GoedBericht - Lezingen

Bedankt!

*GoedBericht* wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

Jom Kipoer 2023


2023-09-24 - 57 min

Jom Kipoer 2023

2023-09-22 - 86 min

de 4 koninkrijken in Daniel 2 en 7 (1)

2023-09-17 - 49 min

Jezus, de Christus!

2023-09-10 - 52 min

Elia op de Karmel (2)

2023-09-08 - 89 min

top secrets 1 – de geheimen van het Koninkrijk

2023-09-03 - 62 min

de zekerheid van onze 'erfenis'

2023-09-03 - 50 min

Gods voornemen van aeonen

2023-08-27 - 48 min

Elia op de Karmel (1)

2023-08-20 - 53 min

uitgehold en leeg

2023-08-13 - 48 min

Apollos, een kennismaking

2023-08-06 - 66 min

epi-gnosis: kennen en kennen is twee (3)

2023-08-01 - 54 min

epignosis: kennen en kennen is twee (2)

2023-07-30 - 56 min

epignosis: kennen en kennen is twee (1)

2023-07-23 - 49 min

Psalm 94: vaardig in het recht (2)

2023-07-16 - 55 min

Psalm 94: vaardig in het recht! (1)

2023-07-09 - 62 min

een nieuwe religie op komst?1

2023-07-02 - 57 min

Psalm 42/43 - het hijgend hert

2023-06-26 - 27 min

wakker & alert 5

2023-06-26 - 56 min

wakker & alert 4

2023-06-26 - 49 min

wakker & alert 3

2023-06-26 - 60 min

wakker & alert 2

2023-06-26 - 51 min

wakker & alert 1

2023-06-18 - 54 min

de proloog van Johannes

2023-06-11 - 50 min

de gelukkige hoop!

2023-06-04 - 65 min

de gelijkenis van de ponden

2023-05-29 - 35 min

Gods wil & raad (3)

2023-05-28 - 59 min

Gods wil & raad (2)

2023-05-27 - 52 min

Gods wil & raad (1)

2023-05-25 - 85 min

dood, opstanding en onsterfelijkheid (8)

2023-05-21 - 45 min

de val van Jericho

2023-05-19 - 88 min

de tijdlijn van het NT (3, slot)

2023-05-14 - 51 min

liefdesappelen voor moeders

2023-05-07 - 63 min

het geheim van de godsvrucht!

2023-05-07 - 50 min

duur betaald!

2023-04-30 - 60 min

bezinnen op bekeren

2023-04-27 - 95 min

dood, opstanding en onsterfelijkheid (7)

2023-04-23 - 57 min

als GOD ogen opent...

2023-04-20 - 94 min

de tijdlijn van het NT (2)

2023-04-16 - 46 min

één staat tot vier

2023-04-09 - 55 min

het onmiskenbare lege graf!

2023-04-02 - 59 min

tot zonde gemaakt

2023-03-30 - 95 min

dood, opstanding en onsterfelijkheid (6)

2023-03-26 - 46 min

anders, geen ander Evangelie

2023-03-19 - 42 min

stralende sterren!

2023-03-16 - 97 min

de tijdlijn van het NT (1)

2023-03-05 - 46 min

Paulus' ogen gebrandmerkt?

2023-03-05 - 61 min

Paulus & de messiaanse Joden

2023-02-26 - 58 min

de hel op aarde?!

2023-02-24 - 91 min

dood, opstanding en onsterfelijkheid (5)

2023-02-20 - 57 min

Absalom, Absalom! (2)

2023-02-20 - 56 min

Absalom, Absalom! (1)

2023-02-17 - 90 min

leert de Bijbel een platte aarde? (6) – de onderwereld in ‘Openbaring’

2023-02-12 - 57 min

jaloers op wat geen natie is

2023-02-05 - 69 min

was ‘de zonde’ Gods plan?

2023-01-29 - 46 min

de magiërs uit het Oosten (2)

2023-01-26 - 81 min

dood, opstanding en onsterfelijkheid (4)

2023-01-22 - 47 min

wie ben ik?

2023-01-19 - 84 min

leert de Bijbel een platte aarde? (5) - de onderwereld

2023-01-15 - 52 min

de verhoogde slang

2023-01-08 - 65 min

de magiërs uit het Oosten (1)

2022-12-25 - 54 min

de timing van Jezus' geboorte

2022-12-18 - 66 min

“door geloof” – een beperking?

