Een preek voor elke dag

Bedankt!

Elke dag een nieuwe preek! Thuis of onderweg luisteren naar de Bijbel en de uitleg er van was nog nooit zo eenvoudig. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofstoerusting.nl

Geloofstoerusting is in 2012 opgericht door Maarten Baan en Marcel Vroegop met als doel om jongeren toe te rusten om God te verheerlijken, Jezus te volgen en elkaar te dienen. Bij Geloofstoerusting kunnen christenen terecht voor verdiepende artikelen, preken, boeken, video’s en andere Bijbelgetrouwe materialen. Veel materialen zijn vertaald vanuit het Engels, maar er raken ook steeds meer Nederlandse predikanten en sprekers betrokken bij de bediening van Geloofstoerusting.

Van een digitaal platform is Geloofstoerusting in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een beweging die jongeren en ouderen verenigt in hun verlangen om God te dienen en op diverse plaatsen in het land activiteiten organiseert. Het is een vreugde om te zien hoe God het werk van Geloofstoerusting gebruikt om de onwankelbare vreugde en de rijkdom van Zijn genade uit te delen aan jongeren én ouderen. Soli Deo Gloria!

Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar geloofstoerusting.nl/doneren

Ds. A.A.F. van de Weg | Een man naar Gods hart | 1 Petrus 3:7


2022-09-27 - 53 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Een man naar Gods hart | 1 Petrus 3:7

2022-09-26 - 33 min

Ds. F. van Binsbergen | 'Mijn ziel klampt zich aan U vast | Psalm 63

2022-09-25 - 41 min

Ds. G.A. van den Brink | Over troosten en verdriet | Job 2:11-13

2022-09-24 - 20 min

Ds. A. Th. van Olst | Habakuk 2:1-4 | Leven bij Gods belofte

2022-09-23 - 39 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Lang leve de rustdag: je ziel onderhouden | Jesaja 58:13 en 14

2022-09-22 - 45 min

Ds. J.J. ten Brinke | Het Heilige gebeurd| Leviticus 1-7

2022-09-21 - 45 min

Dr. H. van den Belt | Kracht in zwakheid | 2 Korinthe 12:9

2022-09-20 - 38 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Ik ben gelukkig, ongetrouwd | Mattheüs 19 en 1 Korinthe 7

2022-09-19 - 40 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Eerbied voor het leven! | Mattheüs 5:21-26

2022-09-18 - 49 min

Ds. J. IJsselstein | De dankbaarheid | Jakobus 2 en Zondag 32

2022-09-17 - 45 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Wie ben ik echt?! | Jeremia 17:5-8

2022-09-16 - 45 min

Dr. J.B. ten Hove | De werking van het zuurdeeg | Mattheüs 13:10-17

2022-09-15 - 45 min

Ds. J.J. ten Brinke | Als het heilige vuur ontbreekt |Leviticus 10:3

2022-09-14 - 51 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Het wonder van de gemeente | Efeze 1: 3-4

2022-09-13 - 56 min

Ds. M. Klaassen | Dansen op een vulkaan | Daniël 5

2022-09-12 - 40 min

Ds. G.A. van den Brink | Wij hebben een voorspraak | 1 Johannes 2:1b

2022-09-11 - 39 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Denken vanuit Christus en uitzien naar de toekomst | Exodus 31:12-17

2022-09-10 - 52 min

Ds. E. Meijer | Gevolgen van zonde: oordeel en hoop | Genesis 3:1-21 en Openbaring 12:1-18

2022-09-09 - 56 min

Ds. J. IJsselstein | Op een splitsing van 2 wegen | Numeri 10:29-32

2022-09-08 - 42 min

Dr. H. van den Belt | De nauwe poort en de smalle weg | Mattheüs 7: 1-14

2022-09-07 - 41 min

Ds. M. Messemaker | Gebed om hulp | Psalm 142

2022-09-06 - 51 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Een loflied op Gods genade | Efeze 1: 5-7a

2022-09-05 - 45 min

Dr. J.B. ten Hove | Schatrijk | Mattheüs 13

2022-09-04 - 34 min

Ds. H.J.T. Lubbers | De vreze des Heeren |Psalm 34:12

2022-09-03 - 43 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Is God op doorreis? | Jeremia 14:8

2022-09-02 - 46 min

Ds. E. Meijer | De bomen in de hof van Eden | Openbaring 22:1-15

2022-09-01 - 48 min

Ds. J. IJsselstein | Leven als christen | Lukas 10:38-42

2022-08-31 - 22 min

Ds. A. Th. van Olst | Mozes' laatste woorden over de eeuwige God | Deuteronomium 34:27a

2022-08-30 - 50 min

Ds. B.L.P. Tramper | Gelijkenis van de twee verloren zonen | Lukas 15:11-32

2022-08-29 - 31 min

Ds. F. van Binsbergen | Jezus laat zien dat geloven een zaak van het hart is | Mattheus 15:21-31

2022-08-28 - 43 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Sterk in de Heere | 1 Samuël 30:1-19

2022-08-27 - 37 min

Ds. J.J. ten Brinke | Niet wandelen naar het vlees, maar naar de Geest | Romeinen 8

2022-08-26 - 40 min

Ds. J.M. Molenaar | Als het oog niet ziet | Johannes 1

2022-08-25 - 34 min

Ds. M. van Dam | 1 Korinthe 5

2022-08-24 - 33 min

Ds. F. van Binsbergen | Het lied van de boog | 2 Samuel 1: 17-27

2022-08-23 - 37 min

Ds. J.J. ten Brinke | De Heere zegene u |Numeri 6:22-27 Lukas 24:50,51

2022-08-22 - 54 min

Ds. B.L.P. Tramper | Jezus neergedaald tot in de hel? | Psalm 116

2022-08-21 - 57 min

Dr. H. van den Belt | De steen van Jacob | Genesis 28 en 1 Koningen 12

2022-08-20 - 39 min

Ds. H.J.T. Lubbers | De bekering van Saulus | Handelingen 9 : 1-9

2022-08-19 - 55 min

Ds. M. Klaassen | Heilige seksualiteit | 1 Korinthe 6: 9-20

2022-08-18 - 37 min

Ds. G.A. van den Brink | Wat verwachten wij van Jezus | Johannes 5:6

2022-08-17 - 43 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Weeg je woorden | Mattheüs 5, 23

2022-08-16 - 53 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Jezus is de voorspraak bij de Vader | 1 Johannes 1 & 2

