Een preek voor elke dag

Bedankt!

Elke dag een nieuwe preek! Thuis of onderweg luisteren naar de Bijbel en de uitleg er van was nog nooit zo eenvoudig. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofstoerusting.nl

Geloofstoerusting is in 2012 opgericht door Maarten Baan en Marcel Vroegop met als doel om jongeren toe te rusten om God te verheerlijken, Jezus te volgen en elkaar te dienen. Bij Geloofstoerusting kunnen christenen terecht voor verdiepende artikelen, preken, boeken, video’s en andere Bijbelgetrouwe materialen. Veel materialen zijn vertaald vanuit het Engels, maar er raken ook steeds meer Nederlandse predikanten en sprekers betrokken bij de bediening van Geloofstoerusting.

Van een digitaal platform is Geloofstoerusting in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een beweging die jongeren en ouderen verenigt in hun verlangen om God te dienen en op diverse plaatsen in het land activiteiten organiseert. Het is een vreugde om te zien hoe God het werk van Geloofstoerusting gebruikt om de onwankelbare vreugde en de rijkdom van Zijn genade uit te delen aan jongeren én ouderen. Soli Deo Gloria!

Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar geloofstoerusting.nl/doneren

Ds. F. van Binsbergen | Geloven onder druk | Psalm 56


2023-06-09 - 30 min

Ds. F. van Binsbergen | Geloven onder druk | Psalm 56

2023-06-08 - 36 min

Ds. J.C. Breugem | 'Ik ga slapen, ik ben moe' | Psalm 31:1-8

2023-06-07 - 99 min

Ds. J.C. de Groot | De opstandingskracht van Christus kent geen grenzen. | Efeze 2: 4-6

2023-06-06 - 50 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Komt, nadert voor Mijn aangezicht! | Hebreeën 12: 18 - 24

2023-06-05 - 41 min

Ds. H. Russcher | Een slag om ons hart | Jakobus 4 : 1-12

2023-06-04 - 50 min

Ds. J. Koppelaar | Hoe ziet Jezus ingang in Jeruzalem eruit? | Handelingen 11:14

2023-06-03 - 39 min

Ds. G.A. van den Brink | Tegenslag en toch niet moedeloos | Romeinen 5:1-11

2023-06-02 - 41 min

Ds. J.M. Molenaar | Wie vraagt wordt niet overgeslagen! | Jakobus 1:5

2023-06-01 - 36 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Pinksterbelofte(n) | Jesaja 44

2023-05-31 - 25 min

Ds. A. Th. van Olst | Gemeente van de Geest | Handelingen 2:42-47

2023-05-30 - 40 min

Ds. F. van Binsbergen | Getuige zijn … ná Pinksteren | Johannes 16:7-11

2023-05-29 - 49 min

Ds. M. Klaassen | Pinksteren: het vuur van God | Handelingen 2:1-13

2023-05-28 - 45 min

Ds. P.D. Teeuw | Mozes verlangen naar Pinksteren | Numeri 11: 29

2023-05-27 - 42 min

Ds. M. Messemaker | Deo volente | Jacobus 4 : 13-17 & Mattheüs 26 : 36-39

2023-05-26 - 37 min

Ds. J.M. Molenaar | De grote scheiding | Psalm 45 & Mattheüs 10

2023-05-25 - 43 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Zondag 49 n.a.v. Psalm 119 en Mattheüs 26 | De derde bede

2023-05-24 - 29 min

Jurjen ten Brinke | Trouw - de boodschap aan Filadelfia

2023-05-23 - 41 min

Ds. C.J. Rijsdijk | Deze ontvangt zondaars en eet met hen | Lukas 15

2023-05-22 - 43 min

Ds. F. van Binsbergen | Jezus lijdt doelbewust | Lukas 9:511-56

2023-05-21 - 41 min

Ds. J.M. Molenaar | In therapie | Mattheüs 12

2023-05-20 - 43 min

Ds. Ron van der Spoel | Hoe zou Ik u kunnen prijsgeven? | Hosea 11:1-11

2023-05-19 - 38 min

Ds. M. Messemaker |Jesaja 64:8

2023-05-18 - 38 min

Ds. P.D. Teeuw | De gelijkenis van het visnet | Mattheüs 13 : 47-52

2023-05-17 - 26 min

Ds. A. Th van Olst | Jezus volgen | Lukas 9 : 57-62

2023-05-16 - 43 min

Ds. J. J. ten Brinke | Vrijgesproken vanaf het kruis | Lukas 23

2023-05-15 - 43 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Verlangend is ons hart... | Jakobus 1:12-15

2023-05-14 - 32 min

Ds. E. Meijer | Als een leger op weg naar het Beloofde Land | Numeri 10:1-6

2023-05-13 - 47 min

Ds. C.J. Rijsdijk | Gods liefde... | Johannes 3 : 14-21

2023-05-12 - 38 min

Ds. P.D. Teeuw | De twijfel van Johannes de Doper | Mattheüs 11 (vers 3)

2023-05-11 - 47 min

Ds. J. IJsselstein | De verheerlijking van de Heere Jezus | Mattheus 17:1-8

2023-05-10 - 52 min

Ds. M. Klaassen | Het uur is gekomen |Johannes 12:12-36

2023-05-09 - 51 min

Ds. G.J. Baan | Zegenrijk komen | Johannes 7:37.38

2023-05-08 - 53 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Wandelen met God | Filippenzen 3: 20

2023-05-07 - 50 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Uit je comfortzone | Mattheüs 16:21-25

2023-05-06 - 43 min

Ds. E. Meijer | Feestdagen: Heilige tijden om God te ontmoeten | Leviticus 23:1-44

2023-05-05 - 54 min

Ds. C.J. Rijsdijk | Johannes 13:1

2023-05-04 - 46 min

Ds. J. IJsselstein | Woorden van genade | Jesaja 8

2023-05-03 - 46 min

Ds. B.L.P. Tramper | Genade groot, oneindig groot | Johannes 4:29

2023-05-02 - 53 min

Dr. J.B. ten Hove | Zegen in een onveilige wereld | Genesis 14:18-20

2023-05-01 - 41 min

Ds. P.J. Visser | 'Wat zeg je als je deze dingen ziet gebeuren?' | 2 Petrus 3:7-13

2023-04-30 - 48 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Jouw roeping in de gemeente van Christus | Romeinen 14:17

