Een preek voor elke dag

Bedankt!

Elke dag een nieuwe preek! Thuis of onderweg luisteren naar de Bijbel en de uitleg er van was nog nooit zo eenvoudig. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofstoerusting.nl

Geloofstoerusting is in 2012 opgericht door Maarten Baan en Marcel Vroegop met als doel om jongeren toe te rusten om God te verheerlijken, Jezus te volgen en elkaar te dienen. Bij Geloofstoerusting kunnen christenen terecht voor verdiepende artikelen, preken, boeken, video’s en andere Bijbelgetrouwe materialen. Veel materialen zijn vertaald vanuit het Engels, maar er raken ook steeds meer Nederlandse predikanten en sprekers betrokken bij de bediening van Geloofstoerusting.

Van een digitaal platform is Geloofstoerusting in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een beweging die jongeren en ouderen verenigt in hun verlangen om God te dienen en op diverse plaatsen in het land activiteiten organiseert. Het is een vreugde om te zien hoe God het werk van Geloofstoerusting gebruikt om de onwankelbare vreugde en de rijkdom van Zijn genade uit te delen aan jongeren én ouderen. Soli Deo Gloria!

Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar geloofstoerusting.nl/doneren

Ds. J.J. IJsselstein | Het laatste van de vernedering van de Heere Jezus Christus |Mattheus 27:33-50


2021-09-18 - 0:53u

Ds. J.J. IJsselstein | Het laatste van de vernedering van de Heere Jezus Christus |Mattheus 27:33-50

2021-09-17 - 0:35u

Ds. E. Meijer | God maakt alle dingen nieuw en komt met heel de schepping tot Zijn doel | Openbaring 20

2021-09-16 - 0:54u

Ds. M. Klaassen | Een heilige naam | Prediker 5:1-6

2021-09-15 - 0:36u

Ds. J.M. Molenaar | Kordaat?! | Esther 1:8 en 12a

2021-09-14 - 0:39u

Ds. J.J. ten Brinke | Uw Heere komt | Jesaja 40:10-11

2021-09-13 - 0:36u

Ds. P.D.J. Buijs | Open deuren in Europa | Handelingen 16 : 1 – 15

2021-09-12 - 0:52u

Ds. J. IJsselstein | De Heere Jezus in onze plaats | Jesaja 53 |

2021-09-11 - 0:45u

Ds. A.A.F. van de Weg | 'Goedheid' | Galaten 5:22

2021-09-10 - 0:39u

Dr. G.A. van den Brink | Een discussie in de hel | Lukas 16:29

2021-09-09 - 0:34u

Ds. A. Th. van Olst | Herders van de kudde | 1 Petrus 5:1-5a

2021-09-08 - 0:50u

Ds. A.A.F. van de Weg | 'Vriendelijkheid' | Galaten 5:22

2021-09-07 - 0:59u

Ds. J. Koppelaar | Vrijheid! | Galaten 5

2021-09-06 - 0:45u

Dr. G.A. van den Brink | Het vergezicht van God | Mattheüs 5: 45b

2021-09-05 - 0:24u

Ds. A. Th. van Olst | Rijk in God | Lukas 12:13-21

2021-09-04 - 0:19u

Ds. A. Th. van Olst | Kan God van zo veel kwaad iets goeds maken? | Habakuk 1:5-17

2021-09-03 - 0:17u

Ds. A. Th. van Olst | Hoelang? En waarom grijpt U niet in? | Habakuk 1:1-4

2021-08-30 - 0:41u

Ds. A.A.F. van de Weg | Het gescheurde voorhangsel | Mattheüs 27:51a (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-29 - 0:41u

Ds. A.A.F. van de Weg | Gods zorg voor elke dag | Exodus 25:30 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-28 - 0:44u

Ds. A.A.F. van de Weg | Bidden in crisistijd | Exodus 30:1-10 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-27 - 0:44u

Ds. A.A.F. van de Weg | Leven bij het wasvat | Exodus 30:17-21 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-26 - 0:47u

Ds. A.A.F. van de Weg | Gods geschenk van de gouden kandelaar | Exodus 25:31-40 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-25 - 0:23u

Ds. A.A.F. van de Weg | Cirkelen rond het altaar | Exodus 27:1-2 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-24 - 0:36u

Ds. A.A.F. van de Weg | De poort in de voorhof | Exodus 27:16 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-23 - 0:46u

Ds. A.A.F. van de Weg | God in ons midden | Exodus 25:8 en 22 (Prekenserie Tabernakel)