2022-08-15 - 47 min

Ds. J. IJsselstein | De barmhartige Samaritaan Lukas 11:25-37

2022-08-14 - 55 min

Ds. J.C. de Groot | Het volgen van Jezus | Johannes 1: 35 - 50

2022-08-13 - 29 min

Ds. A. Th. van Olst | Ik geloof... het opstaan van de dood | Apostolische Geloofsbelijdenis artikel 11

2022-08-12 - 46 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Met het oog op Christus en de gemeente |Efeze 5:32

2022-08-11 - 52 min

Ds. M. Klaassen | Gods werk gaat door! | Zacharia 4: 1-14

2022-08-10 - 50 min

Ds. M. Klaassen | Het huwelijk (4) | Maleachi 2: 10-17

2022-08-09 - 47 min

Dr. J.B. ten Hove | Christus als Rechter | Openbaring 20

2022-08-08 - 41 min

Ds. J. J. ten Brinke | Ik geloof of ik geloof het wel? | Zondag 21

2022-08-06 - 26 min

Ds. A. Th. van Olst | Wakker de gave aan die God je schonk | 2 Timotheüs 1:6-8

2022-08-05 - 46 min

Ds. M. Messemaker | Van dood naar levend. |2 Kon 4:31-37

2022-08-04 - 45 min

Ds. G.A. van den Brink | Blij zijn met de genade van God |Handelingen 11:19-26|

2022-08-03 - 40 min

Ds. F. van Binsbergen | Leren van Paulus: het Goede Nieuws brengen (2) | Handelingen 17:15-34

2022-08-02 - 52 min

Ds. C.J. Rijswijk | God is heilig| Openbaring 4:1-5:5

2022-08-01 - 44 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Houdt Gods Naam hoog! | Kolossensen 3:10-17

2022-07-31 - 42 min

Ds. J. Koppelaar | Hoop op de zaligheid | 1 Petrus 1:3 – 25

2022-07-30 - 27 min

Ds. A. Th. van Olst | Schatbewaarders | 2 Timotheüs 1:14

2022-07-29 - 55 min

Ds. B.L.P. Tramper | Hoop op God | Psalm 43:4

2022-07-28 - 42 min

Ds. J.C. de Groot | Bij de Koning aan tafel | Hooglied 1:9-10, 12-14

2022-07-27 - 36 min

Ds. M. Messemaker | 2 Koningen 4:27-37

2022-07-26 - 42 min

Ds. E. Meijer | Laten wij samen Zijn Naam danken en prijzen! | Psalm 103

2022-07-25 - 41 min

Ds. F. van Binsbergen | Leren van Paulus: Hoe breng je het Goede Nieuws? | Handelingen 17:22-27

2022-07-24 - 52 min

Ds. J. Koppelaar | Is de verzegeling met de Heilige Geest een bijzondere ervaring of ‘second blessing’? | Efeze 1:13,14

2022-07-23 - 38 min

Ds. J.J. ten Brinke | Vrees de Heere uw God| Deuteronomium 6

2022-07-22 - 34 min

Ds. A. Th. van Olst | Geloof jij in de vergeving van zonden? | Apostolische Geloofsbelijdenis artikel 10

2022-07-21 - 38 min

Ds. G.A. van den Brink | Geloven in het Evangelie | 1 Korinthe 15: 1-11

2022-07-20 - 28 min

Ds. E. Meijer | Van Pascha naar Avondmaal | Lukas 22:7-20

2022-07-19 - 48 min

Ds. B.L.P. Tramper | God is heilig | Handelingen 4 en 5

2022-07-18 - 30 min

Ds. M. Klaassen | Gebed om vreugde | Psalm 51:14a

2022-07-17 - 21 min

Ds. M. Messemaker | 2 Koningen 4:18-27

2022-07-16 - 40 min

Ds. J.J. ten Brinke | Rijk in God |Romeinen 8:17

2022-07-15 - 24 min

Ds. A. Th. van Olst | De liefde van God in ons hart | Romeinen 5:5

2022-07-14 - 50 min

Ds. B.L.P. Tramper | Verheug je in je Heiland | Handelingen 2: 37-47

2022-07-13 - 30 min

Ds. F. van Binsbergen | Doorgrond mij God en ken mij! | Psalm 39:22-23

2022-07-12 - 43 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Geboren in bezet gebied | 1 Petrus 5:8-9

2022-07-11 - 53 min

Ds. M. Klaassen | Wat is oprecht berouw? | Psalm 51:1-7

2022-07-10 - 41 min

Ds. M. Messemaker | Waarom ga jij naar Hem toe? | 2 Koningen 4 : 23

2022-07-09 - 38 min

Ds. J.C. de Groot | Profetie van de verlossing | Hooglied 1:2

2022-07-08 - 40 min

Ds. J.J. ten Brinke | Door de Geest geleidt | Romeinen 8:14

2022-07-07 - 45 min

Dr. J.B. ten Hove | De zegen van Jezus | Handelingen 3: 12-26

2022-07-06 - 36 min

Ds. A. Th. van Olst | Ik geloof... in de kerk | Apostolische Geloofsbelijdenis artikel 9

2022-07-05 - 55 min

Ds. J. IJsselstein | Een beurtzang van liefde |Hooglied 1:13-17

2022-07-04 - 35 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Op de vlucht | 1 Samuel 19

2022-07-03 - 38 min

Ds. E. Meijer | Leven volgens het tijdperk van de Heilige Geest | Hebreeën 8:1-13

2022-07-02 - 46 min

Ds. M. Klaassen | Geloven en belijden | Romeinen 10:1-13

2022-07-01 - 29 min

Ds. A. Th. van Olst | 'Ik geloof in de Heilige Geest' | Apostolische Geloofsbelijdenis artikel 8

2022-06-30 - 44 min

Ds. J. IJsselstein | De altijd blijvende Koning en Hogepriester| Hebreeën 4: 14-16

2022-06-29 - 49 min

Ds. J.C. de Groot | Jezus ben je voor of tegen | Lukas 18

2022-06-28 - 43 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Profielschets van een bijbelse gemeente | Handelingen 2:1b

2022-06-27 - 48 min

Ds. M.M. van Campen | Jezus leeft en wij met Hem | Johannes 11:38-44

2022-06-26 - 34 min

Ds. F. van Binsbergen | Door de Geest van God geleid | Romeinen 8:14-16

2022-06-25 - 51 min

Ds. M. Klaassen | Een gebed om herstel | Psalm 85

2022-06-24 - 29 min

Ds. A. Th. van Olst | Wat betekent het dat Hij komt om te oordelen? | Apostolische Geloofsbelijdenis artikel 7