2023-04-29 - 38 min

Ds. G.A. van den Brink | Zal God geen recht doen? | Lukas 18:7

2023-04-28 - 48 min

Ds. R.C. Boogaard | Heb je vijanden lief | Mattheüs 5:43-47

2023-04-27 - 37 min

Ds. E. Meijer | Wees heilig en rein als je nadert tot God! | Leviticus 10:1-11

2023-04-26 - 34 min

Ds. M. Messemaker | Een Koning die redt | Genesis 45: 1-20

2023-04-25 - 31 min

Ds. A. Th. van Olst | Psalm 11

2023-04-24 - 45 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Weeg je woorden | Jakobus 3

2023-04-23 - 38 min

Ds. R.C. Boogaard | Als u dan Mij zoekt... | Johannes 18 vers 8 en 9

2023-04-22 - 45 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Alle dingen zijn gereed. Kom tot de Bruiloft | Mattheüs 22 : 4

2023-04-21 - 51 min

Dr. H. van den Belt | Wees mij genadig, HEERE | Psalm 31 vers 10 en 11

2023-04-20 - 46 min

Ds. F. van Binsbergen | Als christen lijden | 1 Petrus 4:12-5:11

2023-04-19 - 45 min

Ds. G.A van den Brink | Reddend geloof, sterk geloof | Mattheus 5:21-34

2023-04-18 - 47 min

Ds. A. Simons | Genesis 38 & Mattheüs 1:3 en 16

2023-04-17 - 52 min

Ds. B.L.P. Tramper | In de kerk, bij God | Hebreeën 10:19-31

2023-04-16 - 50 min

Dr. W. van Vlastuin | Leven uit Pasen | 1 Petrus 1: 1 - 12

2023-04-15 - 40 min

Ds. F. van Binsbergen | Oefening in geduld | Jakobus 5:1-12

2023-04-14 - 36 min

Ds. P.D. Teeuw | Dat ene schaap... | Mattheus 18

2023-04-13 - 51 min

Ds. M. Klaassen | De opstanding van Christus en de gelovigen | 1 Korinthe 15:22-23

2023-04-12 - 37 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Uw Naam worde geheiligd | Jesaja 6

2023-04-11 - 29 min

Ds. A. Th. van Olst | Met Christus levend gemaakt | Efeze 2:5

2023-04-10 - 51 min

Ds. M. Klaassen | Hij lééft - en maakt een nieuw begin | Johannes 20: 1-18

2023-04-09 - 49 min

Ds. F. van Binsbergen | Pasen toont ons God grote barmhartigheid | 1 Petrus 1:12

2023-04-08 - 35 min

Ds A.J. Kunz | Het is volbracht | Jesaja 53, Johannes 19, Hebreeën 7

2023-04-07 - 35 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Psalm 31 en Lukas 23 | Ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven

2023-04-06 - 46 min

Ds. J.C. de Groot | Titel en tekst nog toevoegen

2023-04-05 - 23 min

Ds. A. Th. van Olst | De begrafenis van Jezus | Johannes 19:38-42

2023-04-04 - 47 min

Ds. F. van Binsbergen | Schuilen bij El Shaddai | Psalm 91

2023-04-03 - 42 min

Ds. J. IJsselstein | De Bijbelse instelling v.h. huwelijk | Genesis 2 vers 18 - 24

2023-04-02 - 44 min

Ds. H.J.T. Lubbers | En ze dwongen... | Markus 15 vers 21

2023-04-01 - 42 min

Ds. J.J. Mulder | Slechts een Evangelie| Galaten 1:1-12

2023-03-31 - 105 min

Dr. J.B. ten Hove | De Heere roept | Genesis 11:27- 12:8

2023-03-30 - 46 min

Ds. B.L.P. Tramper | Genade groot, oneindig groot | Johannes 8:1-11

2023-03-29 - 34 min

Ds. A. Th. van Olst | Jezus' lijden en sterven | Apostolische geloofsbelijdenis artikel 4

2023-03-28 - 41 min

Ds. P.D. Teeuw | De onbaatzuchtige Rechter | Mattheüs 18 : 21 - 35

2023-03-27 - 38 min

Ds. E. Meijer | Dien de HEERE met blijdschap! | Psalm 100

2023-03-26 - 44 min

Ds. H.J.T. Lubbers | U moet opnieuw geboren worden... Waarom, wat, hoe? | Johannes 3: 1-16

2023-03-25 - 44 min

Ds. J. IJsselstein | De Doop van de HEERE Jezus | Mattheüs 3

2023-03-24 - 36 min

Ds. K.M. Teeuw | Moeder en geliefde leerling verenigd | Johannes 19 vers 25-27

2023-03-23 - 37 min

Ds. P.D. Teeuw | De Man met het meetsnoer | Zacharia 2

2023-03-22 - 40 min

Ds. J.J. ten Brinke | Niemand wordt door goede werken zalig, niemand wordt zonder goede werken zalig.|Johannes 15/Efez…

2023-03-21 - 53 min

Ds. S.T. Lagendijk | Job, een vader naar Gods hart| Job 1:1-12

2023-03-20 - 46 min

Ds. J.J. Mulder | Met Christus mee gekruisigd, leef ik door het geloof. | Galaten 2:17-21

2023-03-19 - 49 min

Dr. H. van den Belt | De vreugde van Jezus Christus | Lukas 10:17-24

2023-03-18 - 50 min

Ds. B.L.P. Tramper | Gemeenschap der heiligen | Efeze 4: 1-16

2023-03-17 - 31 min

Ds. M. Messemaker | Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan | Psalm 127

2023-03-16 - 33 min

Dr. P. J. Visser | Aan de slag | Nehemia 3

2023-03-15 - 53 min

Ds. F. van Binsbergen | Een spannende ommekeer… | Jona 3

2023-03-14 - 48 min

Ds. W. van Vlastuin | Vrees niet, geloof alleen | Markus 5:21-25

2023-03-13 - 41 min

Ds. E. Meijer | De tabernakel als tent van ontmoeting | Leviticus 9:23

2023-03-12 - 33 min

Ds. S.T. Lagendijk | De HEERE zal voorzien | Genesis 22:1-19

2023-03-11 - 37 min

Ds. J.M. Molenaar | De overeenkomst met de doop van Johannes en onze doop | Jesaja 42

2023-03-10 - 30 min

Ds. M.K. de Wilde | Johannes 1:35-43

2023-03-09 - 43 min

Dr. J.B. ten Hove | Hoe kom je aan het geloof? | Romeinen 10:4-21

2023-03-08 - 45 min

Ds. B.L.P. Tramper | Gods weergaloze liefde | Johannes 3:1-21

2023-03-07 - 51 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Jacob in Mahanaim - Genesis 32:1-12