2021-08-22 - 0:45u

De vreugde van het eeuwige leven | Job 42:12a | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-21 - 0:42u

Antwoord uit een onweer | Job 38 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-20 - 0:39u

Waarom zou je eerlijk leven? | Job 27:6 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-19 - 0:43u

God met eigen ogen zien | Job 19:25-27 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-18 - 0:43u

Een God van ver, een God van dichtbij | Job 10:4-7 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-17 - 0:35u

Als je bang bent voor een antwoord | Job 9:16 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-16 - 0:20u

Is er antwoord als ik roep? | Job 5:1 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-15 - 0:41u

De bevindelijke Elifaz | Job 4:17 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-14 - 0:44u

Maar ach hoewel mijn ziel dit weet... | Job 4:5-7 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-13 - 0:43u

Huid voor huid | Job 2:4-5 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-12 - 0:41u

Over troosten en verdriet | Job 2:11-13 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-11 - 0:41u

Zeg God vaarwel! | Job 2:9-10 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-10 - 0:37u

Satan in de hemel | Job 1:20-22 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)

2021-08-07 - 0:38u

Dr. G.A. van den Brink | Doodsbang voor het leven | Job 3:25 (Prekenserie Job)

2021-08-06 - 0:19u

Ds. A. Th. van Olst | Nochtans juichen | Habakuk 3:16-19 (Prekenserie Habakuk)

2021-08-05 - 0:19u

Ds. A. Th. van Olst | Gelovig gebed als poort naar de vreugde | Habakuk 3:2 (prekenserie Habakuk)

2021-08-04 - 0:21u

Ds. A. Th. van Olst | Leven bij Gods belofte | Habakuk 2:1-4 (Prekenserie Habakuk)

2021-08-03 - 0:19u

Ds. A. Th. van Olst | Kan God van zo veel kwaad iets goeds maken? | Habakuk 1:5-17 (Prekenserie Habakuk)

2021-08-02 - 0:17u

Ds. A. Th. van Olst | Waarom doet U er niets aan? | Habakuk 1:1-4 (Prekenserie Habakuk)

2021-08-01 - 0:51u

Ds. A.A.F. van de Weg | Wie goed doet, God ontmoet | 1 Petrus 3:8-12

2021-07-31 - 0:58u

Ds. B.L.P. Tramper | Wat is uw enige troost? | Jesaja 40:1-11

2021-07-30 - 0:37u

Ds. M.K. de Wilde | Oproep om te groeien in zekerheid | 2 Petrus 1:10

2021-07-29 - 0:41u

Ds. G.A. van den Brink | In gesprek met een rechtvaardig God | Genesis 18:24

2021-07-28 - 0:26u

Ds. C.G. Vreugdenhil | Verzoening en gehoorzaamheid | 1 Johannes 2:2-3

2021-07-27 - 0:56u

Ds. B.L.P. Tramper | Titel en tekst nog toevoegen

2021-07-26 - 0:44u

Ds. A.A.F. van de Weg | Worden als een kind | Galaten 5:22

2021-07-25 - 0:50u

Ds. G. Herwig | Dienstvaardig tot Gods eer | Kolossenzen 3 : 17, 20 – 21

2021-07-24 - 0:54u

Ds. M. Klaassen | Verstrooiing – verkondiging – vrucht | Handelingen 8: 4-8

2021-07-23 - 0:43u

Dr. J.B. ten Hove | Bidden tot onze Vader in de hemel | Mattheüs 6:5-15 en 7:7-12

2021-07-22 - 0:43u

Dr. J.B. ten Hove | Bidden tot onze Vader in de hemel | Mattheüs 6:5-15 en 7:7-12

2021-07-21 - 0:46u

Ds. J. IJsselstein | Glorie aan God | Psalm 29

2021-07-20 - 0:44u

Ds. P.D.J. Buijs | U zult niet doodslaan | Galaten 5:13–26

2021-07-19 - 1:06u

Ds. M. Klaassen | Beeldvorming: Over het juiste dienen van God | Exodus 32:1-8

2021-07-18 - 0:36u

Ds. J.J. ten Brinke | Waar moet het naartoe? | Efeze 4:15

2021-07-17 - 0:46u

Ds. M.M van Campen | Er is een God Die hoort | Psalm 147: 9

2021-07-16 - 0:35u

Ds. A. Th. van Olst | De vuurproef | 1 Petrus 4:12-19

2021-07-15 - 0:52u

Ds. M. Klaassen | Het blijft niet zoals het is… | Handelingen 8: 1-3

2021-07-14 - 0:45u

Ds. G.A. van den Brink | De vreugde van het eeuwige leven | Job 42:12a

2021-07-13 - 0:21u

Ds. A. Th. van Olst | Leven bij Gods belofte | Habakuk 2:1-4

2021-07-12 - 0:48u

Ds. B.L.P. Tramper | Niet ik maar Christus | Galaten 2:20

2021-07-11 - 0:34u

Ds. A. Th. van Olst | Toekomstgericht leven als christen | 1 Petrus 4:7-11

2021-07-10 - 0:33u

Ds. E. Meijer | Volharden in de gemeenschap en het breken van het brood | Handelingen 2:42 en 44-46