2022-06-23 - 47 min

Ds. M. Messemaker | Jesaja 44:1-5

2022-06-22 - 38 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Pinksteren: feest van vervulling | Handelingen 2:1a

2022-06-21 - 40 min

Ds. F. van Binsbergen | Getuige zijn... ná Pinksteren | Johannes 16:7-11

2022-06-20 - 48 min

Ds. M. Klaassen | Wat doet Jezus nu? | Romeinen 8: 28-39

2022-06-19 - 40 min

Ds. A.D. Fokkema | Christus vraagt om een geloofsbelijdenis | Markus 9:14-29

2022-06-18 - 43 min

Ds. J.J. ten Brinke | Pinksterkracht | Romeinen 8:1-4

2022-06-17 - 22 min

Ds. A. Th. van Olst | De vrede van Christus | Johannes 14:27

2022-06-16 - 32 min

Ds. E. Meijer | De grote belofte om de grote opdracht uit te kunnen voeren | Lukas 24:44-49

2022-06-15 - 49 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Trouw: Gaan voor trouw | Lukas 10:33-37

2022-06-14 - 57 min

Ds. J.C. de Groot | Lukas 24:25-27

2022-06-13 - 31 min

Ds. M. Messemaker | Zacharia 12:9-13:1

2022-06-12 - 41 min

Ds. M. Klaassen | Gods hartelijke wens | Deuteronomium 5:29

2022-06-11 - 42 min

Ds. F. Van Binsbergen | Amazing Grace! | 2 Koningen 5:1-14

2022-06-10 - 24 min

Ds. A. Th. van Olst | Leven onder leiding van de Heilige Geest | Handelingen 21:1-14

2022-06-09 - 69 min

Ds. M. Pronk | De stad Jeruzalem | Nehemia 11:1-24

2022-06-08 - 48 min

Ds. J. Koppelaar | Met Christus verborgen in God | Kolossenzen 3:1-17

2022-06-07 - 48 min

Ds. A.A.F. van de Weg | De Pinkstervrucht | Galaten 5:22

2022-06-06 - 91 min

Ds. J.W. van Estrik | God zal Zijn waarheid nimmer krenken | Genesis 50:24-25

2022-06-05 - 26 min

Ds. A. Th. van Olst | Zoek de vrede voor de stad | Jeremia 29:7

2022-06-04 - 43 min

Dr. H. van den Belt | Hoe leidt God ons tot Christus? | Handelingen 8

2022-06-03 - 43 min

Ds. J. IJsselstein | De roep van de opperste Wijsheid |Spreuken 1:22-23

2022-06-02 - 34 min

Ds. F. van Binsbergen | De Geest geeft een voorschot | Romeinen 8:22-32

2022-06-01 - 45 min

Ds. M. Klaassen | Nicodemus en de wedergeboorte | Johannes 3:1-8

2022-05-31 - 33 min

Ds. A. Th. van Olst | Hemelvaart en Heerschappij | Apostolische Geloofsbelijdenis artikel 6

2022-05-30 - 40 min

Ds. G.A. van den Brink | Wat geloven we van de Heilige Geest? | 1 Johannes 5:1-13

2022-05-29 - 53 min

Ds. M.C. Schreur | Hebt gij Mij lief?! | Johannes 21:15-17

2022-05-28 - 40 min

Ds. E. Meijer | De mensen met wie we het Evangelie delen | 2 Korinthe 5:11a

2022-05-27 - 48 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Een nieuw tijdperk is aangebroken | Handelingen 1:13 en 14

2022-05-26 - 40 min

Ds. F. van Binsbergen | U zult Mijn getuigen zijn... | Handelingen 1:6-8

2022-05-25 - 42 min

Ds. M. Messemaker | Bidden als een Jona | Jona 2:1

2022-05-24 - 47 min

Ds. J. IJsselstein | Beginnende van Jeruzalem |Lukas 24:47

2022-05-23 - 26 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Komen in verwondering | Johannes 21:12

2022-05-22 - 30 min

Ds. E. Meijer | Leef voor het Koninkrijk van God! | Lukas 12: 13-34

2022-05-21 - 46 min

Ds. M. Messemaker | Volle verzekering | Romeinen 8:28-39

2022-05-20 - 44 min

Ds. G.A. van den Brink | De wereld is Jezus' akker | Mattheüs 13:24

2022-05-19 - 39 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Leven van Zijn liefde | Lukas 24:33-25

2022-05-18 - 29 min

Ds. E. Meijer | Het nut van de opstanding | Romeinen 6:1-14

2022-05-17 - 40 min

Ds. H.J.T. Lubbers | God vraagt gehoorzaamheid | 1 Samuël 16

2022-05-16 - 42 min

Ds. F. van Binsbergen | Opnieuw geboren... en dan? | 1 Petrus 1:13-19

2022-05-15 - 43 min

Ds. M. Messemaker | Niets kan ons scheiden van de liefde van God | Romeinen 8:38 en 39

2022-05-14 - 51 min

Dr. H. van den Belt | Hoe kunnen wij het Licht verspreiden? | Handelingen 26

2022-05-13 - 22 min

Ds. A. Th. van Olst | Wees standvastig! | 1 Korintiërs 15:58

2022-05-12 - 42 min

Ds. A.A.F van de Weg | Onze denkbeelden van God | Romeinen 10:6-21

2022-05-11 - 42 min

Ds. F. van Binsbergen | De kracht van het gebed | Jakobus 5:13-20

2022-05-10 - 50 min

Ds. J. IJsselstein | Jezus verschijnt aan de discipelen | Lukas 24:36-46

2022-05-09 - 47 min

Ds. J.C. de Groot | Jezus, het Licht der wereld | Johannes 12: 44-47

2022-05-08 - 45 min

Dr. J.B. ten Hove | Het anker van de hoop | Hebreeën 6:4-20

2022-05-07 - 58 min

Ds. M. Klaassen | De opstanding en het Evangelie | 1 Korinthe 15: 5-10

2022-05-06 - 29 min

Ds. A. Th. van Olst | Met Christus levend gemaakt | Efeze 2:5

2022-05-05 - 45 min

Ds. A.A.F. van de Weg | De rijkdom van een godvrezend leven | 1 Petrus 1:17-21

2022-05-04 - 29 min

Ds. F. van Binsbergen | “Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd…” | Johannes 21: 15-25

2022-05-03 - 47 min

Ds. J. IJsselstein | Opgestaan van de doden | Lukas 24:1-12 |

2022-05-02 - 46 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Zicht op Gods perspectief | Mattheüs 28:18-20

2022-05-01 - 53 min

Ds. J.C. de Groot | Waarom we in de opstanding van de doden geloven | 1 Korinthe 15:1-4