2023-03-06 - 64 min

Ds. V. S. van der Meer | Vindplaats van geloof, hoop en liefde - Johannes 3

2023-03-05 - 28 min

Ds. F. van Binsbergen | Niet opgeven maar doorgeven! | Psalm 78:7

2023-03-04 - 41 min

Ds. G.A. van den Brink | Genade zonder ergernis | Mattheüs 9:9-13

2023-03-03 - 60 min

Ds. R.C. Boogaard | De Heere vervult Zijn belofte | 2 Koningen 4 vers 8 - 37

2023-03-02 - 36 min

Dr. A.J. Kunz | Huilende moeders en een troostende Vader | Mattheüs 2: 16-18

2023-03-01 - 28 min

Jurjen ten Brinke | Volmaakt worden | Mattheüs 5:13-20

2023-02-28 - 27 min

Ds. E. Meijer | Genoeg genade voor het nieuwe jaar! | Psalm 84:12

2023-02-27 - 45 min

Ds. J.J. Mulder | Lief of laf | Galaten 2:11-16

2023-02-26 - 36 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Welzalig die man/vrouw | Psalm 1 en Mattheüs 7

2023-02-25 - 43 min

Ds. J.W. van Estrik | De hartelijke liefde tot God | Psalm 18

2023-02-24 - 35 min

Ds. J.M. Molenaar | Evangelie op het strijdtoneel | Jesaja 61 : 1-3 en Markus 1 : 1-28

2023-02-23 - 52 min

Ds. L. Kroneman | Wees nuchter | 1 Thessalonisenzen. 5:8

2023-02-22 - 56 min

Ds. A.A.F. van de Weg | De grens over met Jozua | Jozua 1:6a

2023-02-21 - 53 min

Ds. F. van Binsbergen | Jezus in de woestijn | Markus 1: 12-13

2023-02-20 - 44 min

Ds. P.J. Visser | Leven bij de gegeven Woorden | Lukas 2 en 1 Thessalonicenzen 1

2023-02-19 - 36 min

Jurjen ten Brinke | God zet jou in bij Zijn werk | Markus 6:30-44

2023-02-18 - 46 min

Ds. E. Meijer | De noodzaak en betekenis van de offerdienst om bij God te komen | Hebreeën 10:1-12

2023-02-17 - 42 min

Ds. A. Th. van Olst | "Ik geloof in God den Vader" | Jesaja 40:12-31

2023-02-16 - 42 min

Ds. J.M. Molenaar | Evangelie op het strijdtoneel | Jesaja 61:1-3

2023-02-15 - 39 min

Ds. R.C. Boogaard | Drie vragen aan God | HC zondag 4

2023-02-14 - 48 min

Ds. J.C. de Groot | “Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard…” | 1 Timotheüs 1: 15 en 16

2023-02-13 - 47 min

Ds. K. Hak | Meelopen met Johannes | Mattheüs 3

2023-02-12 - 41 min

Ds. F. van Binsbergen | Hizkia als voorbeeld voor goede voornemens… | 2 Koningen 18:1-8

2023-02-11 - 42 min

Ds. G.A. van den Brink | Het parlement van de ziel | Markus 9:14-29

2023-02-10 - 41 min

Ds. J.C. Breugem | Wat geloof jij van de opstanding van het lichaam? | Mattheüs 15:17-28

2023-02-09 - 43 min

Ds. A. Th. van Olst | Titel en tekst nog toevoegen

2023-02-08 - 38 min

Ds. M.K. de Wilde | De Koning komt! | Lukas 3:16

2023-02-07 - 42 min

Ds. M. Messemaker | U heft mijn hoofd omhoog | Lukas 13:10-17

2023-02-06 - 43 min

Dr. H. van den Belt | Christus werk | Filippenzen 2:7

2023-02-05 - 46 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Onderweg naar de stad waar Christus het Licht zal zijn | Hebreeën 11

2023-02-04 - 42 min

Ds. R.C. Boogaard | Het evangelie van de gouden kandelaar | Exodus 25:31-40

2023-02-03 - 46 min

Ds. J. IJsselstein | Wat wil God in het zesde gebod? |

2023-02-02 - 57 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Wees voorbereid op de Dag | Joël 2:11-14

2023-02-01 - 28 min

Ds. A. Th. van Olst | 'God maakt dat ik kan lachen' | Genesis 21:1 en 2

2023-01-31 - 42 min

Jurjen ten Brinke | Heere, wijst u mij de weg...! | Psalm 139

2023-01-30 - 59 min

Ds. J. Koppelaar | Vrijheid! | Galaten 5

2023-01-29 - 20 min

Ds. A. Th. van Olst | Leven bij Gods belofte | Habakuk 2:1-4

2023-01-28 - 40 min

Ds. F. van Binsbergen | Trouw moet blijken! | Hosea 11:9b

2023-01-27 - 34 min

Ds. G.A. van den Brink | Wat hebben ouders aan het verbond? | Genesis 17:7

2023-01-26 - 31 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Zachtmoedigen rond de Zachtmoedige | Psalm 18:33-41

2023-01-25 - 47 min

Ds. A.T. Vergunst | Gods overwinnende genade | Genesis 41:51,52

2023-01-24 - 34 min

Ds. A.C. Borsje | Jezus alleen! | Mattheüs 17:1-8

2023-01-23 - 24 min

Jurjen ten Brinke | Sterven om vrucht te dragen | Johannes 12:20-36

2023-01-22 - 43 min

Ds. J. Koppelaar | Aansporingen van Paulus | 2 Timotheüs 4 : 6-8.