2022-12-15 - 85 min

leert de Bijbel een platte aarde? (4)

2022-12-11 - 54 min

liefde is...

2022-12-04 - 69 min

het beest uit het land (3, slot)

2022-11-30 - 59 min

begrepen de profeten wat ze schreven?

2022-11-27 - 59 min

begrepen de profeten wat ze schreven?

2022-11-25 - 88 min

dood, opstanding & onsterfelijkheid (3)

2022-11-20 - 46 min

apologetiek is geen sorry

2022-11-17 - 78 min

leert de Bijbel een platte aarde? (3)

2022-11-13 - 51 min

de zoon van de hoveling

2022-11-06 - 30 min

uitverkoren & voorbestemd (vragenbeantwoording)

2022-11-06 - 53 min

uitverkoren & voorbestemd

2022-11-06 - 65 min

het beest uit het land (2)

2022-10-30 - 61 min

is de Bijbel een moeilijk boek?

2022-10-27 - 95 min

dood, opstanding & onsterfelijkheid (2)

2022-10-23 - 65 min

zoals klei...

2022-10-20 - 85 min

leert de Bijbel een platte aarde? (2)

2022-10-16 - 53 min

verdeeldheid om de Christus

2022-10-09 - 52 min

Jozef maakt zich bekend

2022-10-02 - 72 min

het beest uit het land (1)

2022-09-29 - 90 min

dood, opstanding & onsterfelijkheid (1)

2022-09-25 - 63 min

de beker van Jozef

2022-09-23 - 101 min

leert de Bijbel een platte aarde? (1)

2022-09-11 - 59 min

geopende vensters

2022-09-10 - 60 min

veertig jaren...

2022-09-04 - 53 min

niets uitgezonderd!

2022-09-04 - 55 min

het ABC van het Evangelie

2022-08-28 - 55 min

de rode draad kwijt

2022-08-21 - 68 min

hoe redt God vandaag?

2022-08-14 - 56 min

als God zijn aangezicht verbergt

2022-08-07 - 60 min

70 AD en daarna...

2022-07-31 - 56 min

psalmen, lofzangen & geestelijke liederen

2022-07-26 - 58 min

ziels vs. geest-ig lichaam

2022-07-26 - 46 min

de onthulling van een geheim

2022-07-17 - 49 min

Gods verbond met Noach

2022-07-10 - 61 min

Ananias & Saffira

2022-07-03 - 66 min

het 'onze Vader'

2022-06-26 - 51 min

alleen Jezus Christus en die gekruisigd?

2022-06-19 - 38 min

navolgers van God

2022-06-12 - 58 min

twintig jaar en daarna...

2022-06-05 - 58 min

de gezindheid van de Geest

2022-05-31 - 55 min

Fibonacci, Saulus en Paulus

2022-05-22 - 55 min

één doop!

2022-05-19 - 95 min

de ene God (4) - de kracht van de Allerhoogste

2022-05-15 - 43 min

laat God zich verbidden?

2022-05-08 - 55 min

alles in Christus!

2022-05-01 - 57 min

vanaf de moederschoot

2022-04-27 - 65 min

de Bijbel bewijst zichzelf! (4)

2022-04-24 - 58 min

oudsten & opzieners

2022-04-17 - 43 min

Maar nu: Christus is opgewekt… als eersteling!

2022-04-15 - 72 min

de ene God (3) - de Zoon van God

2022-04-10 - 62 min

Jezus' embargo

2022-04-03 - 61 min

het Evangelie van de besnijdenis (3, slot)

2022-03-30 - 76 min

de Bijbel bewijst zichzelf! (3)

2022-03-27 - 55 min

de goede belijdenis voor Pontius Pilatus

2022-03-20 - 43 min

Paulus, de Romein

2022-03-13 - 60 min

de God van de hoop!

2022-03-06 - 59 min

het Evangelie van de besnijdenis (2)

2022-03-06 - 49 min

nuchter in alles!

2022-03-03 - 83 min

de ene God (2) - het woord werd vlees

2022-02-27 - 52 min

gaat Rusland ook Israël aanvallen?

2022-02-23 - 93 min

de Bijbel bewijst zichzelf (2)

2022-02-21 - 50 min

staan en doorstaan

2022-02-20 - 51 min

verzoenen, wat is dat?