2022-04-30 - 47 min

Ds. L. Schaafsma | Wat geeft de opstanding van de Heere Jezus Christus. | Joh 20: 19-23

2022-04-29 - 53 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Een man naar Gods hart | 1 Petrus 3:7

2022-04-28 - 39 min

Ds. A. Th. van Olst | Paulus' prediking van Pasen in Athene | Handelingen 17:31

2022-04-27 - 36 min

Ds. F. van Binsbergen | “Houd Mij niet vast!" | Johannes 20:11-18

2022-04-26 - 44 min

Ds. Hak | De vrucht van Christus opstanding | 1 Petrus 1:3

2022-04-25 - 50 min

Ds. M. Klaassen | Wat is er gebeurd met Pasen? | Johannes 20:17

2022-04-24 - 20 min

Ds. A. Th. van Olst | Pasen uit de doeken | Johannes 20:1-10

2022-04-23 - 61 min

Ds. D.C. de Pater | Gekomen om te bevrijden | Hebreeën 2:14-15

2022-04-22 - 47 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Geestelijk onderwijs voor onderweg | Lukas 24: 25-27

2022-04-21 - 43 min

Ds. A.A.F. van de Weg | In het voetspoor van Christus | 1 Petrus 2:18-25

2022-04-20 - 34 min

Ds. A. Th. van Olst | De vleeswording van de Zoon van God | Apostolische Geloofsbelijdenis art. 3

2022-04-19 - 46 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Het derde kruiswoord | Johannes 19:26 en 27

2022-04-18 - 40 min

Ds. J.J. ten Brinke | Een vragende Zaligmaker |Markus 10:36-38

2022-04-17 - 52 min

Ds. J. IJsselstein | Jezus dood besloten |Lukas 22:1-12

2022-04-16 - 51 min

Ds. A. Simons | Waarom Jezus werd gekruisigd? | Romeinen 6:1-6

2022-04-15 - 39 min

Ds. E. Meijer | De strijd is van de HEERE! | 1 Samuel 17:47

2022-04-14 - 41 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Respect voor Gods orde | 1 Petrus 2: 13-17

2022-04-13 - 25 min

Ds. A. Th. van Olst | Het volgen van Jezus; moeilijk? | Lukas 9:57-62

2022-04-12 - 56 min

Dr. M. Klaassen | De wonderbare spijziging | Johannes 6: 1-15

2022-04-11 - 56 min

Ds. B.L.P. Tramper | Abraham en Mozes | Galaten 3:15-29

2022-04-10 - 46 min

Dr. J.B. ten Hove | Verwachting van de God van Jakob | Psalm 146

2022-04-09 - 29 min

Ds. A.A.F van de Weg | Tot Uw dienst bereid | 1 Petrus 4:10-11

2022-04-08 - 39 min

Dr. J.B. ten Hove | Het bloed van de Rechtvaardige | Mattheüs 27:24

2022-04-07 - 39 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Als christen leven in de wereld | 1 Petrus 2: 11-12

2022-04-06 - 43 min

Ds. J. IJsselstein | Bidden | Daniël 6

2022-04-05 - 43 min

Ds. E.C. De Waard | Markus 14:33b

2022-04-04 - 46 min

Dr. J.B. ten Hove | Geestelijke strijd | Johannes 17:1-17

2022-04-03 - 54 min

Dr. M. Klaassen | Ongeloof en genade | Johannes 6: 35-47

2022-04-02 - 57 min

Ds. B.L.P. Tramper | Ruiter op het witte paard | Openbaring 6:2

2022-04-01 - 44 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Kerk in uitvoering | 1 Petrus 2:1-10

2022-03-31 - 36 min

Ds. P.D.J. Buijs | Daniël bidt | Daniël 6:1-17

2022-03-30 - 35 min

Ds. J.M. Molenaar | Een diepe vraag | Johannes 13:12b

2022-03-29 - 61 min

Dr. R. van Kooten – Een ernstige schildering en aansporing – Mattheüs 7:13-14

2022-03-28 - 31 min

Ds. A. Th. van Olst | Esther 4 en 5

2022-03-27 - 46 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Wat een kostbare Zaligmaker | 1 Petrus 2: 7-8

2022-03-26 - 40 min

Ds. M. Messemaker | Genesis 49:18

2022-03-25 - 61 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | De eerste preek van Jezus in Nazareth | Lukas 4:16-32

2022-03-24 - 40 min

Dr. G.A. van den Brink | Wat geloof ik van de Heilige Geest? | 1 Johannes 5:1-13

2022-03-23 - 36 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam | Exodus 12

2022-03-22 - 34 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Gods bouwwerk | 1 Petrus 2:5

2022-03-21 - 45 min

Dr. G.A. van den Brink | De stem van God | Romeinen 4:18-5:1

2022-03-20 - 38 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Grote schoonmaak | Exodus 12:15

2022-03-19 - 43 min

Dr. H. van den Belt | Jezus komt terug |2 Thessalonicenzen

2022-03-18 - 59 min

Ds. B.L.P. Tramper | Vrees niet, geloof alleen. | Lukas 7:36-50

2022-03-17 - 32 min

Dr. J.B. ten Hove | Jezus leert zachtmoedigheid | Mattheüs 5:5

2022-03-16 - 32 min

Ds. A.A.F. van de Weg | De Levende Steen | 1 Petrus 2: 4b-6

2022-03-15 - 58 min

Ds. M. Klaassen | De boodschap van het huwelijk in de wereld van vandaag | Genesis 2:15-25

2022-03-14 - 48 min

Ds. A. Th. van Olst | Ik geloof in... God de Vader | Apostolische geloofsbelijdenis

2022-03-13 - 49 min

Ds. F. van Binsbergen | Wie van ons is wijs en verstanding? | Jakobus 3:3-18

2022-03-12 - 26 min

Ds. J.M. Molenaar | Van nu aan tot in eeuwigheid…! | Jesaja 49 en Openbaring 7

2022-03-11 - 27 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Kom, want alle dingen zijn gereed | 1 Petrus 2: 4a

2022-03-10 - 27 min

Ds. E. Meijer | De roeping van de burgers van het Koninkrijk | Mattheüs 5:1-16

2022-03-09 - 45 min

Ds. M. Klaassen | De genezing van de zoon van de koninklijke hoveling | Johannes 4:43-54

2022-03-08 - 37 min

Ds. G.A. van den Brink | Bidden voor alle mensen | 1 Timotheüs 2:1-7

2022-03-07 - 26 min

Ds. A. Th. van Olst | Hoe reageer je als je geloof bespot wordt? | Lukas 9: 51-56