2023-01-21 - 39 min

Ds. F. van Binsbergen | De dankdag van een visser | Lukas 5:1-11

2023-01-20 - 42 min

Ds. G.A. van den Brink | Een discussie in de hel...? | Lukas 16: 19-31

2023-01-19 - 32 min

Prekenserie Petrus #10 | De Levende Steen | 1 Petrus 2: 4b-6

2023-01-18 - 27 min

Prekenserie Petrus #9 | Kom, want alle dingen zijn gereed | 1 Petrus 2: 4a

2023-01-17 - 42 min

Prekenserie Petrus #8 | Puur verlangen | 1 Petrus 2:1-3

2023-01-16 - 41 min

Prekenserie Petrus #7 | Opnieuw geboren | 1 Petrus 1:22-25

2023-01-15 - 45 min

Prekenserie Petrus #6 | De rijkdom van een godvrezend leven | 1 Petrus 1:17-21

2023-01-14 - 47 min

Prekenserie Petrus #5 | Nuchter leven in crisistijd | 1 Petrus 1:13-16

2023-01-13 - 33 min

Prekenserie Petrus #4 | Die God is onze Zaligheid! | 1 Petrus 1:10-12

2023-01-12 - 46 min

Prekenserie Petrus #3 | Geloofsbeproeving | 1 Petrus 1:6-9

2023-01-11 - 40 min

Prekenserie Petrus #2 | Hoopvol leven | 1 Petrus 1: 3-5

2023-01-10 - 46 min

Prekenserie Petrus #1 | Een nieuwe identiteit | 1 Petrus 1:1-12

2023-01-09 - 19 min

Ds. A. Th. van Olst | Lukas 15:1-10

2023-01-08 - 53 min

Ds. J. IJsselstein | Dankbaar? | 2 Samuel 7

2023-01-07 - 47 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Dood heeft niet het laatste woord | 1 Korinthe 15:12-28

2023-01-06 - 44 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Het beste komt nog | 1 Korinthe 15:35-50

2023-01-05 - 36 min

Dr. P.J. Visser | Uitzien tegen de verdrukking in | Micha 7: 7-9

2023-01-04 - 37 min

Ds. G.A. van den Brink | Wees dankbaar | Kolossenzen 3:15b

2023-01-03 - 46 min

Ds. A.A.F. van de Weg | In de gemeente van Christus zijn wij geroepen tot aanvaarding van elkaar | Romienen 14:11

2023-01-02 - 34 min

Ds. J.M. Molenaar | Te vroeg gejuicht?..! |Openbaring 5:9 en 10

2023-01-01 - 36 min

Ds. R.C. Boogaard | Een prachtige aansporing voor het nieuwe jaar | Hebreeën 12: 18-20

2022-12-31 - 35 min

Ds. J.M. Molenaar | Goed uiteinde! | Openbaring 5: 5-6

2022-12-30 - 40 min

Dr. J.B. ten Hove | Hoop voor de toekomst | 1 Thessalonicenzen 4: 18

2022-12-29 - 42 min

Ds. R.C. Boogaard | Een onwankelbaar Koninkrijk | Hebreeën 12:27

2022-12-28 - 40 min

Ds. G.A. van den Brink | Het begin van het Evangelie | Markus 1: 1-8

2022-12-27 - 54 min

Ds. P.J. Visser | Een Hemelse tegenbeweging | Openbaring 10

2022-12-26 - 41 min

Ds. M. Messemaker | Een kind als Redder? | Lukas 1: 57-66

2022-12-25 - 39 min

Ds. G.A. van den Brink | Doet God iets aan het lijden van de wereld? | Mattheüs 8: 1-17

2022-12-24 - 38 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Kerst: Feest van Gods zichtbaarheid | Johannes 1:18

2022-12-23 - 43 min

Ds. L. Hak | Het licht de wereld |Johannes 1:9

2022-12-22 - 47 min

Ds. W.P. Emaus | Geboorte bericht uit de hemel | Lukas 2:8-20

2022-12-21 - 35 min

Ds. F. van Binsbergen | De geboorte van Jezus | Lukas 2:1-7

2022-12-20 - 29 min

Ds. J.H. Visser | Vaste grond | Hebreeën 11

2022-12-19 - 46 min

Ds. J.C. Breugem | Gods overvloedige goedheid | Psalm 36: 8-13

2022-12-18 - 43 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Leven bij de Dag | Joël 1: 15 en 19a

2022-12-17 - 53 min

Ds. J. Koppelaar | Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten | Lukas 1:48b

2022-12-16 - 41 min

Ds. J.J. ten Brinke | Waar leef je voor? | Filippenzen 1:21

2022-12-15 - 53 min

Ds. M. Klaassen | God en de regenboog | Psalm 8

2022-12-14 - 44 min

Ds. J. IJsselstein | De ontmoeting in Naïn | Lukas 7:11-17

2022-12-13 - 22 min

Dr. H. van den Belt | Lukas 10:21a

2022-12-12 - 39 min

Dr. J.B. ten Hove | De Heere roept | Genesis 12:1

2022-12-11 - 49 min

Ds. M. Klaassen | Waar hoor je bij? | Genesis 3

2022-12-10 - 43 min

Ds. H.A. Neervoort | Waar ligt uw hart? |2 Timotheüs 4:10a

2022-12-09 - 46 min

Ds. J. IJsselstein | Doden zullen horen de stem van de levende God en zij zullen leven | Lukas 7:11-17

2022-12-08 - 60 min

Ds. B.L.P. Tramper | Geen vloek, maar zegen | Numeri 23:1-26

2022-12-07 - 44 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Gods gave van vriendschap | Prediker 4: 7-12

2022-12-06 - 35 min

Ds. J.J. ten Brinke | Volle verzekering | Handelingen 16 - Filippenzen 1

2022-12-05 - 46 min

Ds. M. Messemaker | David sterkte zich in zijn God | 1 Samuël 30

2022-12-04 - 31 min

Ds. J.K.M. Gerling | De ballingschap | Nehemia 2:11-20

2022-12-03 - 49 min

Ds. T.A. Bakker | De doop zegt: Christus is uw kleed |

2022-12-02 - 44 min

Ds. M. Klaassen | Christus alleen, want Christus is alles | 1 Korinthe 1:30

2022-12-01 - 45 min

Ds. J.J. Mulder | Er is geen ander evangelie | Galaten 1: 1-12

2022-11-30 - 50 min

Ds. J. IJsselstein | Misbruik geenzins de naam des Heeren | Leviticus 24:10

2022-11-29 - 56 min

Ds. B.L.P. Tramper | Niet de mensen behagen, maar God | Galaten 1:10

2022-11-28 - 47 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Zuiver leven | 1 Korinthe 6: 13b

2022-11-27 - 30 min

Ds. F. van Binsbergen | Zichzelf verlossen kan Hij niet. | Markus 15:1-33

2022-11-26 - 40 min

Dr. G.A. van den Brink | De waarde van geloven | Johannes 9:37-38

2022-11-25 - 41 min

Ds. F. van Binsbergen | Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop… | Openbaring 3:20