2022-02-13 - 65 min

de gelijkenis van de vijgenboom

2022-02-06 - 61 min

het Evangelie van de besnijdenis (1)

2022-02-06 - 51 min

de gezonde leer

2022-02-04 - 97 min

de ene God (1) - één God, de Vader

2022-01-30 - 56 min

meedoen of weigeren?

2022-01-27 - 80 min

de Bijbel bewijst zichzelf (1)

2022-01-23 - 46 min

de liefde van Christus dringt ons!

2022-01-16 - 60 min

ruiters op een wit paard (2)

2022-01-09 - 68 min

ruiters op een wit paard (1)

2022-01-02 - 53 min

de twee getuigen (3, slot)

2021-12-26 - 58 min

de Vredevorst op Davids troon

2021-12-05 - 60 min

de twee getuigen (2)

2021-12-03 - 72 min

Adam & Christus

2021-11-28 - 57 min

de beleving van de dood & 1Thessalonika 4

2021-11-21 - 56 min

de 70e week van Daniel - verleden of toekomst?

2021-11-14 - 59 min

de profetie van Jesaja 53 (deel 3, slot)

2021-11-07 - 59 min

de twee getuigen (1)

2021-11-05 - 63 min

hoe 'eeuwigheid' het Evangelie verduistert

2021-10-31 - 58 min

de profetie van Jesaja 53 (2)

2021-10-24 - 54 min

het teken van het Beest...

2021-10-17 - 60 min

is Christus ónze hogepriester?

2021-10-10 - 56 min

de profetie van Jesaja 53 (1)

2021-10-07 - 93 min

alle mensen (1) eind goed, al goed?

2021-10-03 - 60 min

Hebreeën 10:25 - stok achter de kerkdeur?

2021-09-26 - 57 min

overvloeiende in dankzegging!

2021-09-19 - 61 min

eeuwigheid of aeonen?

2021-09-12 - 62 min

van zielig tot geestig

2021-09-05 - 61 min

niemand heeft ooit God gezien

2021-09-05 - 52 min

standvastig te midden van desinformatie

2021-08-29 - 56 min

Mijn genade is u genoeg

2021-08-22 - 46 min

predikte Paulus 'afval van Mozes'?

2021-08-15 - 60 min

de tussenmuur afgebroken

2021-08-08 - 58 min

Jezus gaande over zee

2021-08-05 - 61 min

de eerstelingschoof

2021-08-05 - 66 min

Pascha & de ongezuurde broden

2021-08-01 - 57 min

in de gestalte Gods zijnde

2021-07-25 - 59 min

ongeveinsde liefde

2021-07-18 - 43 min

God is geen mensenkind...

2021-07-11 - 69 min

God als GOD verheerlijken en danken

2021-07-04 - 58 min

op welke dag komt de Heer? (5) als een dief…

2021-07-04 - 55 min

Paulus, drievoudig uniek!

2021-06-27 - 42 min

de bruiloft te Kana

2021-06-27 - 52 min

Rachab, de hoer (2)

2021-06-20 - 54 min

in Paulus' gehuurde woning

2021-06-13 - 56 min

Rachab, de hoer (1)

2021-06-06 - 65 min

op welke dag komt de Heer? (4) – wanneer uitgerekend?

2021-05-30 - 58 min

is het Evangelie hard?

2021-05-23 - 46 min

de geest getuigt en pleit!

2021-05-16 - 60 min

duimen voor Adoni-Bezek

2021-05-09 - 63 min

de wet & het nieuwe verbond (2)

2021-05-02 - 59 min

op welke dag komt de Heer? (3)

2021-04-25 - 58 min

de wet & het nieuwe verbond (1)

2021-04-18 - 57 min

onsterfelijk & onvergankelijk

2021-04-12 - 59 min

het lege graf & de getuigen

2021-04-11 - 59 min

het lege graf & de getuigen

2021-04-04 - 52 min

op welke dag komt de Heer? (2) – ten derde dage

2021-03-29 - 54 min

Vragen en Antwoorden: Pasen

2021-03-28 - 56 min

de zalving te Bethanië

2021-03-21 - 49 min

geroepenen - wie zijn dat?

2021-03-14 - 49 min

complot in het Sanhedrin

2021-03-07 - 64 min

op welke dag komt de Heer? (1)

2021-02-28 - 55 min

houdt God van alle mensen?