2022-03-06 - 42 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Puur verlangen | 1 Petrus 2:1-3

2022-03-05 - 44 min

Proponent. J. Meerkerk | Mattheüs 9:9-13

2022-03-04 - 23 min

Ds. J.M. Molenaar | Adempauze | Openbaring 7

2022-03-03 - 33 min

Ds. E. Meijer | Het geluk van de burgers van het Koninkrijk | Jesaja 57:14-21

2022-03-02 - 51 min

Ds. M. Klaassen | De ijver voor Uw huis heeft Mij verteerd | Johannes 2:13-25

2022-03-01 - 47 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Nuchter leven in crisistijd | 1 Petrus 1:13-16

2022-02-28 - 36 min

Ds. A. Th. van Olst | Ik geloof in God | Apostolische geloofsbelijdenis

2022-02-27 - 33 min

Ds. F. van Binsbergen | Het komt goed want wij hebben Jezus Christus! | Hebreeën 13:7-8

2022-02-26 - 31 min

Ds. J. Koppelaar | Efeze 4:11-16

2022-02-25 - 46 min

Ds. P.J. Visser | Constante dreiging en blijvende roeping | Openbaring 11

2022-02-24 - 49 min

Ds. C. Westerink | De Behouder van het leven | Lukas 7: 11-17

2022-02-23 - 41 min

Ds. J.J. ten Brinke | Aan Jezus toevertrouwd |Markus 2:5

2022-02-22 - 41 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Terugblikken in verwondering | Hebreeën 9:24

2022-02-21 - 24 min

Ds. A. Th. van Olst | Jezus stilt... de angst | Markus 4:35-41

2022-02-20 - 44 min

Dr. H. van den Belt | Het gezag overgedragen aan Timotheüs | 2 Timotheüs 3

2022-02-19 - 38 min

Ds. J.M. Molenaar | Als het oog het niet ziet…?! | Johannes 4: 53

2022-02-18 - 58 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Nathanaël komt tot het geloof in Christus | Johannes 1:46-50

2022-02-17 - 39 min

Dr. J.B. ten Hove | Bedelaars bij de Bron | Mattheüs 5:3

2022-02-16 - 37 min

Ds. E. Meijer | Burgers van een ander Koninkrijk | Mattheüs 4:23- 5:16

2022-02-15 - 47 min

Ds. M. Klaassen | De zeven tekenen: De bruiloft te Kana | Johannes 2 : 1-12

2022-02-14 - 35 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Brood om van te leven | Johannes 6:48

2022-02-13 - 27 min

Ds. A. Th. van Olst | 'Geef ons woede' | Nehemia 5:1-13

2022-02-12 - 39 min

Ds. M. Mudde | Psalm 51

2022-02-11 - 33 min

Dr. J.B. ten Hove | Horen en bewaren |Lukas 11

2022-02-10 - 42 min

Ds. M. Messemaker | Hebreeën 12:1-13

2022-02-09 - 41 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Blijdschap: Als een kind zo blij | Psalm 100

2022-02-08 - 40 min

Ds. J.M. Molenaar | Als de bazuin klinkt...! | Openbaring 1:12

2022-02-07 - 45 min

Ds. M. Klaassen | Het oog en oor heeft nooit genoeg |Prediker 1

2022-02-06 - 33 min

Ds. F. van Binsbergen | 'Mijn ziel klampt zich aan U vast | Psalm 63

2022-02-05 - 49 min

Ds. J. IJsselstein | Mattheus 15:21-28

2022-02-03 - 39 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Zelfbeheersing: bezonnen leven | 1 Korinthe 9:24-27

2022-02-02 - 36 min

Ds. G.A. van den Brink | De glans van de toekomst | 1 Petrus 1:1-9

2022-02-01 - 33 min

Ds. J.M. Molenaar | Bij Hem blijven! | Johannes 1:38-40

2022-01-31 - 40 min

Dr. H. van den Belt | De wedergeboorte | Johannes 1

2022-01-30 - 45 min

Ds. P.J. Visser | Psalm 139

2022-01-29 - 47 min

Ds. M. Messemaker | Wachten en verwachten |2 Petrus 3

2022-01-28 - 48 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Geduld: een zaak van lange adem | Jakobus 5:7-12

2022-01-27 - 38 min

Ds. J. IJsselstein | Titel en tekst nog toevoegen

2022-01-26 - 53 min

Ds. G.A. van den Brink | HC4: De hel bestaat. Wat doet dat met ons? | Mattheüs 5

2022-01-25 - 40 min

Ds. P.D.J. Buijs | Geen vals getuigenis | Jakobus 3

2022-01-24 - 44 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Vrede met God, vrede van God | Filippenzen 4:1-9

2022-01-23 - 42 min

Dr. H. van den Belt | De wedergeboorte | Johannes 1:1-13

2022-01-21 - 40 min

Ds. E. Meijer | De komst van de hemelse Koning | Maleachi 3:1-5

2022-01-20 - 45 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Niet doden | Genesis 4 | Zondag 40

2022-01-19 - 56 min

Ds. B.L.P. Tramper | Jezus, Vervuller van de Wet | Mattheus 5:17

2022-01-18 - 40 min

Dr. J.B. ten Hove | Wees wakker! | 1 Thessalonicenzen 5: 8

2022-01-17 - 43 min

Ds. A.A.F. van de Weg | De liefde leven... | 1 Johannes 4:7-12

2022-01-16 - 19 min

Ds. G.A. van den Brink | God schaamt zich niet om onze God te zijn

2022-01-15 - 31 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Vrucht van de Geest: Zachtmoedigheid | Mattheüs 11: 25-30

2022-01-14 - 35 min

Ds. F. van Binsbergen | 'Maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen' | Lukas 5:5

2022-01-13 - 29 min

Ds. G.A. van den Brink | Ambstdrager bij de genade van God | Handelingen 11:23

2022-01-12 - 49 min

Ds. J. Koppelaar | 'Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen…' | 1 Korinthe 6:1-3

2022-01-11 - 47 min

Dr. J.B. ten Hove | Leven van vergeving | Mattheüs 18:21-35

2022-01-10 - 56 min

Ds. M. Klaassen | Het gebed van de gemeente | Handelingen 4:23-31

2022-01-09 - 41 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Opnieuw geboren | 1 Petrus 1:22-25

2022-01-08 - 41 min

Ds. F. van Binsbergen | Echt geloof leeft! En alleen een levend geloof redt! | Jakobus 2: 14-26