2022-11-24 - 46 min

Ds. J. IJsselstein | De blinde Bartiméüs | Markus 10 : 46 - 52

2022-11-23 - 37 min

Ds. E. Meijer | De godsdienst van Abram | Genesis 12:7-8

2022-11-22 - 55 min

Ds. B.L.P Tramper | Genadig geroepen | Galaten 1:6

2022-11-21 - 41 min

Ds. J.J. ten Brinke | Trouw en liefde | 1 Korinthe 6&7

2022-11-20 - 34 min

Ds. A.J. Kunz | Crisistijd | Psalm 13 : 6

2022-11-19 - 45 min

Ds. J.C. Breugem | Schoon gepraat | Zacharia 3 vers 1 - 10

2022-11-18 - 43 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Leven bij de Dag | Joël 1

2022-11-17 - 45 min

Ds. M. Klaassen | De troostpoort | 1 Petrus 1: 13-25

2022-11-16 - 48 min

Ds. J. Koppelaar | De laatste wereldoorlog | Ezechiël 23

2022-11-15 - 57 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Het gebed van Paulus voor de gemeente | Efeze 1:15-18

2022-11-14 - 49 min

Ds. J. IJsselstein | Roeping van de gelovigen | Judas 17 - 25

2022-11-13 - 45 min

Ds. A. Simons | Hebreeën 12 18a en 22

2022-11-12 - 53 min

Ds. B.L.P Tramper | Uitnemende liefde | Hooglied 1

2022-11-11 - 33 min

Ds. J.H. Visser | God gaat Zelf de grens over | Handelingen 10

2022-11-10 - 37 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Wat een wonder dat ik mag bestaan! | Psalm 139

2022-11-09 - 37 min

Ds. J.J. ten Brinke | Er bij gerekend | Psalm 87 en Openbaring 21

2022-11-08 - 31 min

Ds. E. Meijer | Laaiend enthousiast | Romeinen 12:11

2022-11-07 - 59 min

Ds. B.L.P. Tramper | De Heilige Geest: goddelijke Trooster | 1 Korinthe 2

2022-11-06 - 50 min

Ds. F. van Binsbergen | Ons leven als liturgie voor God | Openbaring 12: 1-12

2022-11-05 - 40 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Wat zoek je? | Johannes 1:39-40

2022-11-04 - 42 min

Ds. J.J. ten Brinke | Het geheim van het huwelijk, de Liefde van Christus |Efeze 5:32

2022-11-03 - 34 min

Ds. A.D.L. Terlouw | Op het strijdveld | Richteren 7:1-22

2022-11-02 - 37 min

Dr. J.B. ten Hove | Zegen in een onveilige wereld |Genesis 14:1

2022-11-01 - 44 min

Ds. E. Meijer | Een berg zonden | Genesis 9:18-29

2022-10-31 - 52 min

Dr. W. van Vlastuin | Gedoopt | Romeinen 6:3 en 4

2022-10-30 - 53 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Single, maar niet alleen | 1 Korinthe 7

2022-10-29 - 43 min

Ds. M. Messemaker | Toekomst vol van hoop | Openbaring 4

2022-10-28 - 43 min

Ds. G.A. van den Brink | Leven onder de zon | Prediker 11:3b

2022-10-27 - 57 min

Ds. M.L. Dekker | Lazarus aan de tafel met Christus | Johannes 12:1-2, 10-11

2022-10-26 - 35 min

Ds. A.J. Kunz | Vast vertrouwen op God | Psalm 13:6

2022-10-25 - 48 min

Ds. J.C. Breugem | Wat doe je hier? | 1 Koningen 19 : 9-18

2022-10-24 - 37 min

Ds. P.D. Teeuw | Totdat de zon onderging | Exodus 17:12b

2022-10-23 - 36 min

Ds. M. Messemaker | Als het licht uit gaat! | Markus 15:33,34

2022-10-22 - 46 min

Dr. H. van den Belt | Christus heeft ons verlost | Galaten 3:13

2022-10-21 - 55 min

Ds. A.A.F. van de Weg | De troost van Gods Vaderlijke voorzienigheid | Romeinen 8:28-39

2022-10-20 - 49 min

Ds. J.J. ten Brinke | Rechtvaardig | Psalm 51 en Lukas 18

2022-10-19 - 51 min

Ds. J.C. de Groot | Een rijkdom van genade | Titus 1:10-16 en 3:1-11

2022-10-18 - 44 min

Dr. H. van den Belt | De brede en de smalle weg | Mattheüs 7 vers 13 en 14

2022-10-17 - 55 min

Ds. B.L.P. Tramper | Uitzien naar Christus wederkomst | Mattheüs 24:1-14

2022-10-16 - 40 min

Ds. G.A. van den Brink | Blij met uitverkiezing? | Lukas 10:1-20

2022-10-15 - 39 min

Ds. H.J.T. Lubbers | 2 Samuel 11:1

2022-10-14 - 39 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Stroom van geestelijke zegeningen | Efeze 1

2022-10-13 - 37 min

Ds. M. Messemaker | Enthousiasme |Romeinen 12:11,12a

2022-10-12 - 40 min

Ds. J.J. ten Brinke | Leeft u? | Romeinen 12:11

2022-10-11 - 47 min

Dr. H. van den Belt | Genade en kracht | 2 Korinthe 12

2022-10-09 - 42 min

Ds. F. van Binsbergen | Jezus is echt en eeuwig God | Hebreeën 1

2022-10-08 - 48 min

Ds. E. Meijer | Een nieuw begin | Genesis 8:1- 9:7

2022-10-07 - 47 min

Dr. J.B. ten Hove | Schat(rijk) | Mattheüs 13:44-46

2022-10-06 - 43 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Geen vals getuigenis spreken | Deuteronomium 19, Efeze 4

2022-10-05 - 44 min

Ds. W.P. Emaus | Of schonkt gij mij de hulp van uwen Geest | Romeinen 8:18-30

2022-10-04 - 49 min

Ds. M.L. Dekker | In stilheid en vertrouwen op de Heere | Psalm 131:2

2022-10-03 - 19 min

Ds. F. van Binsbergen | Eten en drinken van Jezus | Johannes 6:55-56

2022-10-02 - 36 min

Dr. J.B. ten Hove | Van altaar naar altaar |Genesis 12:9-3:4

2022-10-01 - 26 min

Ds. E. Meijer | Gespaard in Gods oordeel over de zonde | Genesis 7:1-24

2022-09-30 - 43 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Een hoopvolle toekomst| 1 Korinthe 15:50-58