2021-07-09 - 0:37u

Ds. G.A. van den Brink | Wanneer vergaat de wereld? | Mattheus 24:1-14

2021-07-08 - 0:42u

Ds. P.D.J. Buijs | Man en vrouw in Gods schepping | Genesis 1 : 26 – 31

2021-07-07 - 0:42u

Dr. J.B. ten Hove | Wie is aan onze God gelijk? | Filippenzen 2:5-11

2021-07-06 - 0:40u

Ds. E. Meijer | Het imago en de groei van de eerste gemeente | Handelingen 2:43 en 47

2021-07-05 - 0:33u

Ds. A. Th. van Olst | Leven tot zegen voor anderen | Handelingen 28:1-10

2021-07-04 - 0:49u

Ds. J. IJsselstein | Aanwijzingen voor persoonlijk gebed | Psalm 5

2021-07-03 - 0:33u

Ds. B.L.P. Tramper | Leven van vrije genade | Galaten 1:1-9, 2:15-21

2021-07-02 - 0:27u

Ds. J.B. ten Hove | Christus verzoening en voorbeeld |Efeze 5:2a

2021-07-01 - 0:35u

Ds. J.J. ten Brinke | Wie dient U? |Jozua 24:1-28

2021-06-30 - 0:23u

Ds. A. Th. van Olst | Verlangen naar... | Handelingen 26:29

2021-06-29 - 0:52u

Ds. M. Schreuder | Jefta |Richteren 11:1-33

2021-06-28 - 0:29u

Ds. A. Th. van Olst | Leven naar de wil van God is niet gemakkelijk | 1 Petrus 4:1-6

2021-06-27 - 0:42u

Ds. J.M. Molenaar | De nacht van Abram…! | Genesis 15:6

2021-06-26 - 0:45u

Ds. M. Klaassen | Een Pinksterbelofte voor ons en onze kinderen | Jesaja 44: 1 - 5

2021-06-25 - 0:30u

Ds. A. Th. van Olst | Kom er maar voor uit! | 1 Petrus 3:13-17

2021-06-24 - 0:40u

Ds. J.M. Molenaar | De overheid: gave van God? | Romeinen 13:4a

2021-06-23 - 0:37u

Ds. J.B. ten Hove | Bedroef de Geest niet | Efeze 4:17-32

2021-06-22 - 0:21u

Ds. A. Th. van Olst | Leven onder leiding van de Heilige Geest | Handelingen 21:1-14

2021-06-21 - 0:56u

Ds. C.G. Vreugdenhil | De rijke verscheidenheid van het lichaam van Christus | Romeinen 12

2021-06-20 - 0:50u

Ds. M. Klaassen | Wat laat Johannes 3 ons zien?| Ezechiël 36 & Johannes 3

2021-06-19 - 0:51u

Ds. B.L.P. Tramper | Sterven om te leven | Galaten 2:19-20

2021-06-18 - 0:27u

Ds. A. Th. van Olst | Bang voor de boodschap | Handelingen 24:25

2021-06-17 - 0:45u

Ds. J.M. Molenaar | Als Abram je vader is…!? | Genesis 12: 1-4

2021-06-16 - 0:49u

Ds. M. Klaassen | Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven | Johannes: 14: 6