2022-01-07 - 37 min

Ds. G.A. van den Brink | De hemel (HC18)| Efeze 2:1-10

2022-01-06 - 49 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Waarom geeft de Heere ons de rustdag? | Exodus 20

2022-01-05 - 52 min

Ds. J. Koppelaar | Jezus komt terug op aarde. Hoe bereidt je je daarop voor? | Psalm 50

2022-01-04 - 34 min

Ds. F. van Binsbergen | De Heere leert ons danken! | Markus 8:1-9

2022-01-03 - 49 min

Ds. J.C. de Groot | Gebed om haastige hulp | Psalm 70

2022-01-02 - 23 min

Ds. G.A. van den Brink | Moedig de toekomst in | Jozua 1:9

2022-01-01 - 41 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Echt houvast! | Hebreeën 13:1-8 (Nieuwjaarspreek)

2021-12-31 - 40 min

Ds. F. van Binsbergen | Hoe groot is God | Jesaja 40:12-31

2021-12-30 - 42 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Deuteronomium 32

2021-12-29 - 58 min

Ds. B.L.P. Tramper | Kinderlijk vertrouwen in vaderlijke zorg | Jesaja 40 :12-31

2021-12-28 - 41 min

Ds. E. Meijer | Een goede boodschap voor de eeuwigheid! | Openbaring 14:6-11

2021-12-27 - 21 min

Ds. M. Messemaker | Markus 8:1-9

2021-12-26 - 40 min

Ds. J.M. Molenaar | De Allerhoogste ziet om naar het allerlaagste | Lukas 1: 32 en 33

2021-12-25 - 42 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Hoelang nog? |Jesaja 21:11 en 12

2021-12-24 - 41 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Gods geschenk aan de wereld | Johannes 1:10-13

2021-12-23 - 42 min

Ds. E. Meijer | Een teken tot versterking van het geloof in de belofte | Jesaja 7:1-16

2021-12-22 - 49 min

Ds. J. IJsselstein | Richteren 15:1-13

2021-12-21 - 41 min

Ds. E. Meijer | Zalig zijn de doden die in de Heere sterven! | Openbaring 14:12 en 13

2021-12-20 - 41 min

Ds. G.A. van den Brink | 'Het licht der lichten opgegaan' | Jesaja 9:1

2021-12-19 - 54 min

Ds. A. Th. van Olst | Ben je er klaar voor? | Lukas 1:17b

2021-12-18 - 42 min

Ds. P.D.J. Buijs | Aäron sterft | Numeri 20:28

2021-12-17 - 53 min

Ds. M. Klaassen | Dankend doorgaan | Genesis 8: 15-9:17

2021-12-16 - 44 min

Dr. A. Huijgen | Ontvangers | 1 Korinthe 4:7

2021-12-15 - 41 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Zichtbaar en tastbaar Evangelie | Genesis 15:7-21

2021-12-14 - 38 min

Ds. J. IJsselstein | Leven voor Gods aangezicht | Psalm 139:14-16

2021-12-13 - 45 min

Ds. M. Klaassen | De slang en het Lam | Genesis 3:1-15

2021-12-12 - 37 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Hij komt eraan | Openbaring 3:11

2021-12-11 - 45 min

Ds. A. Th. van Olst | Hinken op twee gedachten | 1 Koningen 18:21-46

2021-12-10 - 39 min

Ds. J.M. Molenaar | Beter!? | Prediker 7: 2

2021-12-09 - 41 min

Ds. J. van Dijk | Lukas 23:28

2021-12-08 - 58 min

Ds. M. Klaassen | Oud en nieuw | Openbaring 21: 1-8

2021-12-07 - 51 min

Ds. B.L.P. Tramper | In de wereld | 1 Johannes 2: 15-17

2021-12-06 - 41 min

Ds. P.D.J. Buijs | Heilgeheim | Efeze 5:32

2021-12-05 - 31 min

Ds. A. Th. van Olst | God rekent af met het kwaad | Zacharia 5

2021-12-04 - 41 min

Dr. J.B. ten Hove | Dank offeren aan God | Psalm 50

2021-12-03 - 40 min

Ds. J.M. Molenaar | Blij met Jezus?! | Lukas 15: 1-7

2021-12-02 - 34 min

Ds. E. Meijer | Dankend doorgaan: veilig door het oordeel heen | Genesis 8:15-9:17

2021-12-01 - 56 min

Ds. M. Klaassen | Het evangelie voor heidenen | Handelingen 10 - 11: 18

2021-11-30 - 41 min

Ds. M.K. de Wilde | Jezus komt terug! | Openbaring 22: 12a

2021-11-29 - 30 min

Ds. A. Th. van Olst | Door Mijn Geest! Je hoeft het niet zelf te doen | Zacharia 4:6b

2021-11-28 - 43 min

Ds. B.L.P. Tramper | Door de zee heen | Exodus 14:1-22

2021-11-27 - 34 min

Ds. J.M. Molenaar | Wat is een mens waard | Lukas 15

2021-11-26 - 42 min

Ds. M. Messemaker | Psalm 73

2021-11-25 - 44 min

Dr. J.B. ten Hove | Levend geloof | 1 Thessalonicenzen 1: 9 en 10

2021-11-24 - 32 min

Ds. P.D.J. Buijs | Jozua wordt wat God wil | Jozua 1:1-9

2021-11-23 - 23 min

Ds. A. Th. van Olst | Altijd danken | 1 Thessalonicenzen 5:16-18

2021-11-22 - 45 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | De verbondstrouw van God aan Israël | Jeremia 31:3

2021-11-21 - 52 min

Ds. M. Klaassen | De drie wonderen van Jezus | Handelingen 9: 32-43

2021-11-20 - 42 min

Ds. B.L.P. Tramper | Sterven om te leven |Romeinen 7:1-13

2021-11-19 - 49 min

Ds. A.A.F. van de Weg | 'Trouw' | Galaten 5:22

2021-11-18 - 59 min

Ds. B.L.P. Tramper | Heilig Evangelie | 1 Kor: 1-18

2021-11-17 - 53 min

Ds. J. IJsselstein | Wat heb je eraan dat Jezus Koning is in de hemel? |Mattheus 24:29-44

2021-11-16 - 47 min

Ds. E. Meijer | Het vertrouwen van koning Hizkia | 2 Koningen 18:9-35 en 19:14-22 en 19:32-3

2021-11-15 - 42 min

Ds. P.J. Visser | Dringende gebeden en dreigende gerichten | Openbaring 8

2021-11-14 - 39 min

Ds. A. Th. van Olst | Welkom in de stad van God | Zacharia 2:4-5

2021-11-13 - 53 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Onderweg naar een nieuw begin | 1 Petrus 4:7-9

2021-11-12 - 51 min

Ds. H.J.T. Lubbers | U alleen kunt mijn hart vervullen |Jozua 24:1-23

2021-11-11 - 50 min

Ds. B.L.P. Tramper | Simson bij de Levensbron |Richteren 15:16-19 |

2021-11-10 - 42 min

Ds. P.D.J. Buijs | Het christelijk huwelijk | Efeze 5 : 32

2021-11-09 - 41 min

Ds. E. Meijer | Koning Hizkia, de man die de offerhoogten wegnam | Deuteronomium 17:14-20 en 2 Koningen 18:1-12 .