2022-09-29 - 45 min

Ds. G.A. van den Brink | De vreugde van het eeuwige leven | Job 42:12a

2022-09-28 - 49 min

Ds. J.C. de Groot | Gebed om haastige hulp | Psalm 70

2022-09-27 - 53 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Een man naar Gods hart | 1 Petrus 3:7

2022-09-26 - 33 min

Ds. F. van Binsbergen | 'Mijn ziel klampt zich aan U vast | Psalm 63

2022-09-25 - 41 min

Ds. G.A. van den Brink | Over troosten en verdriet | Job 2:11-13

2022-09-24 - 20 min

Ds. A. Th. van Olst | Habakuk 2:1-4 | Leven bij Gods belofte

2022-09-23 - 39 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Lang leve de rustdag: je ziel onderhouden | Jesaja 58:13 en 14

2022-09-22 - 45 min

Ds. J.J. ten Brinke | Het Heilige gebeurd| Leviticus 1-7

2022-09-21 - 45 min

Dr. H. van den Belt | Kracht in zwakheid | 2 Korinthe 12:9

2022-09-20 - 38 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Ik ben gelukkig, ongetrouwd | Mattheüs 19 en 1 Korinthe 7

2022-09-19 - 40 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Eerbied voor het leven! | Mattheüs 5:21-26

2022-09-18 - 49 min

Ds. J. IJsselstein | De dankbaarheid | Jakobus 2 en Zondag 32

2022-09-17 - 45 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Wie ben ik echt?! | Jeremia 17:5-8

2022-09-16 - 45 min

Dr. J.B. ten Hove | De werking van het zuurdeeg | Mattheüs 13:10-17

2022-09-15 - 45 min

Ds. J.J. ten Brinke | Als het heilige vuur ontbreekt |Leviticus 10:3

2022-09-14 - 51 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Het wonder van de gemeente | Efeze 1: 3-4

2022-09-13 - 56 min

Ds. M. Klaassen | Dansen op een vulkaan | Daniël 5

2022-09-12 - 40 min

Ds. G.A. van den Brink | Wij hebben een voorspraak | 1 Johannes 2:1b

2022-09-11 - 39 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Denken vanuit Christus en uitzien naar de toekomst | Exodus 31:12-17

2022-09-10 - 52 min

Ds. E. Meijer | Gevolgen van zonde: oordeel en hoop | Genesis 3:1-21 en Openbaring 12:1-18

2022-09-09 - 56 min

Ds. J. IJsselstein | Op een splitsing van 2 wegen | Numeri 10:29-32

2022-09-08 - 42 min

Dr. H. van den Belt | De nauwe poort en de smalle weg | Mattheüs 7: 1-14

2022-09-07 - 41 min

Ds. M. Messemaker | Gebed om hulp | Psalm 142

2022-09-06 - 51 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Een loflied op Gods genade | Efeze 1: 5-7a

2022-09-05 - 45 min

Dr. J.B. ten Hove | Schatrijk | Mattheüs 13

2022-09-04 - 34 min

Ds. H.J.T. Lubbers | De vreze des Heeren |Psalm 34:12

2022-09-03 - 43 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Is God op doorreis? | Jeremia 14:8

2022-09-02 - 46 min

Ds. E. Meijer | De bomen in de hof van Eden | Openbaring 22:1-15

2022-09-01 - 48 min

Ds. J. IJsselstein | Leven als christen | Lukas 10:38-42

2022-08-31 - 22 min

Ds. A. Th. van Olst | Mozes' laatste woorden over de eeuwige God | Deuteronomium 34:27a

2022-08-30 - 50 min

Ds. B.L.P. Tramper | Gelijkenis van de twee verloren zonen | Lukas 15:11-32

2022-08-29 - 31 min

Ds. F. van Binsbergen | Jezus laat zien dat geloven een zaak van het hart is | Mattheus 15:21-31

2022-08-28 - 43 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Sterk in de Heere | 1 Samuël 30:1-19

2022-08-27 - 37 min

Ds. J.J. ten Brinke | Niet wandelen naar het vlees, maar naar de Geest | Romeinen 8

2022-08-26 - 40 min

Ds. J.M. Molenaar | Als het oog niet ziet | Johannes 1

2022-08-25 - 34 min

Ds. M. van Dam | 1 Korinthe 5

2022-08-24 - 33 min

Ds. F. van Binsbergen | Het lied van de boog | 2 Samuel 1: 17-27

2022-08-23 - 37 min

Ds. J.J. ten Brinke | De Heere zegene u |Numeri 6:22-27 Lukas 24:50,51

2022-08-22 - 54 min

Ds. B.L.P. Tramper | Jezus neergedaald tot in de hel? | Psalm 116

2022-08-21 - 57 min

Dr. H. van den Belt | De steen van Jacob | Genesis 28 en 1 Koningen 12

2022-08-20 - 39 min

Ds. H.J.T. Lubbers | De bekering van Saulus | Handelingen 9 : 1-9

2022-08-19 - 55 min

Ds. M. Klaassen | Heilige seksualiteit | 1 Korinthe 6: 9-20

2022-08-18 - 37 min

Ds. G.A. van den Brink | Wat verwachten wij van Jezus | Johannes 5:6

2022-08-17 - 43 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Weeg je woorden | Mattheüs 5, 23

2022-08-16 - 53 min

Ds. C.G. Vreugdenhil | Jezus is de voorspraak bij de Vader | 1 Johannes 1 & 2

2022-08-15 - 47 min

Ds. J. IJsselstein | De barmhartige Samaritaan Lukas 11:25-37

2022-08-14 - 55 min

Ds. J.C. de Groot | Het volgen van Jezus | Johannes 1: 35 - 50

2022-08-13 - 29 min

Ds. A. Th. van Olst | Ik geloof... het opstaan van de dood | Apostolische Geloofsbelijdenis artikel 11

2022-08-12 - 46 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Met het oog op Christus en de gemeente |Efeze 5:32

2022-08-11 - 52 min

Ds. M. Klaassen | Gods werk gaat door! | Zacharia 4: 1-14

2022-08-10 - 50 min

Ds. M. Klaassen | Het huwelijk (4) | Maleachi 2: 10-17

2022-08-09 - 47 min

Dr. J.B. ten Hove | Christus als Rechter | Openbaring 20

2022-08-08 - 41 min

Ds. J. J. ten Brinke | Ik geloof of ik geloof het wel? | Zondag 21

2022-08-06 - 26 min

Ds. A. Th. van Olst | Wakker de gave aan die God je schonk | 2 Timotheüs 1:6-8

2022-08-05 - 46 min

Ds. M. Messemaker | Van dood naar levend. |2 Kon 4:31-37

2022-08-04 - 45 min

Ds. G.A. van den Brink | Blij zijn met de genade van God |Handelingen 11:19-26|

2022-08-03 - 40 min

Ds. F. van Binsbergen | Leren van Paulus: het Goede Nieuws brengen (2) | Handelingen 17:15-34