2021-02-21 - 45 min

die alléén onsterfelijkheid heeft

2021-02-14 - 62 min

koers houden (4) - de Schriften!

2021-02-07 - 40 min

GOD maakt dat ik lach

2021-01-31 - 62 min

koers houden (3) - maar jij!

2021-01-24 - 39 min

de jongeling te Naïn

2021-01-17 - 55 min

koers houden (2) - de ontmaskering

2021-01-10 - 57 min

koers houden (1) gevaarlijke tijden

2021-01-03 - 59 min

coronavirus uiting van Gods toorn?

2020-12-27 - 47 min

roemen in de hoop!

2020-12-20 - 55 min

als een lamp die schijnt in een duistere plaats

2020-12-13 - 53 min

vergeving in bloedvergieten?

2020-12-06 - 66 min

wat is waarheid?

2020-11-29 - 49 min

Genesis 1: oorsprong & bestemming

2020-11-26 - 41 min

geïnterviewd door Wolter Brakshoofden

2020-11-22 - 41 min

tegen de stroom in

2020-11-15 - 53 min

het zogenoemde verzoendeksel

2020-11-08 - 49 min

survival of the fittest

2020-11-01 - 57 min

Petrus over Paulus' brieven

2020-10-31 - 45 min

Luther & Gods gerechtigheid

2020-10-25 - 54 min

in den beginne was... het woord!

2020-10-18 - 42 min

gevangen en toch vrij!

2020-10-11 - 58 min

het bevel van de koning niet gevreesd

2020-10-04 - 56 min

het geloof van God

2020-10-04 - 52 min

integer & integriteit

2020-09-27 - 57 min

rust voor vermoeiden

2020-09-13 - 64 min

Psalm 19 - kostbaarder dan goud!

2020-09-06 - 62 min

complotten & de Bijbel

2020-08-30 - 57 min

wereld handelscentrum verhuist naar Irak

2020-08-23 - 47 min

het virus... van angst

2020-08-16 - 30 min

negatieve dingen, wat doe je daarmee?

2020-08-09 - 68 min

de bijlagen van ‘Richteren’ – wat voegen ze toe?

2020-08-02 - 65 min

geënt op de edele olijf

2020-07-26 - 46 min

het Evangelie beschaamt mij niet!

2020-07-19 - 23 min

GoedBericht in twintig minuten

2020-07-12 - 56 min

eindelijk!

2020-07-05 - 64 min

raak niet, smaak niet, roer niet aan

2020-06-27 - 67 min

peptalk of argumenteren?

2020-06-20 - 51 min

deugen de meeste mensen?

2020-06-13 - 53 min

gelijkvormig aan deze aeon?

2020-06-07 - 69 min

misleiding & bedrog

2020-05-30 - 41 min

zucht ook Gods geest?

2020-05-23 - 51 min

gelovig, wat is dat?

2020-05-16 - 59 min

gaat alles volgens plan?

2020-05-09 - 56 min

als geliefden niet geloven

2020-05-02 - 49 min

een raadselachtige opstanding...?

2020-04-26 - 49 min

beademing

2020-04-18 - 50 min

redding van de verderfelijke pest

2020-04-17 - 55 min

hoe te leven als de tijd nog kort is?

2020-04-12 - 63 min

is er herkenning in de opstanding?

2020-04-10 - 54 min

gelegd in een nieuw graf

2020-04-05 - 58 min

Jezus gaande over zee

2020-03-29 - 48 min

Intensive care

2020-03-15 - 54 min

chréstos & geschikt

2020-03-08 - 44 min

Edoms kaart gelegd (2)

2020-03-01 - 59 min

het kwade overwinnen - hoe?

2020-02-23 - 55 min

Edoms kaart gelegd (1)

2020-02-16 - 42 min

is er leven vóór de dood?

2020-02-09 - 60 min

is de hel tegenwoordig minder heet?

2020-02-02 - 74 min

het komende decennium (2)

2020-01-26 - 54 min

Woord, geloof & beleving

2020-01-19 - 43 min

Hoe verzoent God de wereld tot zich?

2020-01-12 - 59 min

is de Bijbel een leesboek?