2021-11-08 - 30 min

Ds. A. Th. van Olst | 'Leven in geloof' | 1 Koningen 17:6-17

2021-11-07 - 40 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Een nieuw begin | Lukas 5: 27b.

2021-11-06 - 41 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Het genadewerk van God in de gelijkenis van de zuurdesem | Mattheüs 13 : 33

2021-11-05 - 52 min

Prop. C.J. Rijsdijk | Door het geloof in de Heere Jezus alleen rechtvaardig | Galaten 2:11-21

2021-11-04 - 43 min

Ds. J. Koppelaar | De goede strijd gestreden | 2 Timotheüs 4:6-8

2021-11-03 - 30 min

Ds. J. IJsselstein | Hoe dienaars van Christus behoren te zijn | Markus 10:43-44

2021-11-02 - 39 min

Dr. J.B. ten Hove | Bidden om brood | 1 Timotheüs 6:3-21

2021-11-01 - 52 min

Ds. M. Klaassen | De drie wonderen van Jezus | Handelingen 9: 32-43

2021-10-31 - 26 min

Ds. A. Th. van Olst | 'Mijn God is de HEERE' | 1 Koningen 17:1-7

2021-10-30 - 32 min

Ds. M.K. de Wilde | Geloven is doen! | Mattheüs 25:14

2021-10-29 - 85 min

Prop. H.A. Neervoort | Mattheus 25: 14-30

2021-10-28 - 27 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | De rijke verbondszegeningen van Jakob | Jeremia 31:12

2021-10-27 - 46 min

Dr. H. van den Belt | Hoe te leven in deze tijd | Romeinen 8:1

2021-10-26 - 36 min

Ds. E. Meijer | Levi en Melchizedek: een noodzakelijke overgang van priesterorde | Hebreeën 7:1-8:2

2021-10-25 - 43 min

Ds. M. Klaassen | Gelukkig de mens die op U vertrouwt! | Psalm 84: 12-13

2021-10-24 - 48 min

Ds. B.L.P. Tramper | Kom, bouw mee! | Nehemia 2:17 en 18

2021-10-23 - 36 min

Ds. M. Messemaker | Laat God nog wel van zich horen? |1 Samuel 3:1-10

2021-10-22 - 36 min

Ds. P.D.J. Buijs | God zien, of niet? | Johannes 1 : 14-18

2021-10-21 - 38 min

Ds. P.J. Visser | Door op Gods spoor | Filippenzen 1:3-6

2021-10-20 - 17 min

Ds. J. IJsselstein | Gescheiden wegen.

2021-10-19 - 43 min

Ds. J.J. ten Brinke | De levende doet hopen | Zondag 17 (HC)

2021-10-18 - 44 min

Ds. E. Meijer | Abram en Melchizedek: een mysterieuze ontmoeting | Hebreeën 7:1-4

2021-10-17 - 37 min

Ds. M. Klaassen | De reis naar Sion | Psalm 84: 6-8

2021-10-16 - 46 min

Ds. A.A.F. van de Weg | 'Trouw' | Galaten 5:22

2021-10-15 - 13 min

Ds. A. Th. van Olst | 'Onze hulp' | Psalm 124:8

2021-10-14 - 38 min

Ds. H.J.T. Lubbers | De morgen ach wanneer! | 1Thessalonicenzen 5:1-11

2021-10-13 - 49 min

Ds. M. Klaassen | Op de proef gesteld | Jozua 7: 20 en 21

2021-10-12 - 50 min

Ds. J. IJsselstein| Efeze 2:1-10

2021-10-11 - 26 min

Dr. J.B. ten Hove | Omzien naar elkaar: Ontferming en voorspraak | Psalm 103

2021-10-10 - 28 min

Ds. J.M. Molenaar | Vasthoudende concentratie! | Esther 4:16a

2021-10-09 - 41 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Wat is de mens? Hoe groot is God! | Psalm 8:5

2021-10-08 - 51 min

Ds. B.L.P. Tramper | Onheilige heilige | Romeinen 7:24 en 25

2021-10-07 - 46 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Door de nacht van strijd en zorgen schreit de stoet van pelgrims voort | 1 Thessalonicenzen 5:12-22

2021-10-06 - 45 min

Prop. J.G. Blok | Titel en tekst nog toevoegen

2021-10-05 - 29 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Wat is Avondmaal vieren? | 1 Korinthe 11:26

2021-10-04 - 47 min

Ds. E. Meijer | Op de Markt van het gelukkige Leven: Kom, luister en leef! | Jesaja 55:1-9

2021-10-03 - 49 min

Ds. M. Klaassen | Verlangen naar God en Zijn huis | Psalm 84:1-5

2021-10-02 - 40 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Een kwetsbaar koor van kinderen | Psalm 8:3

2021-10-01 - 38 min

Dr. J.B. ten Hove | Lijden om Jezus' wil | Handelingen 9:16

2021-09-30 - 49 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Misstanden bij het avondmaal | 1 Korinthe 11:17-34

2021-09-29 - 42 min

Ds. B.L.P. Tramper | Sterven om te leven |Romeinen 7:1-13

2021-09-28 - 44 min

Ds. M. Klaassen | Paulus en Ananias | Handelingen 9:10-19

2021-09-27 - 43 min

Dr. J.B. ten Hove | Christus maakt vijanden tot vrienden | 1 Timotheüs 1:12-17

2021-09-26 - 45 min

Ds. J.M. Molenaar | Standhouden?! | Esther 3: 4 en 12

2021-09-25 - 21 min

Ds. A. Th. van Olst | Jezus: het Brood des levens | Johannes 6:35

2021-09-24 - 47 min

Ds. A. Simons | De tekenen van de tijd waarin wij leven |2 Thessalonicenzen 2:1-9