2022-08-02 - 52 min

Ds. C.J. Rijswijk | God is heilig| Openbaring 4:1-5:5

2022-08-01 - 44 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Houdt Gods Naam hoog! | Kolossensen 3:10-17

2022-07-31 - 42 min

Ds. J. Koppelaar | Hoop op de zaligheid | 1 Petrus 1:3 – 25

2022-07-30 - 27 min

Ds. A. Th. van Olst | Schatbewaarders | 2 Timotheüs 1:14

2022-07-29 - 55 min

Ds. B.L.P. Tramper | Hoop op God | Psalm 43:4

2022-07-28 - 42 min

Ds. J.C. de Groot | Bij de Koning aan tafel | Hooglied 1:9-10, 12-14

2022-07-27 - 36 min

Ds. M. Messemaker | 2 Koningen 4:27-37

2022-07-26 - 42 min

Ds. E. Meijer | Laten wij samen Zijn Naam danken en prijzen! | Psalm 103

2022-07-25 - 41 min

Ds. F. van Binsbergen | Leren van Paulus: Hoe breng je het Goede Nieuws? | Handelingen 17:22-27

2022-07-24 - 52 min

Ds. J. Koppelaar | Is de verzegeling met de Heilige Geest een bijzondere ervaring of ‘second blessing’? | Efeze 1:13,14

2022-07-23 - 38 min

Ds. J.J. ten Brinke | Vrees de Heere uw God| Deuteronomium 6

2022-07-22 - 34 min

Ds. A. Th. van Olst | Geloof jij in de vergeving van zonden? | Apostolische Geloofsbelijdenis artikel 10

2022-07-21 - 38 min

Ds. G.A. van den Brink | Geloven in het Evangelie | 1 Korinthe 15: 1-11

2022-07-20 - 28 min

Ds. E. Meijer | Van Pascha naar Avondmaal | Lukas 22:7-20

2022-07-19 - 48 min

Ds. B.L.P. Tramper | God is heilig | Handelingen 4 en 5

2022-07-18 - 30 min

Ds. M. Klaassen | Gebed om vreugde | Psalm 51:14a

2022-07-17 - 21 min

Ds. M. Messemaker | 2 Koningen 4:18-27

2022-07-16 - 40 min

Ds. J.J. ten Brinke | Rijk in God |Romeinen 8:17

2022-07-15 - 24 min

Ds. A. Th. van Olst | De liefde van God in ons hart | Romeinen 5:5

2022-07-14 - 50 min

Ds. B.L.P. Tramper | Verheug je in je Heiland | Handelingen 2: 37-47

2022-07-13 - 30 min

Ds. F. van Binsbergen | Doorgrond mij God en ken mij! | Psalm 39:22-23

2022-07-12 - 43 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Geboren in bezet gebied | 1 Petrus 5:8-9

2022-07-11 - 53 min

Ds. M. Klaassen | Wat is oprecht berouw? | Psalm 51:1-7

2022-07-10 - 41 min

Ds. M. Messemaker | Waarom ga jij naar Hem toe? | 2 Koningen 4 : 23

2022-07-09 - 38 min

Ds. J.C. de Groot | Profetie van de verlossing | Hooglied 1:2

2022-07-08 - 40 min

Ds. J.J. ten Brinke | Door de Geest geleidt | Romeinen 8:14

2022-07-07 - 45 min

Dr. J.B. ten Hove | De zegen van Jezus | Handelingen 3: 12-26

2022-07-06 - 36 min

Ds. A. Th. van Olst | Ik geloof... in de kerk | Apostolische Geloofsbelijdenis artikel 9

2022-07-05 - 55 min

Ds. J. IJsselstein | Een beurtzang van liefde |Hooglied 1:13-17

2022-07-04 - 35 min

Ds. H.J.T. Lubbers | Op de vlucht | 1 Samuel 19

2022-07-03 - 38 min

Ds. E. Meijer | Leven volgens het tijdperk van de Heilige Geest | Hebreeën 8:1-13

2022-07-02 - 46 min

Ds. M. Klaassen | Geloven en belijden | Romeinen 10:1-13

2022-07-01 - 29 min

Ds. A. Th. van Olst | 'Ik geloof in de Heilige Geest' | Apostolische Geloofsbelijdenis artikel 8

2022-06-30 - 44 min

Ds. J. IJsselstein | De altijd blijvende Koning en Hogepriester| Hebreeën 4: 14-16

2022-06-29 - 49 min

Ds. J.C. de Groot | Jezus ben je voor of tegen | Lukas 18

2022-06-28 - 43 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Profielschets van een bijbelse gemeente | Handelingen 2:1b

2022-06-27 - 48 min

Ds. M.M. van Campen | Jezus leeft en wij met Hem | Johannes 11:38-44

2022-06-26 - 34 min

Ds. F. van Binsbergen | Door de Geest van God geleid | Romeinen 8:14-16

2022-06-25 - 51 min

Ds. M. Klaassen | Een gebed om herstel | Psalm 85

2022-06-24 - 29 min

Ds. A. Th. van Olst | Wat betekent het dat Hij komt om te oordelen? | Apostolische Geloofsbelijdenis artikel 7

2022-06-23 - 47 min

Ds. M. Messemaker | Jesaja 44:1-5

2022-06-22 - 38 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Pinksteren: feest van vervulling | Handelingen 2:1a

2022-06-21 - 40 min

Ds. F. van Binsbergen | Getuige zijn... ná Pinksteren | Johannes 16:7-11

2022-06-20 - 48 min

Ds. M. Klaassen | Wat doet Jezus nu? | Romeinen 8: 28-39

2022-06-19 - 40 min

Ds. A.D. Fokkema | Christus vraagt om een geloofsbelijdenis | Markus 9:14-29

2022-06-18 - 43 min

Ds. J.J. ten Brinke | Pinksterkracht | Romeinen 8:1-4

2022-06-17 - 22 min

Ds. A. Th. van Olst | De vrede van Christus | Johannes 14:27

2022-06-16 - 32 min

Ds. E. Meijer | De grote belofte om de grote opdracht uit te kunnen voeren | Lukas 24:44-49