2020-01-05 - 54 min

het komende decennium

2019-12-29 - 55 min

zoals voorzegd (2)

2019-12-15 - 52 min

een kind geboren, een zoon gegeven

2019-12-08 - 58 min

zoals voorzegd! (1)

2019-12-01 - 62 min

de man Gods uit Juda & de oude profeet (II)

2019-11-24 - 50 min

Jezus is Heer!

2019-11-17 - 46 min

misplaatst

2019-11-10 - 63 min

als zielig geestig wordt...

2019-11-03 - 59 min

de man Gods uit Juda & de oude profeet (I)

2019-10-27 - 59 min

Halloween & de leugen over de dood

2019-10-19 - 44 min

wat doet Christus nu? - Gerard Oudijn

2019-10-19 - 38 min

the happy man! - Menno Haaijman

2019-10-19 - 58 min

fout of fataal - André Piet

2019-10-19 - 24 min

mysterie of mist - Aart van Rijn

2019-10-13 - 55 min

de twee & de tien stammen (II)

2019-10-06 - 53 min

weest heilig...?

2019-10-06 - 46 min

loven is leven!

2019-09-29 - 58 min

de twee & de tien stammen (I)

2019-09-15 - 46 min

hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen?!

2019-09-08 - 56 min

door contacten en banden (deel 2)

2019-09-01 - 60 min

de verwarring van schuld en lot

2019-08-25 - 58 min

door contacten & banden (1)

2019-08-18 - 50 min

het geheim van enthousiasme

2019-08-11 - 61 min

de geest van het nieuwe verbond

2019-08-04 - 59 min

vanwaar de genderverwarring?

2019-07-28 - 55 min

de zonen Gods in Genesis 6 (II)

2019-07-21 - 48 min

gij zult niet begeren…?

2019-07-14 - 54 min

de zonen Gods in Genesis 6 (I)

2019-07-07 - 60 min

eerstelingen & en een volgende oogst (4)

2019-06-30 - 64 min

veertig dagen verschijnende

2019-06-23 - 56 min

de hoogste & de Allerhoogste

2019-06-16 - 43 min

de naam eer aandoen!

2019-06-09 - 50 min

de belofte van de ‘Parakleet’

2019-06-02 - 61 min

Pinksteren & de eerstelingen (3)

2019-05-26 - 35 min

samen met Christus (5) Maarn 2019

2019-05-26 - 55 min

samen met Christus (4) Maarn 2019

2019-05-25 - 62 min

samen met Christus (3) Maarn 2019

2019-05-25 - 58 min

samen met Christus (2) Maarn 2019

2019-05-24 - 61 min

samen met Christus (1) Maarn 2019

2019-05-19 - 44 min

door een dwáás woord

2019-05-12 - 56 min

Paulus in de profetie

2019-04-28 - 66 min

maar nu… Christus is opgewekt!

2019-04-14 - 57 min

hoe oud is de wereld?

2019-04-07 - 64 min

eerstgeborenen & eerstelingen (2)

2019-04-07 - 42 min

het script & de Auteur

2019-03-31 - 52 min

een stil en rustig leven leiden

2019-03-24 - 49 min

ik stá erop!

2019-03-17 - 41 min

Psalm 2 (deel 3) – vraag Mij en Ik geef je…

2019-03-16 - 31 min

Garderen – concordante verrassingen (M. Haaijman)

2019-03-16 - 37 min

Garderen – binnenin de heilige plaats (G. Oudijn)

2019-03-16 - 33 min

Garderen – de heilige plaats binnenkort (A.Piet)

2019-03-10 - 59 min

Psalm 110 (3) – Priester naar de orde van Melchizedek

2019-03-03 - 63 min

eerstgeborenen & eerstelingen (1)

2019-03-03 - 52 min

Psalm 2 (II) – vandaag heb ik je verwekt

2019-02-24 - 60 min

Psalm 110 (2) – heersend vanuit Sion

2019-02-17 - 52 min

Psalm 2 (1) – woelige natiën

2019-02-10 - 54 min

Psalm 110 (1) – zit aan mijn rechterhand!

2019-02-03 - 61 min

weinigen uitverkoren?

2019-01-27 - 60 min

hoezo “voor de zonden gestorven”?

2019-01-20 - 44 min

Abram wordt Abraham

2019-01-13 - 65 min

uit de kast komen

2019-01-06 - 59 min

altijd blij en onbezorgd?!

