | Wees niet bevreesd | Mattheüs 28: 5 en 10

2021-04-29 - 27 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Wat liefde doet... | Johannes 19:39

2021-04-28 - 39 min

Ds. P.D.J. Buijs | De tabernakel, het huis van God | Exodus 25 : 8 en 9

2021-04-27 - 55 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos | Openbaring 1:17 en 18

2021-04-26 - 57 min

Ds. M. Klaassen | Geen andere goden (I) | Psalm 115

2021-04-25 - 39 min

Ds. A. Th. van Olst | Paulus' prediking van Pasen in Antiochië | Handelingen 17: 31

2021-04-24 - 32 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Een dorstende Zaligmaker | Johannes 19:28

2021-04-23 - 52 min

Ds. J. IJsselstein | Kolossenzen 3:1-17 | Nieuw leven.

2021-04-22 - 44 min

Ds. Hak | De vrucht van Christus opstanding | 1 Petrus 1:3

2021-04-21 - 42 min

Ds. E. Meijer | Met Christus gestorven om de zonde te doden | Kolossenzen 2:4-15

2021-04-20 - 39 min

Ds. A. Th. van Olst | Paulus' prediking van Pasen in Athene | Handelingen 17:31

2021-04-19 - 38 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Vadervreugde | Jesaja 53:10

2021-04-18 - 42 min

Ds. J.M. Molenaar | Orde en tucht!? | Mattheus 18:15

2021-04-17 - 46 min

Ds. J.C. de Groot | Psalm 54

2021-04-16 - 43 min

Ds. J.B. ten Hove | De les van het tarwegraan | Johannes 12 : 20-36

2021-04-15 - 38 min

Ds. J. IJsselstein | Dichterbij God |

2021-04-14 - 43 min

Ds. E. Meijer | God is veel meer dan Heilig en Rechtvaardig | Titus 3:4-7

2021-04-13 - 35 min

Dr. P.J. Visser | Slinkse vragen en storende antwoorden | Lukas 10:25-37

2021-04-12 - 46 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | De biddende bouwer | Nehemia 2:17-20

2021-04-11 - 44 min

Ds. P.D.J. Buijs | de dienst van de levende God | Deuteronomium 4:10-20 & Kolossenzen 1:9-15

2021-04-10 - 31 min

Ds. A. Th. van Olst | In het voetspoor van Christus | 1 Petrus 2:18-25

2021-04-09 - 38 min

Ds. J.M. Molenaar | Wat baden we nu eigenlijk?! | Markus 8: 34-35

2021-04-08 - 38 min

Ds. E. Meijer | Goede werken: niet als reden, maar wel als doel | Titus 3:2, 5 en 8

2021-04-07 - 49 min

Prop. Neervoort | Het verdriet van Jezus | Lukas 19:41-42a

2021-04-06 - 40 min

Ds. J.B. ten Hove | Zie de mens! | Johannes 19:5

2021-04-05 - 47 min

Ds C.G. Vreugdenhil | Jezus wordt gevangen genomen | Johannes 18:10-12

2021-04-04 - 39 min

Ds. A.A.F. van de Weg | De missie van Jezus | Johannes 4:34

2021-04-03 - 50 min

Ds. J. IJsselstein | Hoe de Heere Jezus bidt | Joh 17:11|