2022-06-15 - 49 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Trouw: Gaan voor trouw | Lukas 10:33-37

2022-06-14 - 57 min

Ds. J.C. de Groot | Lukas 24:25-27

2022-06-13 - 31 min

Ds. M. Messemaker | Zacharia 12:9-13:1

2022-06-12 - 41 min

Ds. M. Klaassen | Gods hartelijke wens | Deuteronomium 5:29

2022-06-11 - 42 min

Ds. F. Van Binsbergen | Amazing Grace! | 2 Koningen 5:1-14

2022-06-10 - 24 min

Ds. A. Th. van Olst | Leven onder leiding van de Heilige Geest | Handelingen 21:1-14

2022-06-09 - 69 min

Ds. M. Pronk | De stad Jeruzalem | Nehemia 11:1-24

2022-06-08 - 48 min

Ds. J. Koppelaar | Met Christus verborgen in God | Kolossenzen 3:1-17

2022-06-07 - 48 min

Ds. A.A.F. van de Weg | De Pinkstervrucht | Galaten 5:22

2022-06-06 - 91 min

Ds. J.W. van Estrik | God zal Zijn waarheid nimmer krenken | Genesis 50:24-25

2022-06-05 - 26 min

Ds. A. Th. van Olst | Zoek de vrede voor de stad | Jeremia 29:7

2022-06-04 - 43 min

Dr. H. van den Belt | Hoe leidt God ons tot Christus? | Handelingen 8

2022-06-03 - 43 min

Ds. J. IJsselstein | De roep van de opperste Wijsheid |Spreuken 1:22-23

2022-06-02 - 34 min

Ds. F. van Binsbergen | De Geest geeft een voorschot | Romeinen 8:22-32

2022-06-01 - 45 min

Ds. M. Klaassen | Nicodemus en de wedergeboorte | Johannes 3:1-8

2022-05-31 - 33 min

Ds. A. Th. van Olst | Hemelvaart en Heerschappij | Apostolische Geloofsbelijdenis artikel 6

2022-05-30 - 40 min

Ds. G.A. van den Brink | Wat geloven we van de Heilige Geest? | 1 Johannes 5:1-13

2022-05-29 - 53 min

Ds. M.C. Schreur | Hebt gij Mij lief?! | Johannes 21:15-17

2022-05-28 - 40 min

Ds. E. Meijer | De mensen met wie we het Evangelie delen | 2 Korinthe 5:11a

2022-05-27 - 48 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Een nieuw tijdperk is aangebroken | Handelingen 1:13 en 14

2022-05-26 - 40 min

Ds. F. van Binsbergen | U zult Mijn getuigen zijn... | Handelingen 1:6-8

2022-05-25 - 42 min

Ds. M. Messemaker | Bidden als een Jona | Jona 2:1

2022-05-24 - 47 min

Ds. J. IJsselstein | Beginnende van Jeruzalem |Lukas 24:47

2022-05-23 - 26 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Komen in verwondering | Johannes 21:12

2022-05-22 - 30 min

Ds. E. Meijer | Leef voor het Koninkrijk van God! | Lukas 12: 13-34

2022-05-21 - 46 min

Ds. M. Messemaker | Volle verzekering | Romeinen 8:28-39

2022-05-20 - 44 min

Ds. G.A. van den Brink | De wereld is Jezus' akker | Mattheüs 13:24

2022-05-19 - 39 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Leven van Zijn liefde | Lukas 24:33-25

2022-05-18 - 29 min

Ds. E. Meijer | Het nut van de opstanding | Romeinen 6:1-14

2022-05-17 - 40 min

Ds. H.J.T. Lubbers | God vraagt gehoorzaamheid | 1 Samuël 16

2022-05-16 - 42 min

Ds. F. van Binsbergen | Opnieuw geboren... en dan? | 1 Petrus 1:13-19

2022-05-15 - 43 min

Ds. M. Messemaker | Niets kan ons scheiden van de liefde van God | Romeinen 8:38 en 39

2022-05-14 - 51 min

Dr. H. van den Belt | Hoe kunnen wij het Licht verspreiden? | Handelingen 26

2022-05-13 - 22 min

Ds. A. Th. van Olst | Wees standvastig! | 1 Korintiërs 15:58

2022-05-12 - 42 min

Ds. A.A.F van de Weg | Onze denkbeelden van God | Romeinen 10:6-21

2022-05-11 - 42 min

Ds. F. van Binsbergen | De kracht van het gebed | Jakobus 5:13-20

2022-05-10 - 50 min

Ds. J. IJsselstein | Jezus verschijnt aan de discipelen | Lukas 24:36-46

2022-05-09 - 47 min

Ds. J.C. de Groot | Jezus, het Licht der wereld | Johannes 12: 44-47

2022-05-08 - 45 min

Dr. J.B. ten Hove | Het anker van de hoop | Hebreeën 6:4-20

2022-05-07 - 58 min

Ds. M. Klaassen | De opstanding en het Evangelie | 1 Korinthe 15: 5-10

2022-05-06 - 29 min

Ds. A. Th. van Olst | Met Christus levend gemaakt | Efeze 2:5

2022-05-05 - 45 min

Ds. A.A.F. van de Weg | De rijkdom van een godvrezend leven | 1 Petrus 1:17-21

2022-05-04 - 29 min

Ds. F. van Binsbergen | “Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd…” | Johannes 21: 15-25

2022-05-03 - 47 min

Ds. J. IJsselstein | Opgestaan van de doden | Lukas 24:1-12 |

2022-05-02 - 46 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Zicht op Gods perspectief | Mattheüs 28:18-20

2022-05-01 - 53 min

Ds. J.C. de Groot | Waarom we in de opstanding van de doden geloven | 1 Korinthe 15:1-4

2022-04-30 - 47 min

Ds. L. Schaafsma | Wat geeft de opstanding van de Heere Jezus Christus. | Joh 20: 19-23

2022-04-29 - 53 min

Ds. A.A.F. van de Weg | Een man naar Gods hart | 1 Petrus 3:7

2022-04-28 - 39 min

Ds. A. Th. van Olst | Paulus' prediking van Pasen in Athene | Handelingen 17:31

2022-04-27 - 36 min

Ds. F. van Binsbergen | “Houd Mij niet vast!" | Johannes 20:11-18

<