2018-12-30 - 58 min

vooroordelen

2018-12-22 - 53 min

opdat het Woord zou rennen…

2018-12-16 - 47 min

genderneutraal?

2018-12-09 - 56 min

licht in duisternis!

2018-11-25 - 58 min

naar de mens gesproken…

2018-11-18 - 62 min

verloren gaan, wat is dat?

2018-11-18 - 28 min

wat zeg je tegen ‘buitenstaanders’?

2018-11-11 - 62 min

gezondheid!

2018-11-07 - 48 min

Gods universeel plan

2018-11-04 - 46 min

verblind… door één woord

2018-10-29 - 56 min

slapend rijk

2018-10-28 - 58 min

welk type onderwijs?

2018-10-21 - 64 min

vleselijk en geestelijk

2018-10-21 - 49 min

wie is de overste van deze wereld?

2018-10-14 - 59 min

Gideon (7, slot) – Gideons nadagen

2018-10-07 - 46 min

de onthulling van de zonen Gods

2018-10-06 - 40 min

Garderen: weet je wel wat je leest? (MH)

2018-10-06 - 62 min

Garderen – de verborgenheid van de Christus (GO)

2018-10-06 - 51 min

Garderen – afval van heiligen? (AP)

2018-09-30 - 60 min

Gideon (6) – werkelijk overwonnen?

2018-09-09 - 60 min

Gideon (5): ramshorens, kruiken & fakkels

2018-09-03 - 67 min

de dood: haar functie & einde

2018-08-26 - 63 min

Gideon (4) – de gideonsbende

2018-08-19 - 44 min

God rechtvaardigt de goddeloze!

2018-08-12 - 55 min

Gideon (3) – schaapsvel op de dorsvloer

2018-08-06 - 64 min

niet onder de wet

2018-08-05 - 51 min

Psalm 139 (2)

2018-07-29 - 66 min

Gideon (2) – verworpen in vaders huis

2018-07-22 - 52 min

Psalm 139 (1)

2018-07-08 - 53 min

Gideon (1) – zijn roeping

2018-07-02 - 64 min

shibolet of sibolet

2018-06-24 - 55 min

de onbekende God

2018-06-24 - 59 min

Psalm 92 – lied voor de sabbatdag

2018-06-17 - 41 min

model vaderschap

2018-06-10 - 52 min

waarom gelooft de één wel en de ander niet?

2018-06-03 - 59 min

broodkruimels van de tafel

2018-05-27 - 34 min

de gelukkige God (5) Maarn 2018

2018-05-27 - 51 min

de gelukkige God (4) Maarn 2018

2018-05-27 - 50 min

de gelukkige God (3) Maarn 2018

2018-05-27 - 66 min

de gelukkige God (2) Maarn 2018

2018-05-27 - 60 min

de gelukkige God (1) Maarn 2018

2018-05-20 - 47 min

Paulus’ Pinkstertoespraak in Jeruzalem

2018-05-13 - 54 min

gekend van vóór de moederschoot – Jeremia 1

2018-05-06 - 62 min

wie is verantwoordelijk?

2018-04-29 - 62 min

Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht (6) – de 70 weken

2018-04-22 - 50 min

van de hoed en de rand

2018-04-15 - 59 min

Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht (5)

2018-04-08 - 61 min

als tongen verstommen…

2018-04-08 - 49 min

rolling stones…

2018-03-25 - 50 min

Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht (4)

2018-03-24 - 43 min

Redder van alle mensen – Menno

2018-03-24 - 58 min

Redder van alle mensen – Gerard

2018-03-24 - 51 min

Redder van alle mensen – André

2018-03-18 - 65 min

door lieden van een vreemde tongval

2018-03-11 - 49 min

Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht (3)

2018-03-04 - 44 min

Psalm 32 – wie is gelukkig?

2018-02-19 - 65 min

groeien & vruchtdragen

2018-02-11 - 52 min

Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht (2)

2018-02-04 - 38 min

werd op het kruis onze schuld betaald?

2018-01-28 - 49 min

Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht (1)

2018-01-22 - 69 min

Paulus & de verbonden (4)

2018-01-14 - 58 min

de tussenmuur weggebroken

2018-01-07 - 47 min

genade & vrede

2017-12-31 - 57 min

allen treft eenzelfde lot

2017-12-17 - 59 min

Paulus & de verbonden (3)

2017-12-17 - 39 min

de kleine Joas

2017-12-10 - 49 min

de toekomst van Jeruzalem

2017-12-03 - 44 min

Judaïseren?