2021-09-23 - 38 min

Ds. P.D.J. Buijs | De gouden kandelaar | Exodus 25 : 31 – 40 en 27 : 20 en 21

2021-09-22 - 36 min

Ds. J.M. Molenaar | 'Ziehier, want daar!' | Psalm 133: 1b en 3b

2021-09-21 - 50 min

Ds. M. Klaassen | Een veranderd mens | Handelingen 9: 19-30

2021-09-20 - 27 min

Ds. A. Th. van Olst | Jezus: de ware Wijnstok : Johannes 15:5

2021-09-19 - 45 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | De verbondstrouw van God aan Israël | Jeremia 31:3

2021-09-18 - 53 min

Ds. J.J. IJsselstein | Het laatste van de vernedering van de Heere Jezus Christus |Mattheus 27:33-50

2021-09-17 - 35 min

Ds. E. Meijer | God maakt alle dingen nieuw en komt met heel de schepping tot Zijn doel | Openbaring 20

2021-09-16 - 54 min

Ds. M. Klaassen | Een heilige naam | Prediker 5:1-6

2021-09-15 - 36 min

Ds. J.M. Molenaar | Kordaat?! | Esther 1:8 en 12a

2021-09-14 - 39 min

Ds. J.J. ten Brinke | Uw Heere komt | Jesaja 40:10-11

2021-09-13 - 36 min

Ds. P.D.J. Buijs | Open deuren in Europa | Handelingen 16 : 1 – 15

2021-09-12 - 52 min

Ds. J. IJsselstein | De Heere Jezus in onze plaats | Jesaja 53 |

2021-09-11 - 45 min

Ds. A.A.F. van de Weg | 'Goedheid' | Galaten 5:22

2021-09-10 - 39 min

Dr. G.A. van den Brink | Een discussie in de hel | Lukas 16:29

2021-09-09 - 34 min

Ds. A. Th. van Olst | Herders van de kudde | 1 Petrus 5:1-5a

2021-09-08 - 50 min

Ds. A.A.F. van de Weg | 'Vriendelijkheid' | Galaten 5:22

2021-09-07 - 59 min

Ds. J. Koppelaar | Vrijheid! | Galaten 5

2021-09-06 - 45 min

Dr. G.A. van den Brink | Het vergezicht van God | Mattheüs 5: 45b

2021-09-05 - 24 min

Ds. A. Th. van Olst | Rijk in God | Lukas 12:13-21

2021-09-04 - 19 min

Ds. A. Th. van Olst | Kan God van zo veel kwaad iets goeds maken? | Habakuk 1:5-17

2021-09-03 - 17 min

Ds. A. Th. van Olst | Hoelang? En waarom grijpt U niet in? | Habakuk 1:1-4

2021-08-30 - 41 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Het gescheurde voorhangsel | Mattheüs 27:51a (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-29 - 41 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Gods zorg voor elke dag | Exodus 25:30 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-28 - 44 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Bidden in crisistijd | Exodus 30:1-10 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-27 - 44 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Leven bij het wasvat | Exodus 30:17-21 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-26 - 47 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Gods geschenk van de gouden kandelaar | Exodus 25:31-40 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-25 - 23 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Cirkelen rond het altaar | Exodus 27:1-2 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-24 - 36 min

Ds. A.A.F. van de Weg | De poort in de voorhof | Exodus 27:16 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-23 - 46 min

Ds. A.A.F. van de Weg | God in ons midden | Exodus 25:8 en 22 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-22 - 45 min

De vreugde van het eeuwige leven | Job 42:12a | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-21 - 42 min

Antwoord uit een onweer | Job 38 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-20 - 39 min

Waarom zou je eerlijk leven? | Job 27:6 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-19 - 43 min

God met eigen ogen zien | Job 19:25-27 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-18 - 43 min

Een God van ver, een God van dichtbij | Job 10:4-7 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-17 - 35 min

Als je bang bent voor een antwoord | Job 9:16 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-16 - 20 min

Is er antwoord als ik roep? | Job 5:1 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-15 - 41 min

De bevindelijke Elifaz | Job 4:17 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-14 - 44 min

Maar ach hoewel mijn ziel dit weet... | Job 4:5-7 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-13 - 43 min

Huid voor huid | Job 2:4-5 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-12 - 41 min

Over troosten en verdriet | Job 2:11-13 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-11 - 41 min

Zeg God vaarwel! | Job 2:9-10 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-10 - 37 min

Satan in de hemel | Job 1:20-22 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-07 - 38 min

Dr. G.A. van den Brink | Doodsbang voor het leven | Job 3:25 (Prekenserie Job)

2021-08-06 - 19 min

Ds. A. Th. van Olst | Nochtans juichen | Habakuk 3:16-19 (Prekenserie Habakuk)

2021-08-05 - 19 min

Ds. A. Th. van Olst | Gelovig gebed als poort naar de vreugde | Habakuk 3:2 (prekenserie Habakuk)

2021-08-04 - 21 min

Ds. A. Th. van Olst | Leven bij Gods belofte | Habakuk 2:1-4 (Prekenserie Habakuk)

2021-08-03 - 19 min

Ds. A. Th. van Olst | Kan God van zo veel kwaad iets goeds maken? | Habakuk 1:5-17 (Prekenserie Habakuk)

2021-08-02 - 17 min

Ds. A. Th. van Olst | Waarom doet U er niets aan? | Habakuk 1:1-4 (Prekenserie Habakuk)

2021-08-01 - 51 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Wie goed doet, God ontmoet | 1 Petrus 3:8-12

2021-07-31 - 58 min

Ds. B.L.P. Tramper | Wat is uw enige troost? | Jesaja 40:1-11

2021-07-30 - 37 min

Ds. M.K. de Wilde | Oproep om te groeien in zekerheid | 2 Petrus 1:10

2021-07-29 - 41 min

Ds. G.A. van den Brink | In gesprek met een rechtvaardig God | Genesis 18:24

2021-07-28 - 26 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Verzoening en gehoorzaamheid | 1 Johannes 2:2-3

2021-07-27 - 56 min

Ds. B.L.P. Tramper | Titel en tekst nog toevoegen

2021-07-26 - 44 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Worden als een kind | Galaten 5:22

2021-07-25 - 50 min

Ds. G. Herwig | Dienstvaardig tot Gods eer | Kolossenzen 3 : 17, 20 – 21

2021-07-24 - 54 min

Ds. M. Klaassen | Verstrooiing – verkondiging – vrucht | Handelingen 8: 4-8

2021-07-23 - 43 min

Dr. J.B. ten Hove | Bidden tot onze Vader in de hemel | Mattheüs 6:5-15 en 7:7-12

2021-07-22 - 43 min

Dr. J.B. ten Hove | Bidden tot onze Vader in de hemel | Mattheüs 6:5-15 en 7:7-12

202