2021-06-15 - 0:42u

Ds. J.J. ten Brinke | Tegen de stroom in |Numeri 14:24

2021-06-14 - 0:48u

Ds. A.A.F. van de Weg | De Pinkstervrucht | Galaten 5:22

2021-06-13 - 0:47u

Ds. B.L.P. Tramper | In handen van de goede Samaritaan | Lukas 10:25-37

2021-06-12 - 0:49u

Ds. H.J.T. Lubbers | Vrees niet | Markus 5:36

2021-06-11 - 0:30u

Ds. A. Th. van Olst | Jezus drijft de demonen uit | Mattheüs 8:28-34

2021-06-10 - 0:42u

Ds. G.A. van den Brink | Jakob zegt: Het is genoeg | Genesis 45:1-9, 21-28

2021-06-09 - 0:42u

Ds. A.A.F. van de Weg | Zicht op Gods perspectief | Mattheus 28:16-20

2021-06-08 - 0:33u

Ds. A. Th. van Olst | Het goede christelijke leven | 1 Petrus 3:8-12

2021-06-07 - 0:44u

Dr. J.B. ten Hove | Waar verlang je naar? | Filippenzen 3:1-14

2021-06-06 - 0:34u

Ds. M.K. de Wilde | Wat heb ik aan de doop? | Mattheus 28 & Markus 10

2021-06-05 - 0:37u

Ds. J.P. Nap | Belijdenis door de Heilige Geest| Handelingen 2:14-21|

2021-06-04 - 0:34u

Ds. G.A. van den Brink | Hemels leven | Kolossenzen 3: 1-11

2021-06-03 - 0:48u

Ds. J. IJsselstein | De naam Jezus| Mattheus 1:18-25

2021-06-02 - 0:28u

Dr. G.C. Vreugdenhil | Jezus, Heiland voor gebroken harten |Jesaja 61 & Lukas 4:16-30

2021-06-01 - 0:35u

Ds. M.K. de Wilde | De verschijning van Jezus aan Johannes | Openbaring 1: 1-3 en 9-20

2021-05-31 - 0:34u

Ds. A. Th. van Olst | Het Evangelie brengt de stad in opschudding | Handelingen 19:23-40

2021-05-30 - 0:41u

Dr. J.B. ten Hove | De zegen van de Bron | Genesis 49:22

2021-05-29 - 0:53u

Ds. M. Klaassen | Het hogepriesterlijk gebed | Johannes 17:24

2021-05-28 - 0:46u

Ds. M. Messemaker | Gebed en verhoring | 2 Korinthe 12:8 en 9

2021-05-27 - 0:38u

Ds. J. IJsselstein | Wachten op de vervulling van de belofte | Handelingen 1:13-26

2021-05-26 - 0:50u

Ds. M. Klaassen | Leven na Pasen en Pinksteren: Niet zien, maar geloven | Johannes 20:29-31

2021-05-25 - 0:32u

Ds. A. Th. van Olst | 'Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alles vlees' | Handelingen 2:16-18

2021-05-24 - 0:27u

Ds. A. Th. van Olst | Ik zal u niet als wezen achterlaten... | Johannes 14:18

2021-05-23 - 0:41u

Ds. J.M. Molenaar | Pinksteren! | Numeri 11:29

2021-05-22 - 0:41u

Ds. M. Klaassen | Tussen Hemelvaart en Pinksteren | Handelingen 1: 12-14

2021-05-21 - 0:47u

Ds. A.A.F. van de Weg | Het evangelie van Hemelvaart | Johannes 14:1-6 en 15-17

2021-05-20 - 0:46u

Ds. M. Messemaker | De keuze van Abraham | Genesis 13

2021-05-19 - 0:36u

Ds. J.J. ten Brinke | Zijn naam zal voor eeuwig blijven | Psalm 72:17a

2021-05-18 - 0:40u

Ds. A. Th. van Olst | Christen zijn in het huwelijk | 1 Petrus 3:1-7

2021-05-17 - 0:53u

Ds. A.A.F. van de Weg | Wat is bekering? | 1 Petrus 2:25

2021-05-16 - 0:43u

Ds. J.J. ten Brinke | Volharding nodig | Hebreeën 10:19-39

2021-05-15 - 0:45u

Ds. H.J.T. Lubbers | Wat betekend het om volger van de Heere Jezus te zijn? |Markus 2:14|

2021-05-14 - 0:48u

Ds. J. IJsselstein | Het Vaderschap van God | Romeinen 8:31-39|

2021-05-13 - 0:44u

Ds. A.A.F. van de Weg | Een vrouw naar Gods hart | 1 Petrus 3:1-6

2021-05-12 - 0:32u

Ds. A. Th. van Olst | De kracht van het Evangelie | Handelingen 19:11-20

2021-05-11 - 0:42u

Ds. E. Meijer | De vrede van God moet heersen in onze harten | Kolossenzen 3:5-17

2021-05-10 - 0:51u

Ds. B.L.P. Tramper | Loof de Heere, mijn ziel | Psalm 103

2021-05-09 - 0:48u

Dr. J.B. ten Hove | Volg Mij | Johannes 21:19

2021-05-08 - 0:55u

Ds. M. Klaassen | Uw hart worde niet ontroerd | Johannes 14:1

2021-05-07 - 0:55u

Ds. C.G. Vreugdenhil | De inhoud van de dagelijkse bekering | Efeze 4:17-32

2021-05-06 - 0:41u

Ds. A.A.F. van de Weg | Leven zoals God het bedoeld heeft | 2 Korinthe 4:16 – 5:10