2017-11-26 - 50 min

in nieuwheid van leven wandelen

2017-11-19 - 69 min

Paulus & de verbonden (2)

2017-11-12 - 65 min

Ja, natuurlijk!

2017-11-05 - 51 min

een levende ziel

2017-10-29 - 47 min

Adam & Christus (2)

2017-10-28 - 30 min

Garderen: Sola Scriptura (Menno)

2017-10-28 - 42 min

Garderen: alléén genade, alléén geloof (Gerard)

2017-10-28 - 47 min

Garderen: Gods gerechtigheid (André)

2017-10-22 - 57 min

klei in de hand van de pottenbakker

2017-10-16 - 56 min

Paulus & de verbonden (1)

2017-10-16 - 48 min

tot een lieflijke reuk, hoezo?

2017-10-08 - 57 min

Adam & Christus (1)

2017-10-01 - 46 min

jom kipoer

2017-09-17 - 69 min

wederkomst ophanden? (2)

2017-09-10 - 59 min

Psalm 150 – alles wat adem heeft…

2017-08-27 - 50 min

gebed zonder eind

2017-08-20 - 63 min

de wederkomst ophanden?

2017-08-13 - 62 min

Jefta: shiboleth (4, slot)

2017-08-06 - 46 min

what’s in a name?

2017-07-30 - 57 min

Jefta (3) – Jefta’s dochter

2017-07-23 - 62 min

Petrus op de Pinksterdag (3)

2017-07-16 - 49 min

jong en vernieuwd!

2017-07-09 - 44 min

Jefta (2) – de les van de geschiedenis

2017-07-02 - 47 min

de grote opdracht… onderbroken

2017-06-26 - 48 min

gouden tips voor de jongeling

2017-06-25 - 54 min

Jefta (1)

2017-06-18 - 66 min

Petrus op de Pinksterdag (2)

2017-06-11 - 40 min

GB-weekend 5 – totdat de Dag aanbreekt

2017-06-11 - 49 min

GB-weekend 4 – wat brengt het goede bericht aan het licht?

2017-06-11 - 50 min

GB-weekend 3 – wandelen als kinderen van licht

2017-06-11 - 61 min

GB-weekend 2 – de verlichting van het goede bericht

2017-06-11 - 56 min

GB-weekend 1 – lichtgevers in de wereld

2017-06-04 - 67 min

Petrus op de Pinksterdag (1)

2017-05-28 - 58 min

niet meer ik, maar Christus…!

2017-05-21 - 48 min

veertig dagen (2)

2017-05-14 - 58 min

licht voor natiën!

2017-05-07 - 44 min

veertig dagen (1)

2017-04-30 - 62 min

bidden en vragen… om wat?

2017-04-23 - 56 min

Psalm 22 – van lijden tot heerlijkheid (2)

2017-04-09 - 65 min

vloeken in de kerk

2017-04-02 - 44 min

onze logische eredienst

2017-03-26 - 60 min

David gezalfd

2017-03-20 - 64 min

Psalm 22 – van lijden tot heerlijkheid (1)

2017-03-19 - 41 min

bent u een monotheïst?

2017-03-12 - 60 min

Abraham koopt graf Sara

2017-02-26 - 59 min

de goede strijd

2017-02-19 - 67 min

de eenheid van de geest

2017-02-12 - 48 min

hoop doet leven!

2017-02-05 - 47 min

de vrucht van het licht

2017-02-04 - 23 min

trouwdienst – God is getrouw

2017-01-29 - 50 min

Paulus’ optreden in Thessalonika

2017-01-22 - 41 min

Abraham gezien?

2017-01-15 - 68 min

de levende GOD & de dood

2017-01-08 - 56 min

waarom blindgeboren?

2016-12-25 - 53 min

midwinter & chanoeka

2016-12-11 - 52 min

vergeten “totdat”s

2016-12-04 - 64 min

onwetend van Gods gerechtigheid

2016-11-27 - 62 min

gaven gegeven totdat…

2016-11-13 - 64 min

Jesaja 40 – deel 4 (slot)

2016-11-06 - 43 min

terug naar de bronnen

2016-10-30 - 61 min

Jesaja 40 – deel 3

2016-10-24 - 62 min

onmogelijk?!