2021-05-05 - 0:32u

Ds. A. Th. van Olst | Het is Gods werk! | Handelingen 18:9-10

2021-05-04 - 0:44u

Ds. J. IJsselstein | Een tijdelijk verblijf en een eeuwige woning | 2 Kor 5-1-10

2021-05-03 - 0:41u

Ds. P.D.J. Buijs | Hoe maken wij de onbekende God bekend? | Handelingen 17 : 22 en 23

2021-05-02 - 0:48u

Ds. E. Meijer | Kolossenzen 3

2021-05-01 - 1:00u

Ds. M. Klaassen | Wij en onze afgoderij | Romeinen 1: 18-32

2021-04-30 - 0:27u

Ds. A. Th. van Olst | Wees niet bevreesd | Mattheüs 28: 5 en 10

2021-04-29 - 0:27u

Ds. A.A.F. van de Weg | Wat liefde doet... | Johannes 19:39

2021-04-28 - 0:39u

Ds. P.D.J. Buijs | De tabernakel, het huis van God | Exodus 25 : 8 en 9

2021-04-27 - 0:55u

Ds. C.G. Vreugdenhil | Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos | Openbaring 1:17 en 18

2021-04-26 - 0:57u

Ds. M. Klaassen | Geen andere goden (I) | Psalm 115

2021-04-25 - 0:39u

Ds. A. Th. van Olst | Paulus' prediking van Pasen in Antiochië | Handelingen 17: 31

2021-04-24 - 0:32u

Ds. A.A.F. van de Weg | Een dorstende Zaligmaker | Johannes 19:28

2021-04-23 - 0:52u

Ds. J. IJsselstein | Kolossenzen 3:1-17 | Nieuw leven.

2021-04-22 - 0:44u

Ds. Hak | De vrucht van Christus opstanding | 1 Petrus 1:3

2021-04-21 - 0:42u

Ds. E. Meijer | Met Christus gestorven om de zonde te doden | Kolossenzen 2:4-15

2021-04-20 - 0:39u

Ds. A. Th. van Olst | Paulus' prediking van Pasen in Athene | Handelingen 17:31

2021-04-19 - 0:38u

Ds. A.A.F. van de Weg | Vadervreugde | Jesaja 53:10

2021-04-18 - 0:42u

Ds. J.M. Molenaar | Orde en tucht!? | Mattheus 18:15

2021-04-17 - 0:46u

Ds. J.C. de Groot | Psalm 54

2021-04-16 - 0:43u

Ds. J.B. ten Hove | De les van het tarwegraan | Johannes 12 : 20-36

2021-04-15 - 0:38u

Ds. J. IJsselstein | Dichterbij God |

2021-04-14 - 0:43u

Ds. E. Meijer | God is veel meer dan Heilig en Rechtvaardig | Titus 3:4-7

2021-04-13 - 0:35u

Dr. P.J. Visser | Slinkse vragen en storende antwoorden | Lukas 10:25-37

2021-04-12 - 0:46u

Ds. C.G. Vreugdenhil | De biddende bouwer | Nehemia 2:17-20

2021-04-11 - 0:44u

Ds. P.D.J. Buijs | de dienst van de levende God | Deuteronomium 4:10-20 & Kolossenzen 1:9-15

2021-04-10 - 0:31u

Ds. A. Th. van Olst | In het voetspoor van Christus | 1 Petrus 2:18-25

2021-04-09 - 0:38u

Ds. J.M. Molenaar | Wat baden we nu eigenlijk?! | Markus 8: 34-35

2021-04-08 - 0:38u

Ds. E. Meijer | Goede werken: niet als reden, maar wel als doel | Titus 3:2, 5 en 8

2021-04-07 - 0:49u

Prop. Neervoort | Het verdriet van Jezus | Lukas 19:41-42a

2021-04-06 - 0:40u

Ds. J.B. ten Hove | Zie de mens! | Johannes 19:5

2021-04-05 - 0:47u

Ds C.G. Vreugdenhil | Jezus wordt gevangen genomen | Johannes 18:10-12

2021-04-04 - 0:39u

Ds. A.A.F. van de Weg | De missie van Jezus | Johannes 4:34

2021-04-03 - 0:50u

Ds. J. IJsselstein | Hoe de Heere Jezus bidt | Joh 17:11|