2016-10-24 - 44 min

overweldigende genade!

2016-10-16 - 41 min

een Goddelijk ‘maar’

2016-10-09 - 55 min

Jesaja 40 – deel 2

2016-10-08 - 36 min

Garderen - forumbespreking

2016-10-08 - 61 min

Garderen - het verzoendeksel (MH)

2016-10-08 - 56 min

Garderen - de hogepriester achter het voorhangsel (GO)

2016-10-08 - 56 min

Garderen - de ark achter het voorhangsel (AP)

2016-10-03 - 64 min

de betekenis van het bloed

2016-09-25 - 55 min

Jesaja 40 (deel 1)

2016-09-11 - 61 min

zeven heerlijkheden van de Zoon

2016-09-04 - 39 min

een geheiligd huis!

2016-08-28 - 56 min

Psalm 145

2016-08-21 - 44 min

Psalm 119

2016-08-14 - 62 min

als de Olijfberg splijt (4, slot)

2016-08-07 - 59 min

als de Olijfberg splijt (3)

2016-07-31 - 62 min

als de Olijfberg splijt (2)

2016-07-25 - 71 min

Psalm 91 – in de schuilplaats…

2016-07-17 - 69 min

houvast in gevaarlijke tijden

2016-07-10 - 61 min

als de Olijfberg splijt (1)

2016-07-03 - 50 min

gezond verstand

2016-06-26 - 66 min

de Steen des aanstoots

2016-06-19 - 73 min

verblinding & verlichting

2016-06-12 - 47 min

de schatkamer van Efeze 1 (5)

2016-06-12 - 49 min

de schatkamer van Efeze 1 (4)

2016-06-11 - 58 min

de schatkamer van Efeze 1 (3)

2016-06-11 - 60 min

de schatkamer van Efeze 1 (2)

2016-06-10 - 66 min

de schatkamer van Efeze 1 (1)

2016-05-29 - 59 min

Mijn oog is op u

2016-05-22 - 44 min

God verheerlijken in je lichaam

2016-05-15 - 72 min

De Geest Van Het Leven

2016-05-08 - 61 min

Loïs & Eunice

2016-04-24 - 58 min

Ongezuurd Feestvieren!

2016-04-17 - 71 min

Onze Geliefde Broeder Paulus

2016-04-10 - 66 min

De Wereld Ziet Mij Niet Meer…

2016-04-03 - 42 min

Kores Moet De Tempel Herbouwen

2016-03-20 - 50 min

Mannelijk & Vrouwelijk

2016-03-13 - 62 min

Iedereen Behouden?!

2016-03-06 - 74 min

Het Teken Van Jona, De Profeet

2016-02-28 - 62 min

Rebekka Versierd (II)

2016-02-21 - 68 min

Rebekka Versierd (I)

2016-02-14 - 78 min

Die U Roept Is Getrouw

2016-02-07 - 48 min

Amalek Overwonnen

2016-01-31 - 67 min

De Opening Van De Galaten-Brief

2016-01-24 - 54 min

Nebukadnezar & De Allerhoogste

2016-01-10 - 61 min

Bartimeüs

2016-01-03 - 70 min

Niets Nieuws?

2015-12-27 - 58 min

Jozefs Laatste Wensv

2015-12-13 - 57 min

Één Ding

2015-12-06 - 44 min

Gods Plan Of Gods Wil?

2015-11-29 - 54 min

Goud, Zilver & Kostbaar Gesteente

2015-11-22 - 55 min

Mij Komt De Wraak Toe…

2015-11-15 - 75 min

Winnen Of Verliezen?

2015-11-08 - 58 min

Dankdag…

2015-10-25 - 62 min

De Valstrik Van Het Kruis

2015-10-18 - 58 min

Jozef In Tranen

2015-10-11 - 66 min

Filantropie Van GOD

2015-10-04 - 43 min

Stromen Van Levend Water!

2015-10-03 - 53 min

Garderen - forumbespreking

2015-10-03 - 48 min

Garderen - Levendmaking En Onsterfelijkheid (Peter)

2015-10-03 - 44 min

Garderen - Opstanding Uit De Doden (Gerard)

2015-10-03 - 47 min

Garderen - opstanding van doden (André)